Excel 2016 pre Mac – poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office 2016 pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb.  Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office 2016 pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast.

Vďaka vašim pripomienkam sa zlepšujeme.  Ak si všimnete chybu, kliknite na tlačidlo emotikonu v hornom rohu aplikácie a dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo čo môžeme vylepšiť.

Odošlite nám svoje komentáre_C3_2017930212612

Vydanie z 3. januára 2018

Verzia:  16.10 (zostava 180102)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa niekoľko problémov, ktoré mohli spôsobiť zlyhanie.

 • Funkcia automatického ukladania sa nezapne ani po uložení dokumentu vo OneDrive či OneDrive for Business.

 • Opravila sa chyba, pri ktorej sa v niektorých jazykoch nezobrazovali správne niektoré označenia v dialógových oknách a na tlačidlách.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia:  16.9 (zostava 171226)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravy malých chýb.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia:  16.9 (zostava 171219)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Oprava zlyhaní.

 • Vylepšilo sa posúvanie pri presúvaní položiek, aby bolo možné vybrať väčšiu oblasť.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • V niektorých jazykoch zobrazujú označenia v dialógovom okne Predvoľby nesprávny text.

Verzia: 16.9 (zostava 171217)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Oprava niekoľkých zlyhaní.

 • Ak projekt VBA obsahoval funkcie definované používateľom a bola zobrazená tabla nástroja na tvorbu vzorcov, spôsobovalo to spomalenie písania a navigácie.

 • Pri načítavaní niektorých doplnkov VBA Excel zlyhával.

 • V niektorých jazykoch sa po nastavení formátu dátumu pomocou jazyka VBA na formát obsahujúci rrrr zobrazila v bunke hodnota rrrr namiesto roka.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • V niektorých jazykoch zobrazujú označenia v dialógovom okne Predvoľby nesprávny text.

Verzia: 16.9 (zostava 171210)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Oprava niekoľkých zlyhaní.

 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil nastaveniu hodnoty súčtu vo vodopádových grafoch.

 • Niektoré vlastnosti súboru sa zo súborov odstraňovali vrátane značiek farby v systéme MacOS.

 • Sledovanie chýb nefungovalo.

 • Niektoré prepojenia Pomocníka používateľa presmerovali na nesúvisiace webové lokality spoločnosti Microsoft.

 • Ak ste mali makro, ktoré určovalo AktualizáciaObrazovky = False, Excel obrazovku po dokončení makra neaktualizoval.

 • Niektoré formáty dátumu nezobrazovali v bunke dátum, ale časti kódu formátu.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia:  16.9 (zostava 171206)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Množstvo opráv na odstránenie zlyhaní.

 • Filtre pre rozsahy obsahujúce dátumy nezobrazovali v rozbaľovacom zozname rozsahu filtra všetky dátumové hodnoty.

 • Zoradenie pomocou makra s metódou Range().Sort nefungovalo.

 • Vložením funkcie pomocou tlačidiel karty na páse s nástrojmi Vzorce vloží funkciu dvakrát.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Niektoré formáty dátumu spôsobujú, že dátumová hodnota sa zobrazuje ako časť kódu formátu dátumu a nie ako dátum. 

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia: 16.9 (zostava 171204)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

 • Vyriešil sa problém, ktorý po začatí upravovania bránil prilepeniu obsahu do riadka vzorca alebo bunky.

 • Zlepšilo sa zobrazovanie popisu a zvýrazňovania buniek, keď na ne počas tvorby vzorca ukáže myš.

 • Vyriešil sa problém so začiarkavacími políčkami Vybrať všetko a Zrušiť výber v zoznamoch filtrov.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia:  16.9 (zostava 171129)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

 • Odstránili sme chybu, ktorá neumožňovala povoliť režim výpočtu s viacnásobnou postupnosťou, ak boli pri spustení Excelu povolené určité doplnky.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

Verzia:  16.8 (zostava 171126)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

 • Opravený problém, kedy sa niektoré bunky zobrazovali prázdne napriek tomu, že prázdne neboli.

 • Opravený problém s používaním klávesových skratiek na zadávanie dátumu alebo času v niektorých jazykoch (CMD + ; alebo CTRL + ;).

