DOLLAR (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DOLLAR v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia popísaná v tejto téme Pomocníka konvertuje číslo do textového formátu a priradí symbol meny. Názov funkcie (a použitý symbol) závisia od nastavenia jazyka.

Táto funkcia skonvertuje číslo na text. Použije pri tom formát meny. Číslo sa zaokrúhli určeným spôsobom. Používa sa formát #,##0.00 USD_);(#,##0.00 USD).

Syntax

DOLLAR(číslo; [desatinné_miesta])

Syntax funkcie DOLLAR obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, odkaz na bunku, ktorá obsahuje číslo, alebo vzorec, ktorého výsledkom je číslo.

  • Desatinné_miesta.    Voliteľný argument. Počet číslic napravo od desatinnej čiarky. Ak je tento argument záporný, číslo sa zaokrúhli naľavo od desatinnej čiarky. Ak tento argument vynecháte, predpokladá sa hodnota 2.

Poznámka

Hlavný rozdiel medzi formátovaním bunky, ktorá obsahuje číselnú hodnotu, pomocou príkazu (na karte Domov, v skupine Číslo kliknite na šípku vedľa poľa Formát čísla a potom kliknite na položku Číslo) a formátovaním čísla priamo pomocou funkcie DOLLAR spočíva v tom, že funkcia DOLLAR konvertuje výsledok na text. Číslo naformátované pomocou dialógového okna Formát buniek zostáva stále číslom. Čísla, ktoré ste naformátovali pomocou funkcie DOLLAR, môžete naďalej používať vo vzorcoch, pretože pri výpočte program Microsoft Excel textové hodnoty automaticky konvertuje na čísla.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Vzorec

Popis

Výsledok

=DOLLAR(A2; 2)

Zobrazí prvé číslo vo formáte meny s presnosťou na stotiny.

1 234,57 EUR

=DOLLAR(A2; -2)

Zobrazí prvé číslo vo formáte meny s presnosťou na stovky.

1 200 EUR

=DOLLAR(A3; -2)

Zobrazí druhé číslo vo formáte meny s presnosťou na stovky.

(1 200 EUR)

=DOLLAR(A4; 4)

Zobrazí tretie číslo vo formáte meny s presnosťou na desaťtisíciny.

(0,1230 EUR)

=DOLLAR(A5)

Zobrazí štvrté číslo vo formáte meny, na dve miesta pred desatinnou čiarkou.

99,89 EUR

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×