Doplnenie orámovania do dokumentov a obrázkov

Doplnenie orámovania do dokumentov a obrázkov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Orámovaním môžete zatraktívniť a zvýrazniť rôzne časti dokumentu alebo e-mailovej správy. Orámovanie môžete pridať na strany, do textu, tabuliek a buniek tabuľky, grafických objektov a obrázkov.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nižšie uvedený nadpis

Ak tejto stránke sa na začiatok dokumentu alebo sekcie, môžete pridať orámovanie iba jednu stranu. Ak je stránka v strede dokumentu, prvú vložiť zlom sekcie.

 1. Na karte Návrh vyberte položku Orámovanie strany.

  Tlačidlo Orámovania strán

 2. V dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie navrhnite svoje orámovanie:

  1. V časti Nastavenie vyberte požadovaný štýl orámovania.

  2. V časti Štýl vyberte požadovaný štýl čiary.

  3. V časti Farba vyberte farbu orámovania.

  4. V časti Šírka vyberte požadovanú šírku čiary.

  5. Ak chcete na orámovanie použiť obrázok ClipArt, vyberte obrázok orámovania v zozname Efekt.

   Možnosti nastavenia orámovaní strán

 3. V zozname Použiť na vyberte položku Táto sekcia – iba prvá strana.

  Zoznam na výber strán s orámovaním

  Tip: Toto nastavenie platí aj pri pridávaní orámovania na prvú stranu dokumentu.

 4. Na table ukážky kliknite na orámovanie chcete odstrániť.

  Pole Ukážka zobrazujúce orámovanie strany

  Tip: Ak chcete zmeniť umiestnenie orámovania na strane, vyberte položku Možnosti a upravte nastavenie okrajov.

Ak ste pridali orámovanie na niektorú stranu v dokumente, môžete ho odstrániť zmenou nastavenia orámovania strany na možnosť Žiadne.

 1. Na karte Návrh vyberte položku Orámovanie strany.

  Tlačidlo Orámovania strán

 2. V dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie v zozname Použiť na vyberte strany, z ktorých chcete odstrániť orámovanie.

 3. V časti Nastavenie vyberte položku Žiadne.

  Dialógové okno s nastavením orámovania strán

Ak chcete zmeniť farbu existujúcej strany orámovania prejdite na karte návrh na páse s nástrojmi kliknite na položku Orámovanie a použite ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu farby vyberte inú farbu. Kliknite na tlačidlo OK Ak chcete použiť zmeny.

Ak chcete pridať orámovanie k tabuľke, môžete použiť galériu štýlov orámovania.

 1. Kliknite dovnútra tabuľky a potom kliknutím na posúvaciu rukoväť tabuľky vyberte tabuľku.

  Tabuľka zo zobrazeným manipulátorom tabuľky.

  Poznámky: 

  • Zobrazí sa karta Nástroje tabuliek – Návrh.

  • Umiestnenie karty Nástroje tabuliek

 2. V skupine Orámovanie vyberte položku Štýly orámovania a potom vyberte motív orámovania.

  Štýly orámovania tabuľky

 3. V zozname Orámovania vyberte miesto, kde chcete pridať orámovanie.

  Umiestnenie orámovania tabuľky

  Tip: Zmeniť alebo pridať orámovanie časti tabuľky, vyberte Orámovanie kopírovať a kliknite na každú orámovania v tabuľke, ktorú chcete zmeniť alebo pridať. Word použije štýl orámovania, ktoré ste už vybrali, a nie je potrebné najprv vyberte tabuľku.

  Príkaz Formátovanie orámovania

Po pridaní tabuľky do dokumentu bude mať celá tabuľka aj každá bunka v nej automaticky obyčajné čierne orámovanie. Dokonca aj keď ste pridali k tabuľke iné orámovanie, môžete ho odstrániť úplne alebo jeho časť.

 1. Kliknite dovnútra tabuľky a v ľavom hornom rohu sa zobrazí posúvacia rukoväť tabuľky Manipulátor tabuľky .

 2. Na karte Nástroje tabuliek – návrh vyberte položku Orámovanie.

  Tlačidlo Orámovanie v Nástrojoch tabuliek

 3. Kliknite na položku Bez orámovania:

  Odstránenie orámovania z textu

 1. Potiahnutím kurzora myši cez bunky vyberte tie bunky, ktorých orámovanie chcete odstrániť.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – návrh vyberte položku Orámovanie a potom vyberte, čo potrebujete.