 • Opravený problém s inštaláciou doplnkov XLAM zo sieťového umiestnenia.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • Ak máte v Exceli povolené určité doplnky, výpočet s viacnásobnou postupnosťou sa pre nové zošity nezapne.

Verzia:  16.8 (zostava 171121)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

 • Opravené niektoré problémy súvisiace so zadávaním textu pomocou editora IME (Input Method Editor) pre niektoré jazyky.

 • Vyriešený problém s údajovými pripojeniami, kedy sa v textových poliach zobrazovali znaky navyše.

 • Vyriešený problém, pri ktorom sa v zobrazení rozloženia strany nezobrazovali šípky predchodcov a šípky následníkov, hoci sa očakávali.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • Ak máte v Exceli povolené určité doplnky, výpočet s viacnásobnou postupnosťou sa pre nové zošity nezapne.

 • Po použití posúvania pomocou trackpadu sa obsah buniek niekedy zobrazí prázdny. 

Verzia:  16.8 (zostava 171114)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • Výpočet s viacnásobnou postupnosťou nemusí byť povolený pre nové zošity.

 • Obsah buniek sa niekedy môže zobrazovať ako prázdny aj napriek tomu, že bunka obsahuje hodnotu. Tento problém sa už skúma, ak sa však u vás vyskytne, naďalej uvítame pripomienky so snímkou obrazovky. 

Verzia:  16.8 (zostava 171111)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Prepočítanie s viacnásobnou postupnosťou – zošity sa teraz dajú v mnohých prípadoch prepočítať rýchlejšie vďaka zavedeniu prepočítania s viacnásobnou postupnosťou.

 • Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra.

Opravy chýb

 • Opravených viacero zlyhaní vrátane zlyhania pri použití ovládacích prvkov formulára, napríklad tlačidiel a rozbaľovacích polí.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak v editore kódu jazyka VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba.

 • Ak si všimnete zrýchlenie výpočtov v zošite vo verzii 16.8, otvorte ho a uložte vo verzii 15.x. Ak potom zošit znova otvoríte vo verzii 16.8, nebude už používať výhody prepočítania s viacnásobnou postupnosťou.

 • Obsah buniek sa niekedy môže zobrazovať ako prázdny aj napriek tomu, že bunka obsahuje hodnotu. Tento problém sa už skúma, ak sa však u vás vyskytne, naďalej uvítame pripomienky so snímkou obrazovky. 

Verzia:  16.8 (zostava 171107)

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Opravilo sa viacero zlyhaní.

 • Niektoré možnosti ponuky boli duplikované

 • Stlačením kombinácie klávesov CMD + SHIFT + T teraz vložíte vzorec Automatický súčet.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Vloženie ovládacieho prvku formulára spôsobí zlyhanie Excelu.

 • Veľkosť písma v riadku vzorcov je menšia, ako sa očakáva.

 • Ak v editore kódu v jazyku VB kliknete na rozbaľovaciu ponuku objektu v okne kódu (napríklad objektu Tento zošit), vyskytne sa chyba. 

Verzia:  16.8 (zostava 171101)

Opravy chýb

 • Opravený problém, v dôsledku ktorého sa text niekedy zobrazoval v angličtine, aj keď ako jazyk systému Mac OS nie je nastavená angličtina.

 • Táto aktualizácia obsahuje niekoľko opráv,ktoré majú pomôcť zabrániť zlyhaniam v určitých situáciách. Ďalšie opravy, ktoré sú jej súčasťou, nájdete v poznámkach k vydaniu z 1. novembra.

Verzia:  16.7 (zostava 171029)

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb (stručný prehľad)

 • Nové zošity sa teraz otvárajú v menšom okne, nezaberajú už väčšinu obrazovky.

 • Opravený problém s prepojením Pomocník pre túto funkciu pri práci s tablou nástroja na tvorbu vzorcov.

 • Počas úpravy bunky teraz môžete pridať nový riadok textu stlačením kombinácie klávesov OPT + RETURN.

 • Po kliknutí na tlačidlo Excelu v editore jazyka Visual Basic sa teraz zobrazí okno Excelu.

 • Opravený problém, pri ktorom sa po prepnutí na iný hárok v Exceli zobrazil editor jazyka Visual Basic.

