DURATION (funkcia)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia DURATION , jedna z finančných funkcií, Vráti Macauleyho dobu predpokladanej nominálnej hodnote 100 €. Trvanie je definovaná ako vážený priemer súčasnú hodnotu peňažných tokov a sa použije ako ide o cenu cenného papiera odpoveď so zmenami v výnos mieru.

Syntax

DURATION(vyrovnanie; splatnosť; kupón; výnos; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy zadávajte pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov a funkcií. Napríklad, použite DATE(2018,5,23) 23 dni mája, 2018. Problémy sa môžu vyskytnúť, ak sú dátumy zadané ako text.

Syntax funkcie DURATION obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Kupón    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, možno použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia 1 Január 1900 je poradové číslo 1 a 1 januára 2018 je poradové číslo 43101, pretože je 43,101 dní po Január 1, 1900.

 • Dátum vysporiadania je dátum klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupón. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis vydaný 1 januára 2018 a je zakúpeného kupujúcim šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bolo 1 januára 2018 dátum vyrovnania by bolo 1 júl 2018 a dátumom splatnosti sa Január 1, 2 048, ktorá je 30 rokov od dátumu 1 januára 2018 problém.

 • Vyrovnanie, splatnosť, počet platieb a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia DURATION vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je kupón alebo výnos < 0, funkcia DURATION vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je počet_platieb iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia DURATION vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia DURATION vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia DURATION vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

07/01/2018

Dátum vyrovnania

01/01/2 048

Dátum splatnosti

8.0%

Úroková miera

9,0 %

Výnos

2

Polročná frekvencia splátok (pozrite vyššie)

1

Typ úročenia: 1 (Aktuálny/aktuálny) (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=DURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Doba (stálosť) dlhopisu pri vyššie uvedených podmienkach

10.9191453

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×