Office
Prihlásenie

Editor – asistent pre písanie

Editor kontroluje pravopisné a gramatické chyby v dokumente alebo e-mailovej správe a ponúka návrhy na vylepšenie dokumentu.

Editor dokáže pri písaní vo Worde alebo v Outlooku rozpoznať pravopisné chyby, gramatické chyby a chyby štýlu písania. Editor počas písania označuje chyby: červené vlnovky označujú pravopis, modré dvojité podčiarknutie označuje gramatiku a zlaté bodkované čiary označujú miesta, pre ktoré má Editor k dispozícii návrhy týkajúce sa štýlu písania.

Úplné funkcie Editora sú k dispozícii len v prípade, že máte predplatné na Office 365.

Tabla Prehľad editora je nová funkcia, ktorá je momentálne k dispozícii len pre Insiderov pre Office.

Editor kontroluje pravopisné chyby buď počas písania, alebo keď kontrolujete celý dokument, zobrazí sa prehľad zvýrazňujúci pravopisné chyby, ktoré je potrebné opraviť v dokumente. Vyberte pravopisné opravy na table Editor na opravu preklepov v dokumente. Keď sa pod slovom zobrazí červená vlnovka, kliknite na slovo pravým tlačidlom myši a môžete vybrať niektorý z návrhov na opravenie chyby.

Zobrazenie pravopisnej chyby vo wordovom dokumente

 • Pri pravopisných návrhoch sú uvedené synonymá (ak sú k dispozícii), vďaka čomu si môžete vybrať návrh, ktorý najviac zodpovedá tomu, čo chcete povedať. 

 • Nasledujúce možnosti sú k dispozícii po kliknutí na šípku v kontextovej ponuke:

  1. Položku Čítať nahlas vyberte, ak si chcete vypočuť vybratý návrh.

  2. Položku Zmeniť všetko vyberte, ak chcete všetky rovnaké pravopisné chyby, ktoré sa vyskytnú v aktuálnom dokumente, nahradiť vybratým návrhom.

  3. Položku Pridať do automatických opráv vyberte pre návrh, ktorým má Editor vždy nahradiť slovo, ktoré našiel. (Z kontextovej ponuky sa môžete dostať aj k možnostiam automatických opráv. Ďalšie informácie o používaní týchto možností nájdete v téme Výber možností automatických opráv.)

 • Ak chcete pridať slovo do predvoleného slovníka, aby ho už Editor ďalej neoznačoval ako nesprávne, vyberte položku Pridať do slovníka.

 • Ak chcete preskočiť slovo v tomto dokumente alebo e-mailovej správe bez toho, aby ste ho pridali do pravopisného slovníka, vyberte položku Ignorovať všetko.

 • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti a všetky dostupné riešenia pravopisných chýb, vyberte položku Zobraziť viac. Otvorí sa tabla Editor.

  1. Podrobné vysvetlenie gramatického problému sa zobrazí v hornej časti tably Editor.

  2. Môžete si nechať nahlas prečítať vetu obsahujúcu gramatickú chybu výberom ikony reproduktora. Ak pred kliknutím na ikonu reproduktora vyberiete v textovom poli iba časť vety, prečíta sa iba táto časť.

  3. Každý gramatický návrh na table predstavuje rozdelené tlačidlo. Kliknutím na hlavnú časť rozdeleného tlačidla vyberiete tento návrh a vložíte ho do dokumentu. Druhou možnosťou je kliknúť v rámci rozdeleného tlačidla na tlačidlo so šípkou. Otvorí sa vedľajšia ponuka, v ktorej si môžete zvoliť, čo chcete s vybratým návrhom urobiť: Každý návrh si môžete nechať prečítať nahlas výberom položky Čítať nahlas alebo si ho môžete nechať vyhláskovať výberom položky Vyhláskovať.

Editor kontroluje gramatické chyby buď počas písania, alebo keď kontrolujete celý dokument (stlačíte kláves F7), zobrazí sa prehľad zvýrazňujúci všetky gramatické chyby, ktoré je potrebné opraviť v dokumente. Vyberte gramatické opravy na table Editor na opravu gramatických chýb v dokumente. Keď sa zobrazí modré dvojité podčiarknutie, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo alebo slovné spojenie a získajte ďalšie informácie.

