Dostupné typy grafov v Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri tvorbe grafu v excelovom hárku, vo wordovom dokumente alebo v powerpointovej prezentácii máte mnoho možností. Či už použijete graf odporúčaný pre vaše údaje alebo graf, ktorý vyberiete zo zoznamu všetkých grafov, môže sa vám hodiť viac informácií o každom type.

Ak chcete začať vytvárať graf, kliknite sem.

Ak chcete zobraziť popis každého typu grafu, vyberte možnosť z nasledujúceho rozbaľovacieho zoznamu.

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov alebo riadkov hárka, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. Stĺpcový graf zvyčajne zobrazuje kategórie pozdĺž vodorovnej osi (kategória) a hodnoty pozdĺž zvislej osi (hodnota) tak, ako je to znázornené v tomto grafe:

Skupinový stĺpcový graf

Typy stĺpcových grafov

 • Skupinový stĺpcový a priestorový skupinový stĺpcový   

  Skupinový stĺpcový a 3D skupinový stĺpcový graf

  Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch. Priestorový skupinový stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky). Tento graf použite v prípade kategórií, ktoré predstavujú:

  • Rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek).

  • Špecifické stupnicové usporiadania (napríklad Likertova stupnica s možnosťami Rozhodne súhlasím, Súhlasím, Neutrálne, Nesúhlasím, Rozhodne nesúhlasím).

  • Názvy, ktoré nie sú v určenom poradí (napríklad, názvy položiek, geografické názvy alebo mená ľudí).

 • Skladaný stĺpcový a priestorový skladaný stĺpcový     Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných skladaných stĺpcoch. Priestorový skladaný stĺpcový graf zobrazuje skladané stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade viacerých rad údajov a na zdôraznenie celkovej hodnoty.

  Skladaný stĺpcový a 3D skladaný stĺpcový graf

 • 100-percentný skladaný stĺpcový a priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový    100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch poskladaných tak, aby predstavovali 100 %. Priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade aspoň dvoch radov údajov a na zdôraznenie ich príspevkov k celku, a to najmä vtedy, keď je celková hodnota rovnaká v prípade každej kategórie.

  100 % skladaný stĺpcový a 3D 100 % skladaný stĺpcový graf

 • Priestorový stĺpcový    V priestorových stĺpcových grafoch sa používajú tri osi, ktoré môžete meniť – vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky. Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky. Použite ich na porovnanie údajov medzi kategóriami aj radmi údajov.

  3D stĺpcový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Čiarové grafy môžu zobrazovať kontinuálne údaje v čase na osi s rovnomernou mierkou a sú preto ideálne na zobrazenie trendov vývoja údajov v rovnakých intervaloch, napríklad mesiacoch, štvrťrokoch alebo fiškálnych rokoch.

Čiarový graf so značkami

Typy čiarových grafov

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendov v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

  Čiarový graf a čiarový graf so značkami

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách.

  Skladaný čiarový graf a skladaný čiarový graf so značkami

 • Stopercentné skladané čiarové a stopercentné skladané čiarové so značkami    Stopercentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite stopercentný skladaný čiarový graf bez značiek.

  100 % skladaný čiarový graf a 100 % skladaný čiarový graf so značkami

 • Priestorový čiarový    Priestorové čiarové grafy zobrazujú každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

  3D čiarový graf

  Poznámky: 

  • Čiarové grafy sú najužitočnejšie v prípade viacerých radov údajov v grafe. Ak máte len jeden rad údajov, odporúčame namiesto toho použiť XY (závislosť) graf.

  • Skladané čiarové grafy Sčítanie údajov, ktoré nemusia byť požadovaného výsledku. Nie je jednoduché zistiť, že čiary sú skladané, preto odporúčame namiesto toho použiť rôzne hrúbky graf alebo skladaný plošný graf.

Údaje, ktoré sú usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka v hárku, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek ako jeden rad údajov proporcionálne k súčtu položiek, zatiaľ čo údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percentuálny podiel z celého koláča.