 • Opravený problém s prechodom na vlastné zobrazenie.

 • Opravený problém, kedy funkcia VoiceOver nebola pri vyhľadávaní schopná oznámiť počet nájdených položiek a neoznamovala umiestnenie, keď používateľ prešiel na položku nájdenú pri vyhľadávaní.

 • Opravených viacero prípadov zlyhania vrátane zlyhania pri pokuse o použitie používateľom definovanej funkcie na table nástroja na tvorbu vzorcov.

 • Vysvetľujúce poznámky v dialógovom okne Formát čísla sa zobrazovali v nesprávnom čase.

 • Opravený problém s dialógovým oknom na odstránenie duplicít, pri ktorom sa niektoré tlačidlá a označenia prekrývali.

 • V hárku orientovanom sprava doľava funguje vodorovný posúvač opačným smerom.

 • Opravené niektoré problémy s úpravou komentárov.

 • Opravený problém, ktorý bránil spusteniu niektorých makier VBA a doplnkov.

 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že nové šablóny zošitov a prihlasovacie stránky sa po použití editora jazyka VB zobrazovali v nesprávnom jazyku.

 • Niektoré veľkosti papiera boli v galérii veľkostí papiera uvedené nesprávne.

 • Riešiteľ sa nezastavil, keď dosiahol nakonfigurovaný časový limit.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Veľkosť písma v riadku vzorcov je menšia, ako sa očakáva.

 • V niektorých prípadoch sa oddeľovač čísiel používaný pri desatinných miestach a pri tisícoch, ktorý je zadaný v predvoľbách systému Mac OS, nepoužíva v Exceli.

 • Stlačením kombinácie klávesov CMD + SHIFT + T sa nevloží vzorec Automatický súčet.

 • Niektoré formáty čísel spôsobujú, že číselné hodnoty sa zobrazujú ako mriežky (#) dokonca aj vtedy, ak je stĺpec dostatočne široký.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

Verzia: 16.7 (zostava 171020)

Vďaka vašim pripomienkam sa zlepšujeme.  Ak si všimnete chybu, kliknite na tlačidlo emotikonu v hornom rohu aplikácie a dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo čo môžeme vylepšiť.

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Opravených viacero problémov pri používaní inej ako americkej klávesnice.

 • Vzorec =INFO("system") teraz dáva správny výsledok "mac".

 • V Sprievodcovi importom textu chýbali v rozbaľovacom zozname výberu formátu importu niektoré typy súborov.

 • Pribudlo niekoľko opráv, ktoré majú pomôcť odstrániť zlyhávanie alebo nereagovanie v určitých situáciach.

 • Množstvo ďalších opráv chýb.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Ak používate iný jazyk ako angličtinu a zavriete dokument, na tlačidle, na ktorom by malo byť napísané Neuložiť, je napísané Uložiť všetko.

 • Veľkosť písma v riadku vzorcov je menšia, ako sa očakáva.

 • V niektorých prípadoch sa oddeľovač čísiel používaný pri desatinných miestach a pri tisícoch, ktorý je zadaný v predvoľbách systému Mac OS, nepoužíva v Exceli.

 • Stlačením kombinácie klávesov CMD + SHIFT + T sa nevloží vzorec Automatický súčet.

 • Niektoré formáty čísel spôsobujú, že číselné hodnoty sa zobrazujú ako mriežky (#) dokonca aj vtedy, ak je stĺpec dostatočne široký.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorca prepojenie na Pomocníka nefunguje.

Verzia: 16.7 (zostava 171017)

Vďaka vašim pripomienkam sa zlepšujeme.  Ak si všimnete chybu, kliknite na tlačidlo emotikonu v hornom rohu aplikácie a dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo čo môžeme vylepšiť.

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Opravených viacero problémov s kopírovaním/prilepovaním.

 • Opravený problém s uškami hárkov, takže už je viditeľný celý názov hárka.

 • Pribudlo niekoľko opráv, ktoré majú pomôcť odstrániť zlyhávanie alebo nereagovanie v určitých situáciach.

 • Opravené niektoré problémy s klávesovými skratkami vrátane skratky CMD + šípka na prechod na koniec rozsahu, skratky CMD + E na zarovnanie textu na stred atď.

