Office
Prihlásenie

Exchange 2007 o ukončení poskytovania technickej podpory plán

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

11 Apríl 2017, Exchange Server 2007 dosiahol informáciami o ukončení poskytovania technickej podpory. Ak ste už začali migráciu z Exchange 2007 do služieb Office 365 alebo Exchange 2016, nastal čas začať plánovanie.

Čomu ponúka podpora priemeru?

Exchange Server, rovnako ako takmer všetky produkty spoločnosti Microsoft, má životnom cykle technickej podpory, počas ktorého poskytujeme nové funkcie, opravy chýb, opravy zabezpečenia a podobne. Životného cyklu zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu pôvodnej verzie produktov a na konci životného cyklu sa nazýva produktu o ukončení poskytovania technickej podpory. Keďže Exchange 2007 dosiahnuť jeho o ukončení poskytovania technickej podpory na 11 Apríl 2017, spoločnosť Microsoft poskytuje už nie je:

 • technickú podporu pri problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť,

 • opravy chýb pri problémoch, ktoré sa zistili a ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a použiteľnosť servera,

 • opravy chýb zabezpečenia pri rizikách, ktoré sa zistili a ktoré môžu server vystaviť rizikám spojeným s narušením zabezpečenia,

 • aktualizácie časového pásma.

Nainštalovaný Exchange 2007 bude naďalej fungovať aj po tomto dátume. Z dôvodu uvedených zmien však dôrazne odporúčame čo najskôr vykonať migráciu z Exchangeu 2007.

Ďalšie informácie o serveroch balíka Office 2007 s blížiacim sa ukončením podpory nájdete v téme Plánovanie inovácie serverov balíka Office 2007.

Aké sú možnosti?

Teraz, keď Exchange 2007 dosiahla jeho o ukončení poskytovania technickej podpory, dôrazne odporúčame, aby ste preskúmanie možností a príprava plánu migrácie. môžeš:

 • migrovať do služieb Office 365 formou kompletnej, čiastočnej alebo hybridnej migrácie,

 • migrovať svoje servery Exchange 2007 do novšej verzie Exchangeu na vašich lokálnych serveroch.

V nasledujúcich častiach sú jednotlivé možnosti podrobnejšie popísané.

Migrácia do služieb Office 365

Migrácia vašich e-mailov do služieb Office 365 je pre vás najlepšou a najjednoduchšou možnosťou, ako ukončiť používanie Exchangeu 2007. Migráciou do služieb Office 365 môžete jedným skokom prejsť z 10-ročnej technológie k tým najmodernejším prvkom, ako napríklad:

 • možnosti zaručenia súladu, napr. politiky uchovávania údajov, miestne blokovanie vymazania, blokovanie vymazania na súdne účely atď.,

 • skupiny služieb Office 365,

 • prioritná doručená pošta,

 • Delve Analytics,

 • rozhrania REST API na programový prístup k e-mailom, kalendárom, kontaktom a podobne.

Do služieb Office 365 taktiež najskôr zavádzame nové funkcie a možnosti, pričom ich vy a vaši používatelia zväčša môžete ihneď začať používať. Okrem nových funkcií sa navyše nebude musieť starať o:

 • nákup a údržbu hardvéru,

 • platbu za vykurovanie a chladenie vlastných serverov,

 • neustále udržiavanie prehľadu o opravách zabezpečenia, produktov a časových pásiem,

 • spravovanie úložného priestoru a softvéru v záujme splnenia požiadaviek na zachovanie súladu,

 • inováciu na nové verzie Exchangeu – v rámci služieb Office 365 vždy používate tú najnovšiu verziu Exchangeu.

Ako migrovať do služieb Office 365?

V závislosti od vašej organizácie máte k dispozícii niekoľko možností, ktoré vám pomôžu prejsť do služieb Office 365. Pri výbere možnosti migrácie je potrebné zvážiť niekoľko vecí, napríklad počet licencií alebo poštových schránok, ktoré potrebujete presunúť, ako dlho má migrácia trvať a či počas migrácie potrebujete plne funkčnú integráciu medzi lokálnou inštaláciou a službami Office 365. V tejto tabuľke sú uvedené vaše možnosti migrácie a najdôležitejšie faktory na určenie toho, ktorú metódu použiť.

