EOMONTH (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie EOMONTH v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci, ktorý je o uvedený počet mesiacov pred alebo po dátume počiatočný_dátum. Funkciu EOMONTH použite na výpočet dátumov splatnosti alebo termínov plnenia, ktoré pripadajú na posledný deň v mesiaci.

Syntax

EOMONTH(počiatočný_dátum; mesiace)

Syntax funkcie EOMONTH obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý predstavuje počiatočný dátum. Dátumy zadávajte pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov a funkcií. Napríklad 23. máj roku 2008 sa zapíše v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Mesiace    Povinný argument. Počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume. Kladný počet mesiacov znamená dátum v budúcnosti. Záporný počet mesiacov znamená dátum v minulosti.

    Poznámka: Ak argument mesiace nie je celé číslo, skráti sa.

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Ak argument počiatočný_dátum nie je platným dátumom, funkcia EOMONTH vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak súčet argumentu počiatočný_dátum a mesiacov nie je platným dátumom, funkcia EOMONTH vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Dátum

1. januára 2011

Vzorec

Popis

Výsledok

=EOMONTH(A2;1)

Posledný deň v mesiaci, ktorý nasleduje mesiac po dátume v bunke A2.

28.2.2011

=EOMONTH(A2;-3)

Posledný deň v mesiaci, ktorý je tri mesiace pred dátumom v bunke A2.

31.10.2010

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×