EAC (pole úlohy)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítané

Popis.    V poli EAC (odhad pri dokončení) sa zobrazujú očakávané celkové náklady na úlohu na základe výkonu k dátumu kontroly stavu. EAC sa označuje aj ako prognóza pri dokončení (FAC).

Spôsob výpočtu.    V predchádzajúcich verziách programu Project bolo EAC ekvivalentom poľa Plánované náklady. Teraz sa však EAC vypočíta nasledujúcim spôsobom:

EAC = ACWP + (náklady podľa pôvodného plánu X - BCWP) / CPI

Pri vytvorení úlohy, priradení zdrojov a uložení pôvodného plánu je EAC zhodné s plánovanými nákladmi, ktoré predstavujú celkovú hodnotu práce vynásobenú sadzbou nákladov na zdroje. Keď sa k úlohe priraďuje skutočná práca alebo skutočné náklady, program Project vypočíta hodnotu EAC podľa tohto vzorca.

Najlepšie použitie.    Pole EAC pridáte do zobrazenia úloh v prípade, ak chcete zobraziť alebo filtrovať podľa očakávaných celkových nákladov na úlohu na základe výkonu k dátumu kontroly stavu.

Príklad.    Úloha pozostáva z 10 hodín pre dva zdroje so sadzbou 20 EUR na hodinu. Na začiatku úlohy sú náklady 200 EUR. Ako zdroje nahlasujú skutočnú prácu, toto číslo sa upravuje na základe skutočných nákladov, rozpočtovaných nákladov alebo nákladov podľa pôvodného plánu a indexu výkonu nákladov. Pridáte pole EAC do Ganttovho grafu, aby ste videli očakávané celkové náklady tejto úlohy.

Poznámky.    Pole EAC je predvolene k dispozícii v tabuľkách Získaná hodnota a Indikátory nákladov získanej hodnoty. Jednu z tabuliek je možné nastaviť v zobrazení hárka úloh v dialógovom okne Ďalšie tabuľky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×