Možnosť migrácie

Veľkosť organizácie

Trvanie

Kompletná migrácia

menej ako 150 licencií

týždeň alebo menej

čiastočná migrácia,

viac než 150 licencií

niekoľko týždňov

Plne hybridná migrácia

niekoľko stoviek až tisícov licencií

niekoľko mesiacov alebo viac

V nasledujúcich častiach je uvedený prehľad týchto metód. Podrobnejšie informácie o jednotlivých metódach nájdete v téme Výber spôsobu migrácie.

Kompletná migrácia

Pri kompletnej migrácii vo vopred stanovený dátum a čas presuniete všetky svoje poštové schránky, distribučné skupiny atď. do služieb Office 365. Po dokončení vypnete svoje lokálne servery Exchange a budete používať výlučne služby Office 365.

Metóda kompletnej migrácie je ideálna pre malé organizácie, ktoré nemajú veľa poštových schránok, chcú sa rýchlo presunúť k službám Office 365 a nechcú sa potýkať s komplikáciami spojenými s ostatnými metódami. No zároveň je trochu limitovaná tým, že je ju nutné dokončiť najdlhšie za týždeň a že vyžaduje, aby si používatelia opätovne nastavili outlookové profily. Napriek tomu, že si kompletná migrácia vie poradiť až s 2 000 poštovými schránkami, dôrazne túto metódu odporúčame používať na migráciu maximálne 150 poštových schránok. Ak sa pokúsite migrovať viac než 150 poštových schránok, nemuseli by ste stihnúť dokončiť migráciu pred uplynutím stanoveného termínu a pracovníci vašej IT podpory by nemuseli stíhať pomáhať používateľom so zmenou konfigurácie Outlooku.

Ak rozmýšľate nad vykonaním kompletnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Služby Office 365 sa budú potrebovať pripojiť k vašim serverom Exchange 2007 prostredníctvom služby Outlook Anywhere cez port TCP 443.

 • Všetky lokálne poštové schránky sa presunú do služieb Office 365.

 • Budete potrebovať lokálne konto správcu s prístupom na čítanie obsahu poštových schránok vašich používateľov.

 • Akceptované domény Exchangeu 2007, ktoré chcete používať v službách Office 365, je do služby nutné pridať ako overené domény.

 • Medzi začatím migrácie a začatím jej konečnej fázy budú služby Office 365 pravidelne synchronizovať služby Office 365 a lokálne poštové schránky. To vám umožní dokončiť migráciu bez obáv, že zabudnete nejaké e-maily v lokálnych poštových schránkach.

 • Používatelia dostanú nové dočasné heslá k svojim kontám služieb Office 365, ktoré budú musieť pri prvom prihlásení do poštovej schránky zmeniť.

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si budú musieť na svojich zariadeniach vytvoriť nový outlookový profil a znova si stiahnuť e-maily. Množstvo e-mailov, ktoré Outlook stiahne, sa môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena množstva e-mailov, ktoré sú k dispozícii v režime offline.

Ďalšie informácie o kompletnej migrácii nájdete v téme:

čiastočná migrácia,

Čiastočná migrácia umožňuje migrovať niekoľko stoviek alebo niekoľko tisícov poštových schránok do služieb Office 365, trvá približne týždeň alebo viac a neponúka žiadne pokročilé funkcie hybridnej migrácie, ako sú zdieľanie informácií o voľnom čase z kalendára.

Čiastočná migrácia je skvelou voľbou pre organizácie, ktoré na migráciu poštových schránok do služieb Office 365 potrebujú viac času, no stále ju potrebujú dokončiť v priebehu zopár týždňov. Poštové schránky môžete migrovať po jednotlivých skupinách, ktoré vám umožnia regulovať to, koľko schránok a ktoré schránky sa v daný čas presúvajú. Môžete do skupiny spojiť napríklad používateľov z jedného oddelenia a postarať sa tak, aby boli všetci presunutí naraz. Prípadne si môžete ponechať poštové schránky vedenia až do poslednej skupiny. Používatelia si budú musieť rovnako ako pri kompletnej migrácii znova vytvoriť outlookové profily.

Ak rozmýšľate nad vykonaním čiastočnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Služby Office 365 sa budú potrebovať pripojiť k vašim serverom Exchange 2007 prostredníctvom služby Outlook Anywhere cez port TCP 443.

 • Budete potrebovať lokálne konto správcu s prístupom na čítanie obsahu poštových schránok vašich používateľov.

 • Akceptované domény Exchangeu 2007, ktoré chcete používať v službách Office 365, je do služby nutné pridať ako overené domény.

