Exchange 2010 o ukončení poskytovania technickej podpory plán

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Exchange Server 2010 na 14 Január 2020dosiahne informáciami o ukončení poskytovania technickej podpory. Ak ste už začali migráciu z Exchange 2010 do služieb Office 365 alebo Exchange 2016, nastal čas začať plánovanie.

Čomu ponúka podpora priemeru?

Exchange Server, rovnako ako takmer všetky produkty spoločnosti Microsoft, má životnom cykle technickej podpory, počas ktorého poskytujeme nové funkcie, opravy chýb, opravy zabezpečenia a podobne. Životného cyklu zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu pôvodnej verzie produktov a na konci životného cyklu sa nazýva produktu o ukončení poskytovania technickej podpory. Keď Exchange 2010 dosiahne jeho o ukončení poskytovania technickej podpory na 14 januára 2020 už nebude poskytovať spoločnosti Microsoft:

 • technickú podporu pri problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť,

 • opravy chýb pri problémoch, ktoré sa zistili a ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a použiteľnosť servera,

 • opravy chýb zabezpečenia pri rizikách, ktoré sa zistili a ktoré môžu server vystaviť rizikám spojeným s narušením zabezpečenia,

 • aktualizácie časového pásma.

Inštalácie služby Exchange 2010 bude pracovať po uvedenom dátume. Však z dôvodu zmien uvedených vyššie, dôrazne odporúčame, aby ste migrovať zo servera Exchange 2010 čo najskôr.

Ďalšie informácie o Office 2010 servery na konci technickej podpory nájdete v téme zdroje informácií, ktoré ste inováciu z balíka Office 2007 alebo 2010 serverom a klientom.

Aké sú možnosti?

S Exchange 2010 siahajúce po jeho o ukončení poskytovania technickej podpory, toto je skvelý čas na preskúmanie možností a príprava plánu migrácie. môžeš:

 • Migrácia do služieb Office 365 pomocou kompletnej, Expresná alebo hybridné migrácie;

 • Migrácia servery Exchange 2010 na novšiu verziu servera Exchange lokálne servery.

V nasledujúcich častiach sú jednotlivé možnosti podrobnejšie popísané.

Migrácia do služieb Office 365

Migrácia e-mailov do služieb Office 365 je najlepšie a najjednoduchšie možnosť vám odísť nasadenia služby Exchange 2010. V rámci migrácie do služieb Office 365 môžete uskutočňovať jeden skok zo starej technológie stav funkcií, ako je napríklad:

 • možnosti zaručenia súladu, napr. politiky uchovávania údajov, miestne blokovanie vymazania, blokovanie vymazania na súdne účely atď.,

 • Microsoft tímov;

 • Power BI;

 • prioritná doručená pošta,

 • Delve Analytics,

 • rozhrania REST API na programový prístup k e-mailom, kalendárom, kontaktom a podobne.

Do služieb Office 365 taktiež najskôr zavádzame nové funkcie a možnosti, pričom ich vy a vaši používatelia zväčša môžete ihneď začať používať. Okrem nových funkcií sa navyše nebude musieť starať o:

 • nákup a údržbu hardvéru,

 • platbu za vykurovanie a chladenie vlastných serverov,

 • neustále udržiavanie prehľadu o opravách zabezpečenia, produktov a časových pásiem,

 • spravovanie úložného priestoru a softvéru v záujme splnenia požiadaviek na zachovanie súladu,

 • inováciu na nové verzie Exchangeu – v rámci služieb Office 365 vždy používate tú najnovšiu verziu Exchangeu.

Ako migrovať do služieb Office 365?

V závislosti od vašej organizácie máte k dispozícii niekoľko možností, ktoré vám pomôžu prejsť do služieb Office 365. Pri výbere možnosti migrácie je potrebné zvážiť niekoľko vecí, napríklad počet licencií alebo poštových schránok, ktoré potrebujete presunúť, ako dlho má migrácia trvať a či počas migrácie potrebujete plne funkčnú integráciu medzi lokálnou inštaláciou a službami Office 365. V tejto tabuľke sú uvedené vaše možnosti migrácie a najdôležitejšie faktory na určenie toho, ktorú metódu použiť.

Možnosť migrácie

Veľkosť organizácie

Trvanie

Kompletná migrácia

menej ako 150 licencií

týždeň alebo menej

Expresná migrácie

menej ako 150 licencií

Pár týždňov alebo menej

Plne hybridná migrácia

viac než 150 licencií

Niekoľko týždňov alebo viac

V nasledujúcich častiach je uvedený prehľad týchto metód. Podrobnejšie informácie o jednotlivých metódach nájdete v téme Výber spôsobu migrácie.