Zobrazenie gramatickej chyby

 • Súčasťou každého gramatického návrhu je krátky popis, ktorý vám má pomôcť rozhodnúť sa, či a ako treba problém vyriešiť.

 • Nasledujúce možnosti sú k dispozícii po kliknutí na šípku v kontextovej ponuke:

  1. Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

  2. Ak chcete slovo alebo slovné spojenie ignorovať a prejsť na ďalšie, vyberte položku Ignorovať raz.

  3. Ak chcete tentokrát ignorovať túto chybu pre celý dokument, vyberte položku Nekontrolovať tento problém.

  4. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o gramatickom probléme vrátane príkladov riešení, vyberte položku Zobraziť viac. Otvorí sa tabla Editor.

   • Podrobné vysvetlenie gramatického problému sa zobrazuje v hornej časti tably.

   • Môžete si nechať nahlas prečítať vetu obsahujúcu gramatickú chybu výberom ikony reproduktora. Ak pred kliknutím na ikonu reproduktora vyberiete v textovom poli iba časť vety, prečíta sa iba táto časť.

   • Každý gramatický návrh na table predstavuje rozdelené tlačidlo. Kliknutím na hlavnú časť rozdeleného tlačidla vyberiete tento návrh a vložíte ho do dokumentu. Druhou možnosťou je kliknúť v rámci rozdeleného tlačidla na tlačidlo so šípkou. Otvorí sa vedľajšia ponuka, v ktorej si môžete zvoliť, čo chcete s vybratým návrhom urobiť: Každý návrh si môžete nechať prečítať nahlas výberom položky Čítať nahlas alebo si ho môžete nechať vyhláskovať výberom položky Vyhláskovať.

Editor vyhľadá potenciálne problémy so štýlom a ďalšie problémy s písaním a slovo alebo výraz označí bodkovaným podčiarknutím zlatou farbou. Pravým tlačidlom kliknite na podčiarknuté slovo alebo slovné spojenie a zvážte niektorý z alternatívnych návrhov, alebo keď kontrolujete celý dokument (stlačíte kláves F7), zobrazí sa prehľad zvýrazňujúci všetky vylepšenia písania, ktoré je potrebné vykonať v dokumente.

Poznámka: Zlaté bodkované čiary sú momentálne k dispozícii iba pre anglický a španielsky jazyk.

Zobrazenie chyby štýlu písania

Súčasťou každého návrhu štýlu písania je krátky popis, ktorý vám má pomôcť rozhodnúť sa, či a ako treba problém vyriešiť.

Editor kontroluje nasledujúce položky:

 • Zložité slová*

 • Skrátené tvary*

 • Klišé*

 • Neformálny jazyk*

 • Dvojitý zápor*

 • Žargón*

 • Nominalizácia

 • Trpný rod*

 • Trpný slovesný rod s neznámym činiteľom deja (bez dostupných návrhov)*

 • Príliš veľa slov

 • Slová v rozdelených neurčitkoch* (viac ako jeden)

 • Slová označujúce istý rod*

 • Slová vyjadrujúce neurčitosť*

 • Slang*

 • Oxfordská čiarka*

 • Vyžadovaná interpunkcia s úvodzovkami*

 • Medzery medzi vetami*

Dôležité: Možnosti štýlu zapnete tak, že prejdete na možnosti kontroly pravopisu a gramatiky a vyberiete nastavenie Gramatika a ďalšie v rozbaľovacom zozname Štýl písania. Pozrite si nižšie časť Ako zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky v Editore.

 • Každý návrh na zmenu štýlu v ponuke otváranej kliknutím pravým tlačidlom myši predstavuje rozdelené tlačidlo. Kliknutím na hlavnú časť rozdeleného tlačidla vyberiete tento návrh a vložíte ho do dokumentu. Druhou možnosťou je kliknúť v rámci rozdeleného tlačidla na tlačidlo so šípkou. Otvorí sa vedľajšia ponuka, v ktorej si môžete zvoliť, čo chcete s vybratým návrhom urobiť:

  1. Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

  2. Ak chcete určitý problém so štýlom ignorovať a prejsť na ďalší, vyberte položku Ignorovať raz.

  3. Ak chcete tentokrát ignorovať túto chybu pre celý dokument, vyberte položku Nekontrolovať tento problém.

 • Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o probléme so štýlom vrátane príkladov riešení, vyberte položku Zobraziť viac. Otvorí sa tabla Editor.