 • Budete musieť vytvoriť súbor CSV s celým názvom a e-mailovou adresou každej e-mailovej schránky, ktorú budete chcieť migrovať v rámci skupiny. Taktiež bude nutné zadať nové heslo pre každú migrovanú poštovú schránku a následne tieto heslá poslať jednotlivým používateľom. Používateľovi sa pri prvom prihlásení do novej poštovej schránky Office 365 zobrazí výzva na zmenu hesla.

 • Medzi začatím migrácie skupiny a začatím jej konečnej fázy budú služby Office 365 pravidelne synchronizovať služby Office 365 a lokálne poštové schránky spadajúce do danej skupiny. To vám umožní dokončiť migráciu bez obáv, že zabudnete nejaké e-maily v lokálnych poštových schránkach.

 • Používatelia dostanú nové dočasné heslá k svojim kontám služieb Office 365, ktoré budú musieť pri prvom prihlásení do poštovej schránky zmeniť.

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si budú musieť na svojich zariadeniach vytvoriť nový outlookový profil a znova si stiahnuť e-maily. Množstvo e-mailov, ktoré Outlook stiahne, sa môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena množstva e-mailov, ktoré sú k dispozícii v režime offline.

Ďalšie informácie o čiastočnej migrácii nájdete v téme:

Úplne hybridná migrácia

Úplne hybridná migrácia je určená pre organizácie s veľa stovkami či až desiatkami tisícov poštových schránok, ktoré chcú niektoré alebo všetky z nich presunúť do služieb Office 365. Keďže tieto migrácie sú zvyčajne dlhodobé, hybridných migrácie umožňujú:

 • Zobrazovať lokálnym používateľom kalendár s informáciami o voľnom čase používateľov v službách Office 365 a naopak.

 • Zobrazovať zjednotený globálny adresár obsahujúci lokálnych príjemcov aj príjemcov v rámci služieb Office 365.

 • Zobrazovať kompletné outlookové karty príjemcov pre všetkých používateľov bez ohľadu na to, či využívajú lokálne služby alebo služby Office 365.

 • Zabezpečiť e-mailovú komunikáciu medzi lokálnymi servermi Exchange a službami Office 365 pomocou TLS a certifikátov.

 • Pracovať so správami zaslanými medzi lokálnymi servermi Exchange a službami Office 365 ako s internými, aby tak bolo možné:

  • ich správne posudzovať a spracovávať zo strany nástrojov na prenos a posúdenie súladu zameraných na interné správy,

  • obchádzať filtre na ochranu pred nevyžiadanou poštou.

Úplne hybridná migrácia je najvhodnejšia pre organizácie, ktoré očakávajú, že pri hybridnej konfigurácii zostanú minimálne niekoľko mesiacov. Získate všetky funkcie uvedené vyššie v tejto časti a navyše synchronizáciu adresárov, lepšie integrované funkcie na posúdenie súladu a možnosť presúvať poštové schránky do služieb Office 365 a z nich von formou online presunu poštovej schránky. Služby Office 365 sa stávajú rozšírením vašej lokálnej organizácie.

Ak rozmýšľate nad vykonaním úplne hybridnej migrácie, je nutné zvážiť nasledujúce otázky:

 • Úplne hybridné organizácie nie sú uspôsobené pre všetky typy organizácií. Organizácie s menej než niekoľkými stovkami poštových schránok vzhľadom na komplexnosť úplne hybridných migrácií zväčša nevyužijú výhody, ktoré by vyvážili úsilie a náklady na vykonanie takejto migrácie. Ak by tento opis zodpovedal vašej organizácii, dôrazne vám odporúčame radšej zvážiť kompletnú alebo čiastočnú migráciu.

 • Vo vašej organizácii Exchangeu 2007 bude nutné nasadiť aspoň jeden server Exchange 2013, ktorý bude slúžiť ako hybridný server. Tento server bude komunikovať so službami Office 365 v mene vašich serverov Exchange 2007.

 • Služby Office 365 sa budú potrebovať pripojiť k hybridnému serveru prostredníctvom služby Outlook Anywhere cez port TCP 443.

 • Budete musieť pomocou služby Azure Active Directory Connect (AADConnect) nastaviť synchronizáciu adresárov medzi lokálnymi servermi Active Directory a službami Office 365.

 • Používatelia sa budú môcť do svojich poštových schránok v službách Office 365 prihlásiť pomocou rovnakého používateľského mena a hesla, aké používajú na prihlásenie do lokálnej siete (na to je nutná služba Azure Active Directory Connect so synchronizáciou hesiel alebo služba Active Directory Federation Services).

