Excel nereaguje, blokuje sa, mrzne alebo prestáva fungovať

Excel nereaguje, blokuje sa, mrzne alebo prestáva fungovať

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje kroky na riešenie problémov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť najčastejšie problémy pri prijatí Excel neodpovedá chyba, Excel viazne alebo zamŕza pri spustiť alebo otvorenie zošita programu Excel. Tieto typy problémov sa môže vyskytnúť z jedného alebo viacerých dôvodov uvedené nižšie.

Postupujte podľa uvedených riešení v tomto článku v poradí. Ak ste sa predtým pokúšali jednu z týchto metód, a to nepomohlo, prejdite na ďalšie riešenie v zozname.

Poznámka: Ak máte po inovácii Windowsu 7 na Windows 10 problémy pri otváraní excelových súborov, pozrite si tému Chyby pri otváraní súborov balíka Office po inovácii z Windowsu 7 na Windows 10.

Spustite program Excel v núdzovom režime

Núdzový režim umožňuje spustiť program Excel bez toho, aby niektoré programy pri spustení. Môžete otvoriť Excel v núdzovom režime stlačením a podržaním Ctrl pri spustení programu alebo pomocou prepínača/safe (excel.exe/Safe) pri spustení programu z príkazového riadka. Pri spustení programu Excel v núdzovom režime, sa nenačíta funkcie a nastavenia, napríklad alternatívne spustenie umiestnenie zmeniť panely s nástrojmi, priečinok xlstart a doplnky programu Excel. Doplnky COM sú však vylúčené.

Ak sa problém vyriešil po spustení programu Excel v núdzovom režime, pozrite si tému: Riešenie problémov pri spustení programu Excel.

Ak sa problém nevyriešil po spustení programu Excel v núdzovom režime, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Inštalácia najnovších aktualizácií

Možno budete musieť nastaviť službu Windows Update automaticky sťahovať a inštalovať Odporúčané aktualizácie. Inštalácia všetky dôležité odporúčanie a optimálne aktualizácie často dokáže opraviť problémy nahradiť zastarané súbory a oprava chyby. Nainštalujte najnovšie aktualizácie balíka Office, postupujte podľa krokov v tomto článku: aktualizácia balíka Office a počítača.

Ak sa inštaláciou najnovších aktualizácií balíka Office problém nevyriešil, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Kontrola využívania Excelu iným procesom

Ak Excel sa používa iný proces, táto informácia sa zobrazí v stavovom riadku v dolnej časti okna programu Excel. Ak sa pokúsite vykonať ďalšie akcie, počas používania programu Excel, Excel nemusí reagovať. Nech úloha v procese dokončiť svoju prácu pred pokuse o iných akcií.

Ak sa Excel nepoužíva v inom procese, prejdite na nasledujúcu položku v zozname.

Zistenie možných problémov s doplnkami

Kým doplnkov môže zlepšiť zážitok, môžete niekedy v rozpore, alebo dokonca v rozpore s programom Excel. Spustite program Excel bez doplnkov zobrazíte, ak sa problém zmizne.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak používate Windows 10, vyberte položky Štart > všetky aplikácie > Systém Windows > Spustiť > zadajte do poľa Spustiť Excel/safe a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak používate Windows 8, kliknite na položku Spustiť v ponuke aplikácie > zadajte do poľa Spustiť Excel/safe a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak používate Windows 7, kliknite na položku Spustiť > v Prehľadať programy a súboryzadajte Excel/safe a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Ak sa problém vyriešil, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Doplnky.

 3. Vyberte položku Doplnky architektúry COM a kliknite na položku Prejsť.

 4. Zrušte začiarknutie všetkých políčok v zozname a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zatvorte a reštartujte Excel.

Ak sa problém nevyskytne po reštartovaní programu Excel, spustiť povolenie doplnkov jeden v čase, kým ponúka. To vám umožní zistiť, doplnok, ktorý je príčinou problému. Dávajte pozor, aby a reštartujte Excel vždy, keď povolíte add-in.