Kompletná migrácia

Pri kompletnej migrácii vo vopred stanovený dátum a čas presuniete všetky svoje poštové schránky, distribučné skupiny atď. do služieb Office 365. Po dokončení vypnete svoje lokálne servery Exchange a budete používať výlučne služby Office 365.

Metóda kompletnej migrácie je ideálna pre malé organizácie, ktoré nemajú veľa poštových schránok, chcú sa rýchlo presunúť k službám Office 365 a nechcú sa potýkať s komplikáciami spojenými s ostatnými metódami. No zároveň je trochu limitovaná tým, že je ju nutné dokončiť najdlhšie za týždeň a že vyžaduje, aby si používatelia opätovne nastavili outlookové profily. Napriek tomu, že si kompletná migrácia vie poradiť až s 2 000 poštovými schránkami, dôrazne túto metódu odporúčame používať na migráciu maximálne 150 poštových schránok. Ak sa pokúsite migrovať viac než 150 poštových schránok, nemuseli by ste stihnúť dokončiť migráciu pred uplynutím stanoveného termínu a pracovníci vašej IT podpory by nemuseli stíhať pomáhať používateľom so zmenou konfigurácie Outlooku.

Ak rozmýšľate nad vykonaním kompletnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Office 365 je potrebné sa pripojiť na Exchange 2010 servery pomocou funkcie Outlook Anywhere cez TCP port 443;

 • Všetky lokálne poštové schránky sa presunú do služieb Office 365.

 • Budete potrebovať lokálne konto správcu s prístupom na čítanie obsahu poštových schránok vašich používateľov.

 • Exchange 2010 akceptované domény, ktoré chcete použiť v službách Office 365 je potrebné pridať ako overených domén v službách;

 • Medzi začatím migrácie a začatím jej konečnej fázy budú služby Office 365 pravidelne synchronizovať služby Office 365 a lokálne poštové schránky. To vám umožní dokončiť migráciu bez obáv, že zabudnete nejaké e-maily v lokálnych poštových schránkach.

 • Používatelia dostanú nové dočasné heslá k svojim kontám služieb Office 365, ktoré budú musieť pri prvom prihlásení do poštovej schránky zmeniť.

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si budú musieť na svojich zariadeniach vytvoriť nový outlookový profil a znova si stiahnuť e-maily. Množstvo e-mailov, ktoré Outlook stiahne, sa môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena množstva e-mailov, ktoré sú k dispozícii v režime offline.

Ďalšie informácie o kompletnej migrácii nájdete v téme:

Expresná migrácie

Expresná migrácie predstavuje jeden miesto, kde máte niekoľko sto poštových schránok chcete migrovať do služieb Office 365, môže vykonať migráciu v rámci týždňov a niektoré funkcie migrácie rozšírené hybridného nasadenia ako zdieľaného kalendára informácie o voľnom nepotrebujete.

Expresná migrácie je vhodná pre organizácie, ktoré potrebujete, aby viac času, aby ich migrácia do služieb Office 365, ale ešte plán na dokončenie migrácie v priebehu niekoľkých týždňov. Získate niektoré výhody rozšírenejšie plne hybridné migrácie bez mnohých zložitosti. Môžete ovládať, koľko a akých, poštové schránky sa migrujú v danom čase; Vytvorí sa poštové schránky služieb Office 365 pomocou používateľského mena a hesla ich lokálnych kont; a na rozdiel od kompletnej migrácie používateľov nie je potrebné znovu vytvoriť ich profilov programu Outlook.

Ak rozmýšľate nad vykonaním čiastočnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Office 365 je potrebné sa pripojiť na Exchange 2010 servery pomocou funkcie Outlook Anywhere cez TCP port 443;

 • Je potrebné vykonať synchronizáciu adresárov jednorazový medzi lokálne servery služby Active Directory a služieb Office 365;

 • Používatelia budú môcť prihlásiť do ich poštovej schránky služieb Office 365 pomocou rovnaké meno používateľa a heslo, ktoré ho používali, keď ich poštovej schránky bol premiestnený;

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si na svojich zariadeniach väčšinou nemusia vytvárať nové outlookové profily (niektoré staršie zariadenia so systémom Android nový profil môžu vyžadovať) a nemusia si opäť sťahovať svoje e-maily.