  Umiestnenie orámovania tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku.

 2. Kliknite na položky Nástroje tabuliek > Návrh > Štýly orámovania > Bez orámovania. Kurzor sa zmení na štetec a môžete ho potiahnuť po orámovaní, ktoré chcete vymazať.

  Štýl orámovania

Pridaním orámovania k obrázkom môžu dokumenty vyniknúť a získať uhladenejší vzhľad. Je na vás, či si vyberiete obyčajné alebo ozdobné orámovanie.

Galéria Štýly obrázkov ponúka mnohé preddefinované štýly, vďaka ktorým môžete jednoducho pridávať konkrétne orámovanie jediným kliknutím.

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Nástroje obrázkov – formát v galérii štýlov obrázkov si vyberte štýl.

  Tipy: 

  • Výberom položky Ďalšie zobrazíte ďalšie štýly v galérii.

  • Galéria Štýly obrázkov

Prispôsobenie orámovania obrázka

Ak si chcete orámovanie radšej úplne prispôsobiť, môžete si vybrať farbu a šírku orámovania a štýl čiary.

 1. Kliknite na obrázok, ktorému chcete pridať vlastné orámovanie.

 2. Na karte Nástroje obrázkov – Formát vyberte položku Orámovanie obrázka.

  Príkaz Orámovanie obrázka na karte Nástroje obrázkov – Formát

 3. Vyberte farbu.

  Možnosti orámovania obrázka

 4. Vyberte jednu z týchto možností:

  • V zozname Hrúbka vyberte hrúbku orámovania.

  • V zozname Čiarky vyberte štýl čiary.

Spôsob odstránenia orámovania z obrázka závisí od toho, či ide o štýl obrázka alebo o vlastné orámovanie.

 1. Vyberte obrázok, z ktorého chcete odstrániť orámovanie.

 2. Na karte Nástroje obrázkov – formát vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Umiestnenie Nástrojov obrázka

  • Ak je orámovanie obrys, v zozname Orámovanie obrázka vyberte možnosť Bez obrysu.

  • Ak je orámovanie štýl a viete, ktorý štýl to je, v zozname Efekty obrázka vyberte použitý štýl a potom vyberte položku Bez (štýlu). Ak chcete napríklad odstrániť tieň, kliknite na položky Efekty obrázka > Tieň > Bez tieňa.

  • Ak si nie ste istí, aký štýl sa použil na obrázku, môžete obrázok vynulovať, ale tým sa tiež odstránia všetky vykonané zmeny. V skupine Upraviť vyberte položku Vynulovať.

   Príkaz Vynulovať obrázok

Odstránenie vlastného orámovania

 1. Vyberte obrázok, z ktorého chcete odstrániť vlastné orámovanie.

 2. Na karte Nástroje obrázkov – formát v zozname Orámovanie obrázka vyberte možnosť Bez obrysu.

  Odstránenie orámovania z obrázka

Na pridanie orámovania k textu a jeho odlíšenie alebo zvýraznenie sa používa tlačidlo Orámovania. Orámovanie môžete pridať z ľubovoľnej strany textu alebo aj zo všetkých strán a vytvoriť tak rámček.

 1. Umiestnite kurzor na text, ku ktorému chcete pridať orámovanie, alebo tento text vyberte.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek v zozname Orámovania vyberte niektorú možnosť orámovania.

  Pridanie orámovania k textu

  Tlačidlo

  Názov

  Funkcia

  Snímka obrazovky so zobrazením položky Prejsť do galérie videí

  Dolné orámovanie

  Vytvorí orámovanie pod odsekom alebo bunkou tabuľky, kde je umiestnený kurzor, alebo pod vybratými odsekmi alebo bunkami. Ak vyberiete časť textu menšiu ako odsek, okolo výberu sa vytvorí rámček.

  Bublina 4

  Horné orámovanie

  To isté ako Dolné orámovanie, pridáva sa však nad.

  Bublina 4

  Ľavé orámovanie

  To isté ako Dolné orámovanie, pridáva sa však naľavo.

  Obrázok tlačidla

  Pravé orámovanie

  To isté ako Dolné orámovanie, pridáva sa však napravo.

  Obrázok tlačidla

  Bez orámovania

  Odstráni orámovanie z výberu.

  Obrázok tlačidla

  Všetky orámovania

  Vytvorí rámček okolo každého odseku vybratého textu. Ak nie je vybratý žiadny text, Word vytvorí rámček okolo odseku, kde je umiestnený kurzor. Ak počas písania do textového poľa, na ktorom je použitá možnosť Všetky orámovania, stlačíte kláves Enter, zobrazí sa nový rámček pre nový odsek.