Koláčový graf

Koláčový graf odporúčame použiť, ak:

 • máte len jeden rad údajov,

 • žiadna z hodnôt v údajoch nie je záporná,

 • takmer žiadna z hodnôt v údajoch nie je nulová,

 • nemáte viac než sedem kategórií, pričom všetky z nich predstavujú časti celého koláča.

Typy koláčových grafov

 • Koláčový a priestorový koláčový    Koláčové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

  Koláčový a 3D koláčový graf

 • Koláčový s čiastkovými výsekmi a koláčový s čiastkovými pruhmi    Koláčové grafy s čiastkovými výsekmi alebo koláčové grafy s čiastkovými pruhmi zobrazujú koláčové grafy s menšími hodnotami vysunutými do vedľajšieho koláčového alebo skladaného pruhového grafu, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie rozlíšiť.

  Koláčový graf s čiastkovými výsekmi a koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, možno zobraziť v prstencovom grafe. Podobne ako koláčové grafy, aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku, ale môžu obsahovať viac než jeden rad údajov.

Prstencový graf

Typy prstencových grafov

 • Prstencový    Prstencové grafy zobrazujú údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Prstencový graf

  Poznámka: Prstencové grafy nie sú ľahko čitateľné. Možno budete chcieť použiť skladaný stĺpcový graf alebo skladaný pruhový graf namiesto toho.

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe. Pruhové grafy zobrazujú vzájomné porovnanie jednotlivých položiek. V týchto grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi.

Pruhový graf

Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • sú menovky osí dlhé,

 • sú zobrazené hodnoty trvania.

Typy pruhových grafov

 • Skupinový pruhový a priestorový skupinový pruhový    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v dvojrozmernom formáte. Priestorový skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skupinový pruhový a 3D skupinový pruhový graf

 • Skladaný pruhový a priestorový skladaný pruhový    Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku vo forme dvojrozmerných pruhov. Priestorový skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skladaný pruhový a 3D skladaný pruhový graf

 • 100-percentný skladaný pruhový a priestorový 100-percentný skladaný pruhový    100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje dvojrozmerné pruhy, ktoré porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. Priestorový 100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nepoužíva os hĺbky.

  100 % skladaný pruhový a 3D 100 % skladaný pruhový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Plošné grafy možno použiť na zobrazenie zmeny za určité obdobie a zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Tieto grafy zobrazujú súčet zobrazených hodnôt a znázorňujú tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf

Typy plošných grafov

 • Plošný a priestorový plošný    Plošné grafy sa zobrazujú v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňujú trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Spravidla je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

  Plošný a 3D plošný graf

 • Skladaný plošný a priestorový skladaný plošný    Skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie vo dvojrozmernom formáte. Priestorový skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  Skladaný plošný a 3D skladaný plošný graf

 • Stopercentný skladaný plošný a priestorový stopercentný skladaný plošný    Stopercentné skladané plošné grafy zobrazujú trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorový stopercentný skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  100 % skladaný plošný a 3D 100 % skladaný plošný graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v grafe XY (závislosť). Vložte hodnoty x do jedného riadka alebo stĺpca a potom zadajte príslušné hodnoty y do susedných riadkov alebo stĺpcov.

Bodový graf má dve osi hodnôt – vodorovnú os hodnoty x a zvislú os hodnoty y. Tieto hodnoty x a y spája do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo skupinách. Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, ako sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Bodový graf

Závislý graf odporúčame použiť, ak:

 • chcete zmeniť rozsah vodorovnej osi,

 • chcete urobiť takúto os logaritmickou stupnicou,

 • hodnoty pre vodorovnú os nie sú rovnomerne rozmiestnené,

 • na vodorovnej osi existuje viac údajových bodov,

 • chcete upraviť nezávislé stupnice osí bodového grafu tak, aby zobrazovali viac informácií o údajoch zahŕňajúcich páry alebo zoskupené množiny hodnôt,

 • chcete zobraziť podobnosti medzi veľkou skupinou údajov namiesto rozdielov medzi údajovými bodmi,

 • chcete porovnávať množstvo údajov bez ohľadu na čas – čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Typy bodových grafov

 • Bodový    Tento graf zobrazuje údajové body bez spojníc a porovnáva páry hodnôt.