Ak sa vypnutím doplnkov problém nevyriešil, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Zistenie Podrobnosti súboru programu Excel a obsahu

Súbory programu Excel môžu existovať v počítači dlho. Inovované verzie na verziu, a často cestu od jedného používateľa inému používateľovi. Často, používateľ dedí excelový súbor, ale nevie, aké produkty sú zahrnuté v súbore. Tieto prvky môžu spôsobiť výkon a zlyhávajúcich problémy:

 • Vzorce odkazujúce všetky stĺpce.

 • Vzorce odkazuje nerovná počet prvkov v argumentoch.

 • Stovky, alebo možno tisíce skryté alebo 0 výška a šírka objekty.

 • Nadbytočným štýly spôsobené častým kopírovanie a prilepenie medzi zošita.

 • Nadbytočným a neplatné definované názvy.

Ak tento postup nevyriešil, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Skontrolujte, či je súbor vytvorený tretej strany

Niekedy Excel súbory vytvorené pomocou aplikácie tretej strany. V tomto prípade súbory môžu generovať správne a niektoré funkcie nemusia fungovať správne, pri pokuse o otvorenie súborov v programe Excel. V takomto prípade vyskúšajte funkcie v nové súbory mimo aplikácie tretej strany. Ak tieto funkcie fungujú správne, skontrolujte, či tretej strany je problém.

Ak sa problém nevyriešil po otestovaní mimo aplikácie tretej strany, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Vykonať selektívne spustenie zistiť, či program, procesu alebo služby v konflikte s programom Excel

Pri spustení systému Windows, niekoľko aplikácií a služieb začať automaticky a potom spustiť v pozadí. Tieto aplikácie a služby môžu kolidovať s iným softvérom v počítači. Vykonanie selektívneho spustenia (známe aj ako "čistého spustenia") môžete určiť problémy s konfliktné. Ak chcete vykonať selektívne spustenie, vyberte jednu z nasledujúcich prepojení, ktorú verziu systému Windows a potom postupujte podľa pokynov v článku:

Windows 10, Windows 7, Windows 8: Selektívne spustenie pomocou konfigurácie systému
Windows Vista: Selektívne spustenie pomocou konfigurácie systému
Windows XP: Vytvorenie a konfigurácia používateľských kont v systéme Windows XP

Selektívneho spustenia sa používa na identifikáciu problematické proces, služby alebo aplikácie ktorá je v konflikte s programom Excel.

Ak sa problém nevyriešil po opätovnom vytvorení profilu, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Oprava programov balíka Office

Opravou programov balíka Office môžete vyriešiť problémy s Excelom nie reagovať, viaznutím alebo zamŕzaním automaticky opravia chyby v súboroch balíka Office. Pokyny na to, nájdete v téme: Oprava aplikácie balíka Office.

Ak sa opravou programov balíka Office problém nevyriešil, pokračujte ďalšou položkou v zozname.

Zistenie aktuálnosti antivírusového programu alebo konfliktov s Excelom

Ak nie je aktualizovaný antivírusový program, Excel nemusí fungovať správne.

Kontrola aktuálnosti antivírusového programu:

S cieľom zachytiť všetky nové vírusy poskytujú dodávatelia antivírusových softvérov pravidelné aktualizácie, ktoré si môžete stiahnuť z internetu. Stiahnite si najnovšie aktualizácie z webovej lokality dodávateľa vášho antivírusového softvéru.

Zoznam dodávateľov antivírusového nájdete v téme: poskytovatelia bezpečnostného softvéru pre spotrebiteľov.

Skontrolujte, či antivírusový softvér nie je v konflikte s programom Excel:

Ak je antivírusový program integrovaný do Excelu, môžu sa vyskytnúť problémy s výkonom. V takom prípade môžete vypnúť integráciu do Excelu v antivírusovom programe alebo môžete vypnúť všetky doplnky antivírusového programu nainštalované v Exceli.