  Bublina 4

  Vonkajšie orámovanie

  Vytvorí rámček okolo vybratého textu. Ak nie je vybratý žiadny text, Word vytvorí rámček okolo odseku, kde je umiestnený kurzor. Ak počas písania v odseku, na ktorom je použitá možnosť Vonkajšie orámovanie, stlačíte kláves Enter, rámček sa rozšíri aj na nový odsek.

  Bublina 4

  Vnútorné orámovanie

  Vytvorí orámovanie medzi vybratými odsekmi. Ak nie je vybratý žiadny text alebo ak je vybratý len jeden odsek, nevykoná sa žiadna akcia. Ak počas písania v odseku, na ktorom je použitá možnosť Vnútorné orámovanie, stlačíte kláves Enter, zobrazí sa nové orámovanie.

  Bublina 4

  Vnútorné vodorovné orámovanie

  V bežných odsekoch vykoná rovnakú akciu ako v prípade možnosti Vnútorné orámovanie. V tabuľke pridá orámovanie medzi riadky, nie však medzi stĺpce.

  Obrázok tlačidla

  Vnútorné zvislé orámovanie

  V tabuľke pridá orámovanie medzi stĺpce, nie však medzi riadky. V bežných odsekoch nevykoná žiadnu akciu.

  Bublina 4

  Orámovanie šikmo nadol

  V tabuľke pridá šikmú čiaru z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu každej bunky. V bežných odsekoch nevykoná žiadnu akciu.

  Bublina 4

  Orámovanie šikmo nahor

  V tabuľke pridá šikmú čiaru z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu každej bunky. V bežných odsekoch nevykoná žiadnu akciu.

  Obrázok tlačidla

  Vodorovná čiara

  Pod aktuálnu polohu kurzora vloží vodorovnú čiaru ako grafický prvok.

  Bublina 4

  Nakresliť tabuľku

  Umožňuje pomocou kurzora nakresliť tabuľku.

  Bublina 4

  Zobraziť mriežku

  V tabuľkách bez orámovania zobrazí ohraničenia buniek.

  Bublina 4

  Orámovanie a podfarbenie

  Umožňuje vybrať možnosti formátovania orámovania, napríklad hrúbku, farbu a štýl čiary.

 1. Vyberte všetok text vo vnútri orámovania.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek otvorte zoznam Orámovania.

  Pridanie orámovania k textu

 3. Kliknite na položku Bez orámovania.

  Odstránenie orámovania z textu

 1. Vyberte všetok text vo vnútri orámovania.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek otvorte zoznam Orámovania.

  Pridanie orámovania k textu

 3. V zozname orámovaní kliknite na jednotlivé strany orámovania, ktoré chcete odstrániť.

Poznámka:  Ak je orámované iba jedno slovo, zmizne celé orámovanie.

Čo chcete urobiť?

Môžete pridať orámovanie na niektorú časť alebo všetky časti každej strany v dokumente, na strany v niektorej sekcii, iba na prvú stranu alebo na všetky strany okrem prvej. Môžete pridať orámovanie v mnohých štýloch čiar a farbách, ako aj rôzne grafické orámovanie.

Strana s grafickým orámovaním

Pridaním orámovania môžete text oddeliť od zvyšnej časti dokumentu.

Text s orámovaním a podfarbením

Môžete pridať orámovanie do tabuľky alebo jednotlivých buniek tabuľky.

Tabuľka s automatickým formátovaním

Môžete pridať orámovanie do nakreslených objektov a obrázkov. Môžete zmeniť alebo formátovať orámovanie objektu rovnakým spôsobom, ako postupujete pri zmene alebo formátovaní čiary.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Karta Orámovanie strany v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie vo Worde 2010

  Presvedčte sa, že sa nachádzate na karte Orámovanie strany v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie.

 2. Kliknite na niektorú z možností orámovania v časti Nastavenie.

  Poznámka: Ak chcete orámovanie iba na konkrétnej časti strany, napríklad na vrchu strany, kliknite na tlačidlo Vlastné v časti Nastavenie. V časti Ukážka kliknite na miesto, kde chcete mať orámovanie.