Ďalšie informácie o čiastočnej migrácie, pozrite si tému Použitie minimálnymi hybridného nasadenia a rýchlo migrovať poštové schránky servera Exchange do služieb Office 365

Úplne hybridná migrácia

Úplne hybridná migrácia je určená pre organizácie s veľa stovkami či až desiatkami tisícov poštových schránok, ktoré chcú niektoré alebo všetky z nich presunúť do služieb Office 365. Keďže tieto migrácie sú zvyčajne dlhodobé, hybridných migrácie umožňujú:

 • Zobrazovať lokálnym používateľom kalendár s informáciami o voľnom čase používateľov v službách Office 365 a naopak.

 • Zobrazovať zjednotený globálny adresár obsahujúci lokálnych príjemcov aj príjemcov v rámci služieb Office 365.

 • Zobrazovať kompletné outlookové karty príjemcov pre všetkých používateľov bez ohľadu na to, či využívajú lokálne služby alebo služby Office 365.

 • Zabezpečiť e-mailovú komunikáciu medzi lokálnymi servermi Exchange a službami Office 365 pomocou TLS a certifikátov.

 • Pracovať so správami zaslanými medzi lokálnymi servermi Exchange a službami Office 365 ako s internými, aby tak bolo možné:

  • ich správne posudzovať a spracovávať zo strany nástrojov na prenos a posúdenie súladu zameraných na interné správy,

  • obchádzať filtre na ochranu pred nevyžiadanou poštou.

Úplne hybridná migrácia je najvhodnejšia pre organizácie, ktoré očakávajú, že pri hybridnej konfigurácii zostanú minimálne niekoľko mesiacov. Získate všetky funkcie uvedené vyššie v tejto časti a navyše synchronizáciu adresárov, lepšie integrované funkcie na posúdenie súladu a možnosť presúvať poštové schránky do služieb Office 365 a z nich von formou online presunu poštovej schránky. Služby Office 365 sa stávajú rozšírením vašej lokálnej organizácie.

Ak rozmýšľate nad vykonaním úplne hybridnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Úplne hybridné organizácie nie sú uspôsobené pre všetky typy organizácií. Organizácie s menej než niekoľkými stovkami poštových schránok vzhľadom na komplexnosť úplne hybridných migrácií zväčša nevyužijú výhody, ktoré by vyvážili úsilie a náklady na vykonanie takejto migrácie. Ak by tento opis zodpovedal vašej organizácii, dôrazne vám odporúčame radšej zvážiť kompletnú alebo čiastočnú migráciu.

 • Služby Office 365 je potrebné sa pripojiť k serveru Exchange 2010 pomocou funkcie Outlook Anywhere cez TCP port 443,

 • Budete musieť pomocou služby Azure Active Directory Connect (AADConnect) nastaviť synchronizáciu adresárov medzi lokálnymi servermi Active Directory a službami Office 365.

 • Používatelia sa budú môcť do svojich poštových schránok v službách Office 365 prihlásiť pomocou rovnakého používateľského mena a hesla, aké používajú na prihlásenie do lokálnej siete (na to je nutná služba Azure Active Directory Connect so synchronizáciou hesiel alebo služba Active Directory Federation Services).

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si na svojich zariadeniach väčšinou nemusia vytvárať nové outlookové profily (niektoré staršie zariadenia so systémom Android nový profil môžu vyžadovať) a nemusia si opäť sťahovať svoje e-maily.

Ak úplne hybridná migrácia znie ako tá správna voľba pre vás, pozrite si nasledujúce zdroje informácií, ktoré vám s migráciou pomôžu:

Migrácia na novšiu verziu Exchange Servera

Počas sme dôrazne myslíte, že môžete dosiahnuť najlepších výsledkov hodnotu a používateľ migrácia do služieb Office 365, tiež chápeme, že v niektorých organizáciách potrebujete, aby ich e-mailu s lokálnym. Príčinou môže byť regulačné požiadavky, ak chcete mať istotu, že údaje nie sú uložené v údajovom centre, ktorý sa nachádza v inej krajine, a tak ďalej. Ak sa rozhodnete ponechať svoj e-mail v lokálnom, môžete migrovať prostredí Exchange 2010 Exchange 2013 alebo 2016 servera Exchange.