  Bodový graf

 • Bodový s hladkými čiarami a značkami a bodový s hladkými čiarami    Tento graf zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

  Graf XY (závislosť) s hladkými čiarami a značkami a graf XY (závislosť) s hladkými čiarami

 • XY (závislosť) s priamkami a značkami a XY (závislosť) s priamkami    Tento graf zobrazuje rovné spojnice medzi údajovými bodmi. Zobrazí priamkami so značkami alebo bez nich.

  XY (závislosť) s priamkami a značkami a XY (závislosť) s priamkami

V bublinovom grafe je podobne ako v bodovom grafe pridaný tretí stĺpec, ktorý určuje veľkosť v ňom zobrazených bublín. Tieto bubliny predstavujú údajové body v rade údajov.

Bublinový graf

Typy bublinových grafov

 • Bublinový alebo 3-D bublinový    Oba tieto bublinové grafy namiesto množín dvoch hodnôt porovnávajú množiny troch hodnôt, pričom bubliny sú zobrazené vo dvojrozmernom alebo priestorovom formáte, a to bez použitia osi hĺbky. Tretia hodnota určuje veľkosť bublinovej značky.

  Bublinový a 3D bublinový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe. Ako naznačuje ich názov, burzové grafy môžu znázorňovať pohyby cien akcií. Takýto graf však môže znázorňovať aj pohyby iných údajov, napríklad denných zrážok alebo teplôt v priebehu roka. Pri vytváraní burzového grafu nezabudnite údaje usporiadať v správnom poradí.

Ak napríklad chcete vytvoriť jednoduchý burzový graf typu maximum-minimum-koniec, údaje usporiadajte so záhlaviami stĺpcov zadanými v poradí maximum, minimum a koniec.

Burzový graf

Typy burzových grafov

 • Maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa tri rady hodnôt v tomto poradí: maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu maximum-minimum-koniec

 • Začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec

 • Objem-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

  Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec

 • Objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa päť radov hodnôt v tomto poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Tento graf je užitočný, keď chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt. Povrchový graf môžete vytvoriť vtedy, keď kategórie aj rady údajov obsahujú číselné hodnoty.

Povrchový graf

Typy povrchových grafov

 • Priestorový povrchový    Tento graf poskytuje priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok, ktorý je natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov, ale označujú rozdiely medzi hodnotami.

  3D povrchový graf

 • Drôtený priestorový povrchový    Priestorový povrchový graf zobrazený bez farieb povrchu sa nazýva aj priestorový drôtený povrchový graf. Tento graf zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchovom grafe sa môže ťažšie orientovať, no dokáže zobraziť veľké množiny údajov omnoho rýchlejšie ako priestorový povrchový graf.

  Drôtený 3D povrchový graf

 • Obrysový graf    Obrysové grafy sú povrchové grafy po zobrazení zhora. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

  Obrysový graf

 • Drôtený obrysový graf    Drôtené obrysové grafy sú tiež povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

  Drôtený obrysový graf

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, je možné vyniesť na radarový graf. Radarové grafy porovnávajú agregované hodnoty, ktoré predstavujú viaceré rad údajov.

Radarový graf

Typy radarových grafov

 • Radarový a radarový so značkami    Radarové grafy so značkami pre jednotlivé údajové body alebo bez nich zobrazujú zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

  Radarový graf a radarový graf so značkami

 • Radarový s výplňou    V radarovom grafe s výplňou je oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov, vyplnená farbou.

  Radarový graf s výplňou

Stromový graf poskytuje hierarchické zobrazenie údajov a jednoduchý spôsob, ako porovnať rôzne úrovne kategorizácia. Stromový graf zobrazuje kategórie podľa farby a vzdialenosť a môžete jednoducho zobraziť množstvo údajov, ktoré by bolo ťažké s inými typmi grafu. Stromový graf je možné zobraziť, keď v rámci hierarchickej štruktúry existujú prázdne bunky (prázdne) a stromové grafy je vhodné na porovnanie pomer strán v rámci hierarchie.