 • Opravené niektoré problémy s nastavením a uložením predvolieb.

 • Opravený problém s viacnásobným otváraním všetkých okien dokumentov.

 • Pri zmene veľkosti riadka alebo stĺpca pomocou presúvania myšou sa už popisy zobrazujú podľa očakávaní.

 • Opravený problém, ktorý bránil výberu viacerých tlačidiel v rýchlom filtri.

 • V sprievodcovi importom textu teraz môžete posunutím doprava zobraziť všetky stĺpce.

 • Opravený problém s nesprávnym zobrazovaním ukotvenia priečok po priblížení.

 • Opravené niektoré problémy s VBA vrátane vlastnosti Application.OperatingSystem, ktorá už vracia správnu hodnotu.

 • Množstvo ďalších opráv chýb.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Veľkosť písma v riadku vzorcov je menšia, ako sa očakáva.

 • V niektorých prípadoch sa oddeľovač čísiel používaný pri desatinných miestach a pri tisícoch, ktorý je zadaný v predvoľbách systému Mac OS, nepoužíva v Exceli.

 • Stlačením kombinácie klávesov CMD + SHIFT + T sa nevloží vzorec Automatický súčet.

 • Vzorec =INFO("system") vracia nesprávny výsledok "pcdos".

 • Niektoré formáty čísel spôsobujú, že číselné hodnoty sa zobrazujú ako mriežky (#) dokonca aj vtedy, ak je stĺpec dostatočne široký.

 • V Sprievodcovi importom textu chýbajú v rozbaľovacom zozname výberu formátu importu niektoré typy súborov.

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorca prepojenie na Pomocníka nefunguje.

Verzia:  16.7 (zostava 171008)

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné funkcie uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Pribudlo niekoľko opráv, ktoré majú pomôcť odstrániť zlyhávanie alebo nereagovanie v určitých situáciach.

 • Opravené niektoré problémy s klávesovými skratkami vrátane skratky CMD + A, ktorá teraz počas úprav bunky nevyberá rozsah, ale celý text v bunke.

 • Opravený problém, pri ktorom vyberiete rozsah, zadáte hodnotu a stlačíte kombináciu klávesov CMD + RETURN. Teraz sa potvrdí hodnota vo všetkých bunkách vybratého rozsahu.

 • Viacero opráv malých chýb.

Známe problémy

Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Niektoré klávesové skratky nefungujú podľa očakávaní.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorcov prepojenie na Pomocníka nefunguje a zošit sa nedá zavrieť, kým nezavriete tablu nástroja na tvorbu vzorcov.

Verzia:  16.6 (zostava 171001)

Pole s informáciami o Exceli pre Mac zobrazujúce verziu 16.7_C3_201792132824

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Spolupráca: Pre predplatiteľov služieb Office 365 – úpravy v zošitoch, ktoré sú uložené vo OneDrive a SharePointe, môžete vykonávať súčasne s ostatnými používateľmi.

 • Nové funkcie: Pre predplatiteľov služieb Office 365 – použite nové funkcie IFS a SWITCH na zjednodušenie a skrátenie vzorcov.

 • Lepšia podpora pre grafy s kontingenčnou tabuľkou ako zdrojom údajov – ak aktualizujete kontingenčnú tabuľku, grafy sa aktualizujú tiež.

 • Rýchle filtre tabuľky: pridaním rýchleho filtra môžete rýchlo filtrovať tabuľky.

 • Nové a moderné typy grafov: Pre predplatiteľov služieb O365: vizualizujte svoje údaje pomocou nových typov grafov, medzi ktoré patrí škatuľový graf, lievikový graf, histogram, Paretov graf, lúčový graf, stromová mapa a vodopádový graf.

 • Aktualizovaný program Visual Basic for Applications (VBA): niektoré dodatočné metódy, vlastnosti a objekty dostupné používateľom balíka Office pre Windows budú odteraz fungovať aj v Macu. Medzi objektovým modelom v Macu a vo Windowse však aj naďalej budú rozdiely, preto sa pri niektorých prvkoch zobrazí hlásenie Nie je na tejto platforme podporované. Ďalšie podrobné informácie o zmenách objektového modelu budú k dispozícii už čoskoro.

Opravy chýb

 • Fungovanie zobrazenia rozloženia strany bolo vylepšené.