 • Pre každú migrovanú poštovú schránku používateľa budete potrebovať licenciu na služby Office 365 zahŕňajúcu Exchange Online.

 • Používatelia si na svojich zariadeniach väčšinou nemusia vytvárať nové outlookové profily (niektoré staršie zariadenia so systémom Android nový profil môžu vyžadovať) a nemusia si opäť sťahovať svoje e-maily.

Ak úplne hybridná migrácia znie ako tá správna voľba pre vás, pozrite si nasledujúce zdroje informácií, ktoré vám s migráciou pomôžu:

Migrácia na novšiu verziu Exchange Servera

Napriek tomu, že sme presvedčení, že najvýhodnejšou voľbou, ktorá zároveň umožňuje najlepšie používanie, je migrácia do služieb Office 365, zároveň rozumieme, že niektoré organizácie si potrebujú svoje e-maily ponechať u seba. To môže byť nutné kvôli zákonným požiadavkám alebo aby údaje neboli uchované v dátovom centre nachádzajúcom sa v inej krajine, ako aj ďalších dôvodov. Ak sa rozhodnete ponechať si svoje e-maily na lokálnom serveri, môžete prostredie Exchange 2007 migrovať do systému Exchange 2010, Exchange 2013 alebo Exchange 2016.

Ak nemôžete migrovať do služieb Office 365, odporúčame migrovať do Exchangeu 2016. Exchange 2016 obsahuje všetky funkcie a vylepšenia, ktoré sú súčasťou predchádzajúcich verzií Exchangeu a najlepšie zodpovedá tomu, čo ponúkajú služby Office 365 (napriek tomu, že niektoré funkcie sú k dispozícii len v službách Office 365). Pozrite sa na niektoré z vecí, o ktoré prichádzate:

Verzia Exchangeu

Funkcie

Exchange 2010

 • Riadenie prístupu na základe rolí (povolenia bez ACL)

 • Politiky poštových schránok Outlook Web Access

 • Možnosť zdieľať informácie o voľnom čase a delegovať kalendáre medzi organizáciami

Exchange 2013

Funkcie Exchangeu 2010 a…

 • Zjednodušená architektúra, ktorá znižuje počet rolí serverov na tri (poštová schránka, klientský prístup a Edge Transport)

 • Politiky ochrany pred únikom údajov (DLP), ktoré pomáhajú zabrániť úniku citlivých informácií

 • Výrazné vylepšenie funkčnosti aplikácie Outlook Web App

Exchange 2016

Funkcie Exchangeu 2013 a…

 • Ďalšie zjednodušenie rolí serverov len na poštovú schránku a Edge Transport

 • Vylepšenie DLP vrátane integrácie so SharePointom

 • Zvýšená pružnosť databázy

 • Online spolupráca na dokumentoch

Na ktorú verziu mám migrovať?

Odporúčame, aby ste spočiatku rátali s migráciou do Exchangeu 2016. Následne na základe nasledujúcich informácií predpokladaný prechod na Exchange 2016 potvrďte alebo vylúčte. Ak z nejakého dôvodu nemôžete migrovať do Exchangeu 2016, vykonajte rovnaký postup pre Exchange 2013 a tak ďalej.

Zváženie

Ďalšie informácie

O ukončení poskytovania technickej podpory dátumov

Ako Exchange 2007 v každej verzii programu Exchange má svoj vlastný dátum ukončenia podpory:

 • Exchange 2010    – január 2020

 • Exchange 2013    – apríl 2023

 • Exchange 2016    – október 2025

Skoršie dátum ukončenia podpory, tým skôr budete potrebovať iného migrácie. Január 2020 je oveľa bližšie, ako si myslíte, že!