Príklad stromového grafu v Office 2016 pre Windows

Poznámka: Stromové mapy nemajú žiadne podtypy.

Lúčový graf je ideálna na zobrazenie hierarchických údajov a je možné zobraziť pri sa v rámci hierarchickej štruktúry existujú prázdne bunky (prázdne). Každú úroveň hierarchie predstavuje jeden zvonenie alebo kruhu s vnútorné kruhu s hornou časťou hierarchie. Lúčový graf bez hierarchických údajov (jednu úroveň kategórie), vyzerá podobne ako prstencový graf. Lúčový graf s viacerými úrovňami kategórií však ukazuje, ako vonkajšie krúžky sa vzťahujú na vnútorné krúžky. Lúčový graf je čo najefektívnejšie v tom, ako jeden krúžok je rozdelený do jeho prispieva kusov.

Obrázok lúčového grafu v Office 2016 pre Windows

Poznámka: Lúčové grafy nemajú žiadne podtypy.

Údaje vykreslené v histograme zobrazujú frekvencie v rámci rozdelenia. Jednotlivé stĺpce histogramu sa nazývajú rozsahy a v záujme ďalšej analýzy údajov je možné meniť ich.

Ukážka histogramu

Typy histogramov

 • Histogram    Histogram zobrazuje rozdelenie údajov zoskupených do frekvenčných rozsahov.

  Histogram v podtype histogramu
 • Paretov graf    Paretov graf je triedený histogram, ktorý obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel.

  Podtyp Paretovho grafu v dostupných histogramoch

Škatuľový graf zobrazuje rozdelenie údajov na kvartiloch, zvýraznenie strednej hodnoty a hodnoty. Polia môžu mať riadky rozšírenie zvislo nazývané "whiskers". Tieto riadky označujú premenlivosti mimo Kvartily dolnou a hornou a kdekoľvek mimo týchto čiar alebo fúzy sa považuje za odľahlých. Použite tento typ grafu, keď existuje viacero množín údajov, ktoré navzájom súvisia určitým spôsobom.

Vzorový škatuľový graf

Poznámka: Škatuľové grafy nemajú žiadne podtypy.

Vodopádový graf zobrazuje hodnota spustený celkový finančných údajov, ako sú hodnoty pripočítané alebo odpočítané. Je užitočné pre pochopenie ako počiatočná hodnota je ovplyvnená sériu so zápornými hodnotami. Stĺpce, ktoré sú farebne označené, takže môžete rýchlo zistiť kladné z záporné čísla.

Príklad vodopádového grafu

Poznámka: Vodopádové grafy nemajú žiadne podtypy.

Lievikové grafy zobrazujú hodnoty v rámci viacerých etáp v procese.

Lievikový graf znázorňujúci predajný kanál. Etapy sú uvedené v prvom stĺpci, hodnoty v druhom.

Hodnoty zvyčajne klesajú postupne, a preto pruhy pripomínajú lievik. Ďalšie informácie o lievikových grafoch nájdete tu.

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v kombinovanom grafe. Kombinované grafy v sebe spájajú dva alebo viaceré typy grafov. Umožňujú tak jednoduché pochopenie údajov, a to najmä vtedy, keď ide o veľmi odlišné údaje. V tomto grafe sa orientuje ešte ľahšie, keď je zobrazený s vedľajšou osou. V tomto príklade sa používa stĺpcový graf zobrazujúci počet predaných rodinných domov od januára do júna. Následne sa používa čiarový graf, ktorý čitateľom umožní jednoducho a rýchlo zistiť priemernú predajnú cenu podľa mesiaca.

Kombinovaný graf s vedľajšou osou

Typy kombinovaných grafov

 • Skupinový stĺpcový – čiarový a skupinový stĺpcový – čiarový na vedľajšej osi    Tento graf možno použiť s vedľajšou osou alebo bez nej a predstavuje kombináciu skupinového stĺpcového a čiarového grafu. Zobrazuje niektoré rady údajov ako stĺpce a ďalšie rady´údajov ako čiary v tom istom grafe.