Dôležité: Zmena nastavení antivírusového softvéru môže spôsobiť, že PC nebude dostatočne chránené pred vírusmi a podvodnými či škodlivými útokmi. Spoločnosť Microsoft neodporúča meniť antivírusové nastavenia. Tento postup používate na vlastné riziko.

Môžete sa obrátiť na svojho dodávateľa antivírusového programu, ktorý určí, ako nakonfigurovať program tak, aby nebol integrovaný s Excelom alebo aby sa Excel vylúčil z kontroly.

Ďalšie informácie

Pokročilé riešenie problémov

Ak metód, ktoré boli uvedené vyššie nevyriešil problém, problém môže byť buď súboru konkrétneho alebo prostredia. Nasledujúca časť popisuje ďalšie problému, ktoré môžu spôsobiť Excel reagovať alebo zlyhá.

Faktory životného prostredia

Prostredia je rovnako dôležitá ako obsah súboru a doplnky pri riešení "spadne". Vám môže pomôcť určiť príčinu problému s tým, že tieto akcie:

 • Vykonajte základné kroky.

 • Otestujte súbory v najčistejšie prostredia.

V nasledujúcich častiach sú popísané niektoré oblasti, ktoré sú stojí za vyšetrovanie.

Kde je uložený súbor

Premiestnenie súboru lokálne vám pomôže určiť, či je niečo s súbor alebo miesto, kde je uložený daný súbor. Niektoré problémy môžu nastať pri ukladaní súboru programu Excel v sieti alebo na webový server. Je vhodné uložiť súbor lokálne. To v nasledujúcich situáciách:

• Presmerovať priečinok "Moje dokumenty" na umiestnenie servera

• Súbory offline

• Otváranie súborov Webfolder alebo SharePoint

• Vzdialenej pracovnej plochy alebo Citrix

• Sieťové zariadenia

• Virtualizovanom prostredí. Ďalšie informácie o softvér spoločnosti Microsoft, ktorý je spustený vo virtualizovanom prostredí, pozrite si článok: politika technickej podpory pre softvér spoločnosti Microsoft v virtualizácie softvér spoločnosti Microsoft.

Pamäť

Súbory programu Excel môžete dosiahnuť dostatočný, keď začnete pridávať množstvo formátovanie a tvary. Skontrolujte, či má váš systém dostatok pamäte RAM pre spustenie aplikácie. Systémové požiadavky balíkov Microsoft Office, nájdete v nasledujúcich článkoch Microsoft:

Systémové požiadavky balíka Office 2016

Systémové požiadavky balíka Office 2013

systémové požiadavky pre balík Office 2010

systémové požiadavky pre program Excel 2007


Balík Office 2010 prvýkrát natívne 64-bitové verzie produktov balíka Office využiť väčšie kapacity spracovania. Ak chcete ďalšie informácie o 64-bitové vydania balíka Office, prejdite na Microsoft nájdete v článkoch:

64-bitové vydania balíka Office 2013

princípy 64-bitový balík Office

Tlačiarne a ovládače

Pri spustení Excelu, preskúma predvolenej tlačiarne a ovládače videa, ktorá sa bude zobrazovať v zošitoch programu Excel. Excel je náročné na tlačiareň, a to bude spomalí pri ukladaní súborov programu Excel v zobrazení Ukážka zlomov strán. Testovanie súboru pomocou rôznych tlačiarní, napríklad ovládač tlačiarne Microsoft XPS Document Writer alebo ovládača videa VGA určí, či je problém s konkrétnou tlačiarňou alebo ovládač grafickej karty.

Ak máte naďalej problémy zavesenie alebo zlyhávajúcich v programe Excel po práci riešenie metódy, ktoré sú uvedené v tomto článku, kontaktujte spoločnosť Microsoft Support interaktívne riešenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×