Známe problémy

Toto je prvá ukážka ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy.  Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Niektoré klávesové skratky nefungujú podľa očakávaní.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorca prepojenie na Pomocníka nefunguje.

 • Ak pri vybratom rozsahu niečo zadáte a potom stlačíte kombináciu klávesov CMD + RETURN, hodnota sa priradí len k aktívnej bunke.

Verzia: 15.40 (zostava 170926)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Oprava chyby, pri ktorej je číslovanie riadkov otočené a niektoré čísla riadkov a ich obsah sa zobrazuje ako zrkadlový obraz toho, čo sa má v skutočnosti zobraziť.  Toto sa týkalo počítačov s verziou operačného systému macOS 10.13 (High Sierra).

Známe problémy

 • V počítačoch s dotykovým pruhom môže Excel zlyhať pri stlačení znamienka rovná sa, ktorým začínate vytvárať vzorec.

Verzia: 15.39.0 (zostava 170913)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravy malých chýb

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa čísla riadkov zobrazujú zrkadlovo a v určitej časti riadkov môžu mať opačné poradie. Niektoré mriežky sa zároveň zobrazujú na neočakávaných miestach. Tento problém sa vyskytol v Exceli nainštalovanom v systéme MacOS 10.13 (High Sierra).  

Verzia:  15.39.0 (zostava 170905)

Nové alebo vylepšené funkcie

Opravy chýb

 • Opravy malých chýb

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.39.0 (zostava 170829)

Nové alebo vylepšené funkcie

Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

Opravy malých chýb

Známe problémy

Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170822)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Oprava zabezpečenia: Bolo pridané upozornenie zabezpečenia pre makrá Excelu 4

 • Problém: Ak sa niektoré súbory otvoria v istom poradí, dochádza k zlyhaniu

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170815)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Vyriešený problém s nesprávnou výškou riadka pri opätovnom otvorení hárka. Riadok je vyšší, ak bunky hárka obsahujú zalomený text a ak bola výška takejto bunky nastavená pomocou funkcie automatického prispôsobenia. Tento problém sa týka predchádzajúceho vydania pre úroveň Insider Fast.

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170809)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravy menších problémov.

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa po otvorení dokumentu zväčší výška riadka v prípade riadkov, ktoré obsahujú bunky so zalomeným textom a pri ktorých sa výška riadka nastavuje pomocou funkcie automatického prispôsobenia.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170801)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Úpravy niektorých šablón dokumentov v určitých regiónoch do takej podoby, aby poskytovali obsah relevantný pre daný región.

 • Opravy menších problémov.

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa po otvorení dokumentu zväčší výška riadka v prípade riadkov, ktoré obsahujú bunky so zalomeným textom a pri ktorých sa výška riadka nastavuje pomocou funkcie automatického prispôsobenia.

Poznámky a novinky

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte prístup k novým vydaniam medzi prvými > Office Insider Fast.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170725)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že po použití kombinácie klávesov FN + šípka nahor alebo nadol na prechod o stranu vyššie alebo nižšie a následnom vymazaní hodnoty z bunky sa bunka stále javila, že hodnotu obsahuje, aj keď bola vymazaná.

 • Opravy malých chýb.

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170704)

Nové a vylepšené funkcie

 • Odteraz môžete do hlavičiek a piat pridávať obrázky (funkcia bola vydaná v júni 2017, ale nebola tu dokumentovaná).

Vloženie obrázka do hlavičky alebo päty_C3_2017610163735

 • Opravy chýb

 • Obrázky v hlavičkách a pätách – vyriešili sme problém, ktorý spôsoboval, že pri tlači sa znížila kvalita obrázka.

Známe problémy

 • V súčasnosti nie sú žiadne známe problémy.

Ďalšie informácie:

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Ak sa potrebujete vrátiť na predchádzajúcu fungujúcu verziu, môžete prejsť do priečinka Aplikácie a premiestniť súbor Microsoft Excel.app do Koša. Potom prejdite na stránku svojho konta na lokalite Office.com a znova si nainštalujte aktuálnu verziu, ktorá nie je určená pre insiderov.  Pred inštaláciou staršej verzie treba novšiu verziu premiestniť do Koša.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×