  Skupinové stĺpcové grafy

 • Skladaný plošný – skupinový stĺpcový    Tento graf je kombináciou skladaného plošného a skupinového stĺpcového grafu a zobrazuje niektoré rady údajov ako skladané plochy a ďalšie rady údajov ako stĺpce v tom istom grafe.

  Skladaný plošný – skupinový stĺpcový graf

 • Vlastná kombinácia    Tento graf vám umožňuje skombinovať požadované grafy a zobraziť ich v tom istom grafe.

  Graf s vlastnou kombináciou

Mapa grafu môžete použiť na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií cez geografických oblastí. Použiť, keď máte geografických oblastí v údajoch, ako je napríklad krajiny alebo oblasti, štátov, krajov alebo PSČ.

V časti Krajiny podľa počtu obyvateľov sú napríklad použité hodnoty. Hodnoty predstavujú celkový počet obyvateľov v jednotlivých krajinách. V každej krajine sa hodnoty vykresľujú odtieňmi spektra dvoch farieb. Farba jednotlivých oblastí sa určuje na základe toho, kam v danom spektre hodnota spadá v závislosti od ostatných hodnôt.

Údaje hodnôt v kartograme v Exceli

V nasledujúcom príklade (Krajiny podľa kategórie) sa kategórie zobrazujú pomocou štandardnej legendy určenej na zobrazenie skupín alebo vzťahov. Každý údajový bod je znázornený úplne odlišnou farbou.

Kartogram v Exceli podľa kategórie

Zmena typu grafu

Ak už máte k dispozícii graf a chcete iba zmeniť jeho typ:

 1. Vyberte graf, kliknite na kartu Návrh a potom na položku Zmeniť typ grafu.

  Zmeniť typ grafu

 2. Vyberte nový typ grafu v poli Zmena typu grafu.

Pomocou viacerých typov grafov môžete zmysluplne zobrazovať údaje pre vaše publikum. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších typov grafov a ich použitia.

chart column

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

Možnosť Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

Pás s nástrojmi v hornej časti strany a kurzor v prázdnom dokumente

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s čiastkovými výsekmi alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi     Zobrazuje koláčové grafy spolu s hodnotami definovanými používateľom. Tieto hodnoty sú odvodené z hlavného koláčového grafu a vložené do vedľajšieho koláčového grafu alebo skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné vtedy, keď chcete zlepšiť rozlíšiteľnosť malých výsekov v hlavnom koláčovom grafe.

 • Prstencový graf     Ako v koláčovom grafe, Prstencové grafy zobrazujú vzťah častí k celku. Však môže obsahovať viac ako jeden rad údajov. Každý kruh prstencový graf predstavuje jeden rad údajov. Zobrazuje údaje v krúžky, pričom každý kruh predstavuje radu údajov. Ak percentuálnych hodnôt sú zobrazené v menovkách údajov, každý kruh predstavuje spolu 100%.

  chart doughnut

chart bar

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový a 3-D skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty medzi rôznymi kategóriami. V skupinový pruhový graf, sú kategórie zvyčajne usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf 3-D zobrazí vodorovných obdĺžnikov v 3-D formát. Sa nezobrazujú údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový a 3-D skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf 3-D zobrazí vodorovných obdĺžnikov v 3-D formát. Sa nezobrazujú údaje na troch osiach.

 • 100-percentný skladaný pruhový graf a 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore    Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Bodový graf     Porovnáva páry hodnôt. Pomocou grafu XY (závislosť) s značky údajových bodov, ale bez čiar, ak máte veľa údajových bodov a spojnice by sa údaje čitateľnosť. Tento typ grafu môžete použiť aj keď nemáte Zobraziť možnosť prepojenia údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s 3-D efektu    Bublinový graf je typ grafu xy (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej. Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch. Tretia hodnota určuje veľkosť značky bubliny. Môžete vybrať zobrazenie bublín v 2D formáte alebo s 3D efektom.

  chart bubble

chart area

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf zdôrazňuje celkovú zmenu v čase tak, že zobrazuje súčet vynášaných hodnôt. Možno ho použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Údaje, ktoré znázorňujú zisk v čase, môžete napríklad zobraziť v plošnom grafe a zvýrazniť tak celkový zisk.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

chart stock

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Maximum-minimum-koniec burzový graf     Ilustruje ceny akcií. Vyžaduje tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Otvoriť-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje štyri Rady hodnôt v správnom poradí: otvorené, maximum, minimum a koniec.