 3. Vyberte štýl, farbu a šírku orámovania.

  Poznámka: Ak chcete ozdobné orámovanie, napríklad stromčeky, vyberte požadovanú možnosť v okne Efekt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete určiť konkrétnu stranu alebo sekciu, v ktorej má byť orámovanie, kliknite na požadovanú možnosť v časti Použiť na.

  • Ak chcete zadať presnú polohu orámovania na strane, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Orámovanie strán si môžete pozrieť na obrazovke zobrazením dokumentu v zobrazení rozloženia pri tlači.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Tlačidlo Orámovania strán vo Worde 2010

  Poznámky: 

  • Presvedčte sa, že sa nachádzate na karte Orámovanie strany v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie.

  • Karta Orámovanie strany v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie vo Worde 2010

 2. Zmeňte všetky požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Orámovanie strán si môžete pozrieť na obrazovke zobrazením dokumentu v zobrazení rozloženia pri tlači.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Karta Orámovanie strany v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie vo Worde 2010

 2. V dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie na karte Orámovanie strany v časti Nastavenie vyberte položku Žiadne.

Poznámka: Ak chcete odstrániť orámovanie iba z konkrétneho okraja dokumentu, napríklad zo všetkých okrem horného, v diagrame v časti Ukážka kliknite na orámovanie, ktoré chcete odstrániť.

 1. Vyberte obrázok, tabuľku alebo text, ku ktorým chcete pridať orámovanie.

  Ak chcete použiť orámovanie v konkrétnych bunkách tabuľky, vyberte ich vrátane značiek koncov buniek.

  Výber buniek a značiek koncov buniek

  Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + * zapnete funkciu Zobraziť alebo skryť značky odseku a zobrazíte značky koncov buniek.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Tlačidlo Orámovania strán vo Worde 2010

 3. V dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie na karte Orámovanie vyberte niektorú z možností orámovania v časti Nastavenie.

  Dialógové okno Orámovanie a podfarbenie vo Worde 2010

 4. Vyberte štýl, farbu a šírku orámovania.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete orámovanie iba na konkrétnych stranách vybratej oblasti, kliknite na položku Vlastné v časti Nastavenie. V časti Ukážka kliknite na strany diagramu alebo kliknite na tlačidlá na použitie alebo odstránenie orámovania.

  • Ak chcete zadať presnú polohu orámovania odseku vzhľadom na text, kliknite na položku Odsek v časti Použiť na, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete mať orámovanie na konkrétnej bunke alebo tabuľke, kliknite na požadovanú možnosť v časti Použiť na.

 1. Vyberte text, obrázok alebo tabuľku, ktorých orámovanie chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť orámovanie v konkrétnych bunkách tabuľky, vyberte ich vrátane značiek koncov buniek.

  Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + * zapnete funkciu Zobraziť alebo skryť značky odseku a zobrazíte značky koncov buniek.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Tlačidlo Orámovania strán vo Worde 2010

 3. Kliknite na kartu Orámovanie a zmeňte všetky požadované možnosti.

 1. Vyberte text, obrázok alebo tabuľku, ktorých orámovanie chcete odstrániť.

  Ak chcete odstrániť orámovanie z konkrétnych buniek tabuľky, vyberte ich vrátane značiek koncov buniek.

  Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + * zapnete funkciu Zobraziť alebo skryť značky odseku a zobrazíte značky koncov buniek.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie strany kliknite na položku Orámovanie strany.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 3. Kliknite na kartu Orámovanie.

 4. V časti Nastavenie kliknite na položku Žiadne.

Poznámka:  Ak chcete pridať orámovanie k nakreslenému objektu, objekt treba umiestniť na kresliace plátno.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na zoznam Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Možnosť Nové kresliace plátno vo Worde 2010

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kresliace plátno a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať kresliace plátno.

 3. Na karte Farby a čiary v časti Čiara vyberte farbu, štýl čiary a hrúbku čiary.

 4. Pridajte všetky požadované nakreslené objekty na kresliace plátno.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kresliace plátno s orámovaním, ktoré chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať kresliace plátno.

 2. Na karte Farby a čiary v časti Čiara zmeňte farbu, štýl čiary a hrúbku čiary.

 1. Vyberte objekt s orámovaním, ktoré chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kresliace plátno a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať kresliace plátno.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak máte Word 2010, v časti Farba čiary vyberte položku Bez čiary a potom v časti Štýl čiary zrušte všetky výbery.

  • Ak máte Word 2007, na karte Farby a čiary v časti Čiara kliknite na položku Bez farby.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×