Efekty pre text v Office pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ak chcete, aby bol váš dokument vizuálne pôsobivejší, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete na už vložený text, či už samostatný text alebo text v textovom poli, použiť štýly textu.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Textové efekty Tlačidlo Textové efekty a potom vyberte efekt, ktorý chcete na text použiť.

  Tip: Ak chcete použiť iné formátovanie a efekty textu (napríklad kapitálky alebo dvojité prečiarknutie), v ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

Vloženie objektu WordArt

 1. Word 2016 pre Mac: na karte Vložiť kliknite na položku WordArt.

  Word 2011 pre Mac: na karte Prvky dokumentu, v časti Prvky textu, kliknite na položku WordArt a potom kliknite na položku objekt WordArt, ktorý chcete.

 2. Zadajte požadovaný text.

Formátovanie textu ako kapitálok

 1. Vyberte text písaný malými písmenami, ktorého formát chcete zmeniť na kapitálky.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V časti Efekty kliknite na položku Kapitálky.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Textové pole.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Kliknite na položku 3-D otočenie a potom v časti otáčania na karte efekty v dialógovom okne X zadajte 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný štýl odrazu.

Pridanie tieňa

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Tieň a potom kliknite na požadovaný štýl tieňa.

Pridanie žiary

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný štýl žiary.

Pridanie iných efektov

Na text v textovom poli alebo objekt WordArt môžete použiť aj iné efekty. Text môžete napríklad ohnúť alebo ho urobiť trojrozmerným.

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na ponuku Formát.

 2. Word 2016 pre Mac: v časti Textové efekty, kliknite na kartu textové efekty a potom kliknite na položku, ktorá sa má.

  Word 2011 pre Mac: v časti Štýly textu, kliknite na položku efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na položku, ktorá sa má.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pridanie tieňa [režim kompatibility]

Režim kompatibility znamená, že dokument bol vytvorený pomocou staršej verzie Wordu alebo bol uložený v staršom formáte súboru.

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na ponuku Formát.

 2. Word 2016 pre Mac: v časti Textové efekty, kliknite na kartu Textové efekty a kliknite na položku tieň.

  Word 2011 pre Mac: v časti Efekty tieňovania kliknite na položku tieň.

  Karta Formát, skupina Efekty tieňovania

Pozrite tiež

Zmena veľkosti objektu

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

PowerPoint

Ak chcete, aby bol váš dokument vizuálne pôsobivejší, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete použiť textové štýly na text v textovom poli alebo objekte.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Textové efekty Tlačidlo Textové efekty a potom vyberte efekt, ktorý chcete na text použiť.

  Tip: Ak chcete použiť iné formátovanie a efekty textu (napríklad kapitálky alebo dvojité prečiarknutie), v ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

Vloženie objektu WordArt

 1. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Vložiť kliknite na položku WordArt.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte Prvky dokumentu, v časti Prvky textu, kliknite na položku WordArt a potom kliknite na položku objekt WordArt, ktorý chcete.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Zadajte požadovaný text.

Formátovanie textu ako kapitálok

 1. Vyberte text písaný malými písmenami, ktorého formát chcete zmeniť na kapitálky.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V časti efekty alebo Základné efekty, kliknite na položku malých písmen.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Vložiť kliknite na položku Textové pole.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti Vložiť, kliknite na položku Textové pole.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Na karte efekty kliknite na položku 3-D otočenie a potom v časti otáčanie v dialógovom okne X zadajte 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: v ponuke Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, priestorové a potom kliknite na požadovaný štýl odraz.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , priestorové a potom kliknite na požadovaný štýl odraz.

Pridanie tieňa

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, ukážte na položku tieň a potom kliknite na požadovaný štýl tieňa.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku tieň a potom kliknite na požadovaný štýl tieňa.

Pridanie žiary

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, ukážte na žiara a potom kliknite na položku žiara štýl, ktorý chcete.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , ukážte na žiara a potom kliknite na položku žiara štýl, ktorý chcete.

Ak chcete z tvaru odstrániť žiarenie, ukážte na položku Žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku štýl formátovania, ktoré chcete.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na požadovaný formát.

Pridanie skosenia

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, ukážte na skosenie a potom kliknite na požadovaný štýl skosenie.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , ukážte na skosenie a potom kliknite na požadovaný štýl skosenie.

Ohnutie textu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. PowerPoint 2016 pre Mac: na karte Formátovať tvar kliknite na položku Textové efekty, ukážte na transformácia a kliknite na požadovaný štýl transformáciu.

  PowerPoint 2011 pre Mac: na karte domov v časti písmo kliknite na položku Textové efekty   Tlačidlo Textové efekty , ukážte na transformácia a kliknite na požadovaný štýl transformovať.

Pozrite tiež

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

Excel

Ak chcete vylepšiť vzhľad textu v dokumente, máte rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete na text v textovom poli použiť štýly.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text v textovom poli, ktoré chcete formátovať, a potom kliknite na kartu formátu alebo Formátu tvarov.

  Poznámka: Textové efekty nie je možné použiť na text v bunke.

 2. Kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Vloženie objektu WordArt

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku WordArt.

 2. Zadajte požadovaný text.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Textové pole.

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Na karte efekty na table Formátovať tvar kliknite na položku 3-D otočenie a potom v časti otáčanie v dialógovom okne X zadajte 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte blok textu alebo objektu WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu formátu alebo Formátu tvarov.

 2. V časti Štýly textu, kliknite na položku Textové efekty alebo efekty, priestorové a potom kliknite na požadovaný štýl odraz.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pridanie iných efektov

Na text v textovom poli alebo objekt WordArt môžete použiť aj iné efekty. Môžete napríklad pridať tieň alebo žiaru okolo textu, ohnúť text alebo ho urobiť trojrozmerným.

 1. Vyberte blok textu alebo objektu WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu formátu alebo Formátu tvarov.

 2. V časti Štýly textu, kliknite na položku Textové efekty alebo efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na položku, ktorá sa má.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pozrite tiež

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×