  1. Podrobné vysvetlenie návrhu na zmenu štýlu sa zobrazuje v hornej časti tably.

  2. Môžete si nechať nahlas prečítať vetu obsahujúcu štylisticky problematickú časť výberom ikony reproduktora. Ak pred kliknutím na ikonu reproduktora vyberiete v textovom poli iba časť vety, prečíta sa iba táto časť.

  3. Každý návrh na zmenu štýlu na table predstavuje rozdelené tlačidlo. Kliknutím na hlavnú časť rozdeleného tlačidla vyberiete tento návrh a vložíte ho do dokumentu. Druhou možnosťou je kliknúť v rámci rozdeleného tlačidla na tlačidlo so šípkou. Otvorí sa vedľajšia ponuka, v ktorej si môžete zvoliť, čo chcete s vybratým návrhom urobiť:

  4. Každý návrh si môžete nechať prečítať nahlas výberom položky Čítať nahlas alebo si ho môžete nechať vyhláskovať výberom položky Vyhláskovať.

Podrobnosti o chybách a návrhoch štýlu písania nájdete v téme Možnosti gramatiky a štýlu písania.

Kontrola celého dokumentu s prehľadom editora

Prehľad editora zobrazuje prehľad chýb rozdelený podľa jednotlivých druhov chýb, ktoré sa nachádzajú v dokumente, a poskytuje možnosti opravy chýb, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.

 1. Vo Worde môžete celý dokument skontrolovať stlačením klávesu F7 alebo výberom položky Skontrolovať dokument na karte Revízia.

  Zobrazenie položky Skontrolovať dokument na karte Revízia
 2. Tabla editora zobrazuje prehľad o počte chýb a druhoch chýb (pravopis, gramatika a štýl) nájdených v dokumente.

  Zobrazenie prehľadu problémov s kontrolou pravopisu a gramatiky
 3. Kliknutím na jednotlivé kategórie sa v dokumente vyriešia len tieto chyby.

Počas písania vo Worde alebo Outlooku 2016 môžete nechať zobrazovať pravopisné chyby, gramatické chyby a chyby štýlu písania. Editor označuje chyby počas písania: červené vlnovky označujú pravopis, modré dvojité podčiarknutie označuje gramatiku a zlaté bodkované čiary označujú štýl písania.

Editor kontroluje pravopisné chyby počas písania. Keď sa pod slovom zobrazí červená vlnovka, kliknite na slovo pravým tlačidlom myši a môžete vybrať niektorý z návrhov na opravenie chyby.

Zobrazenie kontextovej ponuky pravopisnej chyby
 • Pri pravopisných návrhoch sú uvedené synonymá (ak sú k dispozícii), vďaka čomu si môžete vybrať návrh, ktorý najviac zodpovedá tomu, čo chcete povedať. 

 • Nasledujúce možnosti sú k dispozícii po kliknutí na šípku v kontextovej ponuke:

  1. Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

  2. Položku Pridať do automatických opráv vyberte pre návrh, ktorým má Editor vždy nahradiť slovo, ktoré našiel. (Z kontextovej ponuky sa môžete dostať aj k možnostiam automatických opráv. Ďalšie informácie o používaní týchto možností nájdete v téme Výber možností automatických opráv.)

 • Ak chcete pridať slovo do predvoleného slovníka, aby ho už Editor ďalej neoznačoval ako nesprávne, vyberte položku Pridať do slovníka.

 • Ak chcete preskočiť slovo v tomto dokumente alebo e-mailovej správe bez toho, aby ste ho pridali do pravopisného slovníka, vyberte položku Ignorovať všetko.

 • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti a všetky dostupné riešenia pravopisných chýb, vyberte položku Zobraziť viac. Otvorí sa tabla Editor.

  Poznámka: Tabla Editor je k dispozícii len vo Worde.

Editor kontroluje gramatické chyby buď počas písania, alebo keď kontrolujete celý dokument (stlačíte kláves F7), zobrazí sa prehľad zvýrazňujúci všetky gramatické chyby, ktoré je potrebné opraviť v dokumente.

Zobrazenie kontextovej ponuky gramatickej chyby

 • Po kliknutí pravým tlačidlom myši sa zobrazí ponuka s gramatickými návrhmi. Nad každým návrhom je uvedený krátkypopis, ktorý vám má pomôcť rozhodnúť sa, či a ako treba problém vyriešiť.

