DOLLARDE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DOLLARDE v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje cenu v eurách vyjadrenú ako celočíselnú časť a zlomkovú časť, napríklad 1,02, na cenu v eurách vyjadrenú ako desatinné číslo. Zlomkové sumy v eurách sa niekedy používajú v cenách cenných papierov.

Zlomková časť hodnoty sa vydelí zadaným celým číslom. Ak chcete cenu vyjadriť napríklad s presnosťou na 1/16 eura, zlomkovú časť vydelíte číslom 16. V tomto prípade predstavuje hodnota 1,02 výsledok 1,125 € (1 € + 2/16 = 1,125 €).

Syntax

DOLLARDE(zlomkový_dolár; zlomok)

Syntax funkcie DOLLARDE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Zlomkový_dolár    Povinný argument. Predstavuje číslo vyjadrené ako celočíselnú časť a zlomkovú časť, ktoré sú oddelené desatinnou čiarkou.

  • Zlomok    Povinný argument. Predstavuje celé číslo určujúce menovateľa zlomku.

Poznámky

  • Ak argument nie je celé číslo, bude skrátený.

  • Ak ide o zlomok menší než 0, funkcia DOLLARDE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je zlomov väčší alebo rovný 0 a menší než 1, funkcia DOLLARDE vráti chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=DOLLARDE(1,02;16)

Skonvertuje číslo 1,02, ktoré označuje zmiešaný zlomok 1 2/16, na desatinné číslo (1,125). Vzhľadom na to, že menovateľ zlomku je 16, cena bude určená s presnosťou 1/16 eura.

1,125

=DOLLARDE(1,1;32)

Skonvertuje číslo 1,1, ktoré označuje zmiešaný zlomok 1 10/32, na desatinné číslo (1,3125). Vzhľadom na to, že menovateľ zlomku je 32, cena bude určená s presnosťou 1/32 eura.

1,3125

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×