 • Objem-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje štyri Rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. To znázornením objemu pomocou dve osi hodnôt: jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem a druhú pre ceny akcií.

 • Objem-otvoriť-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, otvoriť, maximum, minimum a koniec.

chart surface

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

Vloženie bloku textu pomocou karty Vložiť

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový so značkami    Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredový bod so značkami.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Mapa grafu môžete použiť na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií cez geografických oblastí. Použiť, keď máte geografických oblastí v údajoch, ako je napríklad krajiny alebo oblasti, štátov, krajov alebo PSČ.

Údaje hodnôt v kartograme v Exceli Kartogram v Exceli podľa kategórie

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie mapy grafu.

Lievikové grafy zobrazujú hodnoty v rámci viacerých etáp v procese.

Lievikový graf znázorňujúci predajný kanál. Etapy sú uvedené v prvom stĺpci, hodnoty v druhom.

Zvyčajne hodnoty postupne, zmenšenie umožňujúce pruhy tak, aby pripomínala lievik. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie grafu lievik.

Stromový graf poskytuje hierarchické zobrazenie údajov a jednoduchý spôsob, ako porovnať rôzne úrovne kategorizácia. Stromový graf zobrazuje kategórie podľa farby a vzdialenosť a môžete jednoducho zobraziť množstvo údajov, ktoré by bolo ťažké s inými typmi grafu. Stromový graf je možné zobraziť, keď v rámci hierarchickej štruktúry existujú prázdne bunky (prázdne) a stromové grafy je vhodné na porovnanie pomer strán v rámci hierarchie.

Príklad stromového grafu v Office 2016 pre Windows

Stromové mapy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie stromového grafu.

Lúčový graf je ideálna na zobrazenie hierarchických údajov a je možné zobraziť pri sa v rámci hierarchickej štruktúry existujú prázdne bunky (prázdne). Každú úroveň hierarchie predstavuje jeden zvonenie alebo kruhu s vnútorné kruhu s hornou časťou hierarchie. Lúčový graf bez hierarchických údajov (jednu úroveň kategórie), vyzerá podobne ako prstencový graf. Lúčový graf s viacerými úrovňami kategórií však ukazuje, ako vonkajšie krúžky sa vzťahujú na vnútorné krúžky. Lúčový graf je čo najefektívnejšie v tom, ako jeden krúžok je rozdelený do jeho prispieva kusov.

Obrázok lúčového grafu v Office 2016 pre Windows

Lúčové grafy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie lúčového grafu.

Vodopádový graf zobrazuje hodnota spustený celkový finančných údajov, ako sú hodnoty pripočítané alebo odpočítané. Je užitočné pre pochopenie ako počiatočná hodnota je ovplyvnená sériu so zápornými hodnotami. Stĺpce, ktoré sú farebne označené, takže môžete rýchlo zistiť kladné z záporné čísla.

Príklad vodopádového grafu

Vodopádové grafy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vodopádového grafu.

Údaje vykreslené v histograme zobrazujú frekvencie v rámci rozdelenia. Jednotlivé stĺpce histogramu sa nazývajú rozsahy a v záujme ďalšej analýzy údajov je možné meniť ich.

Ukážka histogramu

Typy histogramy

 • Histogram    Histogram zobrazuje rozdelenie údajov zoskupených do frekvenčných rozsahov.

  Histogram v podtype histogramu
 • Paretov graf    Paretov graf je triedený histogram, ktorý obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel.

  Podtyp Paretovho grafu v dostupných histogramoch

Ďalšie informácie sú k dispozícii pre Histogram a Pareto grafy.