Postup migrácie na Exchange 2010 a 2013

Tu sú uvedené všeobecné fázy prechodu na Exchange 2010 alebo Exchange 2013:

 1. Nainštalujte Exchange 2010 alebo 2013 do svojej existujúcej organizácie Exchangeu 2007

 2. Presuňte služby a ostatnú infraštruktúru do Exchangeu 2010 alebo 2013

 3. Presuňte poštové schránky a verejné priečinky do Exchangeu 2010 alebo 2013

 4. Vyraďte zostávajúce servery Exchange 2007

Postup migrácie na Exchange 2016

Tu sú uvedené všeobecné fázy prechodu na Exchange 2016:

 1. Nainštalujte Exchange 2013 do svojej existujúcej organizácie Exchangeu 2007

 2. Presuňte služby a ostatnú infraštruktúru do Exchangeu 2013

 3. Presuňte poštové schránky a verejné priečinky do Exchangeu 2013

 4. Vyraďte zostávajúce servery Exchange 2007

 5. Nainštalujte Exchange 2016 do svojej existujúcej organizácie Exchangeu 2013.

 6. Presuňte poštové schránky, verejné priečinky, služby a ostatnú infraštruktúru do Exchangeu 2016 (na poradí nezáleží).

 7. Vyraďte zostávajúce servery Exchange 2013

Poznámka: Migrácia z Exchangeu 2013 na Exchange 2016 je jednoduchá. Obe verzie majú takmer rovnaké hardvérové požiadavky. Vďaka tomu a skutočnosti, že tieto verzie sú tak kompatibilné, môžete opätovne zostaviť server, ktorý ste zakúpili pre Exchange 2013, a nainštalovať naň Exchange 2016. Navyše, pri online prenose poštových schránok si väčšina používateľov ani nevšimne, že sa ich poštová schránka presunie zo servera a po opätovnom zostavení s Exchangeom 2016 späť.

Koexistencia verzií

Pri migrácii na:

 • Exchange 2016    Exchange 2016 nie je možné nainštalovať v organizácii využívajúcej server Exchange 2007. Najprv budete musieť vykonať migráciu na Exchange 2010 alebo 2013 (dôrazne odporúčame Exchange 2013), odstrániť všetky servery Exchange 2007 a migrovať na Exchange 2016.

 • Exchange 2010 alebo Exchange 2013    Môžete nainštalovať Exchange 2010 alebo Exchange 2013 do existujúcej organizácie Exchange 2007. Vďaka tomu môžete nainštalovať jeden alebo viac serverov Exchange 2010 alebo 2013 a vykonať migráciu.

Hardvér servera

Hardvérové požiadavky servera sa od Exchangeu 2007 zmenili. Musíte sa uistiť, či je hardvér, ktorý chcete použiť, kompatibilný. Tu sú uvedené ďalšie informácie o hardvérových nárokoch jednotlivých verzií:

Čoskoro zistíte, že vďaka výraznému zlepšeniu funkčnosti Exchangeu, ako aj zvýšeniu výkonu výpočtových technológií a úložnej kapacity novších serverov, na prevádzku rovnakého množstva poštových schránok budete potrebovať menej serverov.

Verzia operačného systému

Minimálne podporované verzie operačných systémov pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 SP2

Ďalšie informácie o podpore operačných systémov nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Funkčná úroveň doménovej štruktúry služby Active Directory

Minimálne podporované funkčné úrovne doménovej štruktúry služby Active Directory pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Ďalšie informácie o podpore funkčných úrovní doménovej štruktúry nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Verzie klientov balíka Office

Minimálne podporované verzie klientov balíka Office pre jednotlivé verzie sú:

 • Exchange 2016    Office 2010 (s najnovšími aktualizáciami)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Ďalšie informácie o podpore klientov balíka Office nájdete v Matrici podpory Exchangeu.

Ako migrovať?

Ak ste sa rozhodli, že si chcete ponechať svoje e-maily na lokálnom serveri, s migráciou vám pomôžu nasledujúce zdroje:

Čo robiť, ak potrebujem pomoc?

Ak migrujete do služieb Office 365, možno máte nárok na použitie služby Microsoft FastTrack. FastTrack ponúka tie najlepšie postupy, nástroje a prostriedky na dosiahnutie čo najplynulejšej migrácie do služieb Office 365. Čo je však najlepšie, budete mať k dispozícii skutočného technika podpory, ktorý vás prevedie migráciou od fázy plánovania a tvorby návrhu až po presunutie poslednej poštovej schránky. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o službe FastTrack, pozrite si tému Microsoft FastTrack.

Ak počas migrácie do služieb Office 365 alebo migrácie na novšiu verziu Exchange Servera narazíte na problémy a nepoužívate službu FastTrack, sme tu pre vás. Môžete využiť niektoré z týchto zdrojov:

Súvisiace témy

Zdroje informácií, ktoré vám pomôžu pri inovácii serverov a klientov z balíka Office 2007
Skupina na vyradenie produktov balíka Office (komunita technikov spoločnosti Microsoft)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×