Ak nemôžete migrovať do služieb Office 365, odporúčame migrovať do Exchangeu 2016. Exchange 2016 obsahuje všetky funkcie a vylepšenia, ktoré sú súčasťou predchádzajúcich verzií Exchangeu a najlepšie zodpovedá tomu, čo ponúkajú služby Office 365 (napriek tomu, že niektoré funkcie sú k dispozícii len v službách Office 365). Pozrite sa na niektoré z vecí, o ktoré prichádzate:

Verzia Exchangeu

Funkcie

Exchange 2013

 • Zjednodušená architektúra, ktorá znižuje počet rolí serverov na tri (poštová schránka, klientský prístup a Edge Transport)

 • Politiky ochrany pred únikom údajov (DLP), ktoré pomáhajú zabrániť úniku citlivých informácií

 • Výrazné vylepšenie funkčnosti aplikácie Outlook Web App

Exchange 2016

Funkcie Exchangeu 2013 a…

 • Ďalšie zjednodušenie rolí serverov len na poštovú schránku a Edge Transport

 • Vylepšenie DLP vrátane integrácie so SharePointom

 • Zvýšená pružnosť databázy

 • Online spolupráca na dokumentoch

Na ktorú verziu mám migrovať?

Odporúčame, aby ste spočiatku rátali s migráciou do Exchangeu 2016. Následne na základe nasledujúcich informácií predpokladaný prechod na Exchange 2016 potvrďte alebo vylúčte. Ak z nejakého dôvodu nemôžete migrovať do Exchangeu 2016, vykonajte rovnaký postup pre Exchange 2013 a tak ďalej.

Zváženie

Ďalšie informácie

O ukončení poskytovania technickej podpory dátumov

Ako Exchange 2010 v každej verzii programu Exchange má svoj vlastný dátum ukončenia podpory:

 • Exchange 2013    – apríl 2023

 • Exchange 2016    – október 2025

Skoršie dátum ukončenia podpory, tým skôr budete potrebovať iného migrácie. Apríl 2023 je oveľa bližšie, ako si myslíte, že!

Cestu migrácie pre Exchange 2013 alebo 2016

Tu je všeobecný fáz prechodu na Exchange 2013:

 1. Inštalácia Exchange 2013 alebo 2016 do existujúcej organizácie v službe Exchange 2010

 2. Presun služieb a iných infraštruktúry Exchange 2013 alebo 2016

 3. Presun k poštovým schránkam a verejné priečinky Exchange 2013 alebo 2016

 4. Vyradiť zostávajúce serveroch Exchange 2010

Koexistencia verzií

Pri migrácii na Exchange 2013 alebo Exchange 2016, môžete nainštalovať ľubovoľnou verziou do existujúcej organizácie Exchange 2010. Umožňuje inštaláciu jedného alebo viacerých serverov Exchange 2013 alebo Exchange 2016 a vykonať migráciu.

Hardvér servera

Požiadavky na hardvér servera sa zmenili zo servera Exchange 2010. Budete musieť uistite sa, že je kompatibilný hardvér, ktoré budete používať. Ďalšie informácie o požiadavky na hardvér pre každú verziu tu môžete nájsť:

Čoskoro zistíte, že vďaka výraznému zlepšeniu funkčnosti Exchangeu, ako aj zvýšeniu výkonu výpočtových technológií a úložnej kapacity novších serverov, na prevádzku rovnakého množstva poštových schránok budete potrebovať menej serverov.

Verzia operačného systému

Minimálne podporované verzie operačných systémov pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

Ďalšie informácie o podpore operačných systémov nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Funkčná úroveň doménovej štruktúry služby Active Directory

Minimálne podporované funkčné úrovne doménovej štruktúry služby Active Directory pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

Ďalšie informácie o podpore funkčných úrovní doménovej štruktúry nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Verzie klientov balíka Office

Minimálne podporované verzie klientov balíka Office pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Office 2010 (s najnovšími aktualizáciami)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

Ďalšie informácie o podpore klientov balíka Office nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Ako migrovať?

Ak ste sa rozhodli, že si chcete ponechať svoje e-maily na lokálnom serveri, s migráciou vám pomôžu nasledujúce zdroje:

Čo robiť, ak potrebujem pomoc?

Ak migrujete do služieb Office 365, možno máte nárok na použitie služby Microsoft FastTrack. FastTrack ponúka tie najlepšie postupy, nástroje a prostriedky na dosiahnutie čo najplynulejšej migrácie do služieb Office 365. Čo je však najlepšie, budete mať k dispozícii skutočného technika podpory, ktorý vás prevedie migráciou od fázy plánovania a tvorby návrhu až po presunutie poslednej poštovej schránky. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o službe FastTrack, pozrite si tému Microsoft FastTrack.

Ak počas migrácie do služieb Office 365 alebo migrácie na novšiu verziu Exchange Servera narazíte na problémy a nepoužívate službu FastTrack, sme tu pre vás. Môžete využiť niektoré z týchto zdrojov:

Súvisiace témy

Zdroje informácií, ktoré ste inováciu z balíka Office 2007 alebo 2010 serverom a klientom
Skupiny vyradenie lokality Office (Microsoft Tech komunity)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×