 • Nasledujúce možnosti sú k dispozícii po kliknutí na šípku v kontextovej ponuke:

  1. Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

  2. Ak chcete slovo alebo slovné spojenie ignorovať a prejsť na ďalšie, vyberte položku Ignorovať raz.

  3. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o gramatickom probléme vrátane príkladov riešení, vyberte položku Zobraziť viac. Otvorí sa tabla Editor.

   Poznámka: Tabla Editor je k dispozícii len vo Worde.

Pozrite tiež

Manuálne spustenie kontroly pravopisu a gramatiky

 • Kontrola pravopisu je k dispozícii pre 89 jazykov.

 • Kontextová kontrola pravopisu je k dispozícii pre 7 jazykov (angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, portugalčina (Brazília), taliančina, nórčina).

 • Kontrola gramatiky je k dispozícii pre 22 jazykov (7 vyššie uvedených jazykov a ruština, japončina, holandčina, dánčina, fínčina, švédčina, portugalčina (Európa), poľština, arabčina, čeština, turečtina, kórejčina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná), maďarčina).

 • Podpora pri písaní (zlatá bodkovaná čiara) je dostupná len pre angličtinu a španielčinu.

Vo Worde môžete zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky pomocou dialógového okna Nastavenia gramatiky. Môžete si vybrať rôzne nastavenia gramatiky a štýlu v závislosti od toho, ktoré sú pre váš dokument najvhodnejšie.

Poznámka: Predvolená možnosť kontroly pravopisu a gramatiky Editora je Gramatika a ďalšie so začiarknutými políčkami možností štýlu Veľa slov a Nominalizácia.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky a otvorte možnosti kontroly pravopisu a gramatiky.

 2. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde vyberte položku Nastavenia.

  Ponuka Štýl písania v dialógovom okne Nastavenia gramatiky obsahuje dve možnosti: Gramatika alebo Gramatika a ďalšie. Vyberte tú možnosť, s ktorou chcete pracovať.

 3. Vyberte položku Gramatika a ďalšie a použite možnosti štýlu.

  Posuňte sa nadol a zobrazte všetky dostupné možnosti a vyberte alebo zrušte všetky pravidlá, ktoré má kontrola gramatiky označiť alebo ignorovať. Všetky zmeny, ktoré urobíte v týchto nastaveniach, platia pre všetky upravované dokumenty alebo položky, nielen pre dokument, s ktorým práve pracujete.

  Tip: Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky Editora, vyberte možnosť Obnoviť všetko.

V Outlooku môže Editor označiť slová alebo frázy s problematickou gramatikou alebo štýlom počas písania e-mailu a poskytnúť návrhy na riešenie problému. Ak chcete používať služby kontroly gramatiky a pravopisu v Editore,

 1. vytvorte alebo otvorte e-mail.

 2. Vyberte kartu Súbor a potom položku Možnosti.

 3. Vyberte položku Pošta a potom položku Možnosti editora...

 4. Vyberte položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 5. V časti Pri oprave pravopisu v programe Outlook použite tento postup:

  • Vyberte položku Označovať gramatické chyby pri písaní. S touto možnosťou sa počas písania budú označovať gramatické chyby (modrou), ako aj chyby štýlu (zlatou).

  • Vyberte položku Nastavenie.

   Ponuka Štýl písania v dialógovom okne Nastavenia gramatiky obsahuje dve možnosti: Gramatika alebo Gramatika a ďalšie. Vyberte tú možnosť, s ktorou chcete pracovať.

  • Vyberte položku Gramatika a ďalšie a použite možnosti štýlu.

   Posuňte sa nadol a zobrazte všetky dostupné možnosti a vyberte alebo zrušte všetky pravidlá, ktoré má kontrola gramatiky označiť alebo ignorovať. Všetky zmeny, ktoré urobíte v týchto nastaveniach, platia pre všetky upravované dokumenty alebo položky, nielen pre dokument, s ktorým práve pracujete.

   Tip: Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky Editora, vyberte možnosť Obnoviť všetko.

 6. Vyberte tlačidlo OK

Klávesové skratky

V dokumente vyberajte príkaz zo zoznamu stlačením kombinácie klávesov Alt + podčiarknuté písmeno.

V rámci tably Editor vyberajte príkaz vždy iba stlačením podčiarknutého písmena.

Pozrite tiež

Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novšej verzii

Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2013 a starších verziách

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×