Škatuľový graf zobrazuje rozdelenie údajov na kvartiloch, zvýraznenie strednej hodnoty a hodnoty. Polia môžu mať riadky rozšírenie zvislo nazývané "whiskers". Tieto riadky označujú premenlivosti mimo Kvartily dolnou a hornou a kdekoľvek mimo týchto čiar alebo fúzy sa považuje za odľahlých. Použite tento typ grafu, keď existuje viacero množín údajov, ktoré navzájom súvisia určitým spôsobom.

Vzorový škatuľový graf

Ďalšie informácie nájdete v téme políčko vytvoriť kópiu a Škatuľový graf.

chart column

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

 • Valcový, kužeľový a ihlanový graf     Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom, 100-percentnom skladanom a trojrozmernom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových stĺpcových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

Možnosť Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

Pás s nástrojmi v hornej časti strany a kurzor v prázdnom dokumente

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s čiastkovými výsekmi alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi     Zobrazuje koláčové grafy spolu s hodnotami definovanými používateľom. Tieto hodnoty sú odvodené z hlavného koláčového grafu a vložené do vedľajšieho koláčového grafu alebo skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné vtedy, keď chcete zlepšiť rozlíšiteľnosť malých výsekov v hlavnom koláčovom grafe.

 • Rozložený koláčový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Rozložený koláčový graf možno zobraziť v priestorovom formáte. Môžete zmeniť nastavenie rozloženia koláča pre všetky výseky a jednotlivé výseky. Výseky rozloženého koláčového grafu však nemožno presunúť manuálne.

chart bar

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. V skupinových pruhových grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • 100-percentný skladaný pruhový graf a 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore    Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Vodorovný valcový, kužeľový a ihlanový graf    Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom a 100-percentnom skladanom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových pruhových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto vodorovných obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

chart area

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf zdôrazňuje celkovú zmenu v čase tak, že zobrazuje súčet vynášaných hodnôt. Možno ho použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Údaje, ktoré znázorňujú zisk v čase, môžete napríklad zobraziť v plošnom grafe a zvýrazniť tak celkový zisk.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Závislý graf iba so značkami     Porovnáva páry hodnôt. Ak používate viacero údajových bodov a spojníc, pre ktoré môže byť čítanie údajov sťažené, použite radšej závislý graf so značkami údajového bodu. Tento typ grafu môžete takisto použiť vtedy, keď nie je nutné zobraziť pripojiteľnosť údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

chart bubble

Bublinový graf je druh grafu XY (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej.

Bublinové grafy majú tieto podtypy:

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s trojrozmerným efektom     Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch hodnôt. Tretia hodnota určuje veľkosť bubliny. Bubliny môžete zobraziť v dvojrozmernom formáte alebo s trojrozmerným efektom.

chart stock

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Burzový graf typu maximum-minimum-koniec     Ilustruje ceny akcií. Musia v ňom byť uvedené tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

 • Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musí použiť päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

chart surface

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

chart doughnut

Podobne ako koláčové grafy aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov. Každý prstenec prstencového grafu predstavuje jeden rad údajov.

Prstencové grafy majú tieto podtypy:

 • Prstencový graf     Zobrazuje údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

 • Rozložený prstencový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov.

Vloženie bloku textu pomocou karty Vložiť

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Zmena typu grafu

Ak už máte k dispozícii graf a chcete iba zmeniť jeho typ:

 1. Vyberte graf, kliknite na kartu Návrh grafu a kliknite na položku Zmeniť typ grafu.

  Chart design tab right half
 2. Vyberte nový typ grafu v galérii dostupné možnosti.

Pozrite tiež

Vytvorenie mapy grafu

Vytvorenie grafu lievik

Prezentovanie údajov v Ganttovom grafe

Vytvorenie histogramu

Vytvorenie Paretovho grafu

Vytvorenie lúčového grafu

Vytvorenie stromového grafu

Vytvorenie vodopádového grafu

Políčko vytvoriť kópiu a Škatuľový graf

Pridanie koláčového grafu

Vytvorenie grafu s Odporúčané grafy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×