Doladenie obtekania textu okolo obrázka

Ak máte v tlačovej publikácii nastavený štýl obtekania obrázka tak, aby text obtekal okolo obrázka, môžete urobiť niektoré optimalizácie. Môžete napríklad nastaviť tesnejšie obtekanie okolo obrázka alebo môžete nastaviť obtekanie textu tesnejšie okolo jednej strany obrázka a voľnejšie obtekanie okolo druhej strany obrázka.

Poznámka : Tlačová publikácia je publikácia, ktorá bola spustená v sprievodcovi tlačovou publikáciou alebo ako prázdna tlačová publikácia. Tlačové publikácie sú navrhnuté skôr pre tlač, ako pre publikovanie na webe. Vo webových publikáciách nemôžete nastaviť obtekanie textu okolo obrázkov.

Skôr ako pouvažujete nad obtekaním textu, vytlačte publikáciu. Niekedy po vytlačení publikácie text obteká okolo obrázkov tesnejšie, ako na obrazovke počítača. Ak je po vytlačení publikácie potrebné doladenie, sú tri možné spôsoby doladenia:

Zmena veľkosti písma, obrázka alebo okrajov bloku textu

 • Zmeňte veľkosť písma. Zmenšenie písma môže spôsobiť tesnejšie obtekanie textu okolo obrázka.

  Poznámka : Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte text, ktorý chcete zmeniť. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo. Vyberte požadovanú veľkosť písma a kliknite na tlačidlo OK.

 • Zmeňte veľkosť obrázka. Zväčšenie obrázka môže spôsobiť tesnejšie obtekanie textu okolo obrázka.

 • Zmeňte okraje bloku textu. Zmenšenie okrajov bloku textu môže spôsobiť tesnejšie obtekanie textu okolo obrázka.

Poznámka : Ďalšie informácie o zmene okrajov bloku textu nájdete po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Zmena tvaru ohraničenia obrázka

Každý obrázok má ohraničenie, ktoré sa dá upraviť. Ak chcete zobraziť ohraničenie obrázka, kliknite na obrázok. V ponuke Usporiadať ukážte na položku Obtekanie textu a potom kliknite na možnosť Upraviť hraničné body obtekania.

Outline around a picture

Ak kliknete na možnosť Upraviť hraničné body obtekania, zobrazí sa červená prerušované ohraničenie s čiernymi štvorcovými rukoväťami (nazývanými aj hraničné body obtekania) okolo obrázka. Veľkosť ohraničenia môžete zmeniť posunutím čiernych rukovätí.

Adjustment handles on the outline dragged away from the picture

Posúvaním rukovätí smerom od obrázka, tak aby boli rukoväti ťahané od opierok stoličky, zväčšíte priestor medzi textom a obrázkom. Ťahanie rukovätí bližšie k obrázku má opačný účinok.

Poznámka : V skutočnosti môžete zmeniť tvar ohraničenia obrázka iba vtedy, keď text obteká tesne okolo obrázka (to znamená, že štýl obtekania je nastavený na Tesné alebo Cez). Hraničné body obtekania môžete upravovať aj vtedy, keď je štýl obtekania nastavený na možnosť Štvorec alebo Hore a dolu. Posúvanie hraničných bodov pri použití tohto nastavenia ovplyvní iba vzdialenosť textu od obrázka, nie veľkosť textu okolo obrázka.

Ak chcete zmeniť tvar ohraničenia obrázka:

 1. Kliknite na obrázok.

 2. V ponuke Usporiadať ukážte na položku Obtekanie textu a potom kliknite na možnosť Upraviť hraničné body obtekania. Button image

 3. Úprava ohraničenia obrázka je jednoduchšia vtedy, keď obrázok priblížite. Stlačením klávesu F9 zväčšíte vybratý obrázok aj s jeho ohraničením.

  Obrázok mal iba jeden hraničný bod obtekania v každom rohu

  Ak je obrázok s ohraničením, ktoré chcete upraviť fotografiou, bude mať iba štyri hraničné body obtekania, po jednom v každom rohu. Zrejme je potrebné, aby ste mali na úpravu ohraničenia obrázka k dispozícii viac rukovätí. Ďalšie rukoväti pridáte nasledovným spôsobom:

  • Stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na červené ohraničenie na mieste pridania rukoväti.

 4. Umiestnite ukazovateľ myši nad rukoväť, ktorú chcete posúvať. Ukazovateľ sa zmení na Adjust pointer for Edit Wrap Points .

 5. Posúvaním ukazovateľa zmeňte ohraničenie obrázka.

Poznámka : 

 • Ak po pridaní rukovätí do ohraničenia zmeníte štýl obtekania okolo obrázka, stratíte všetky vykonané úpravy.

 • Ak chcete odstrániť rukoväť hraničného bodu, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT a kliknite na rukoväť.

Nastavenie presnej vzdialenosti textu zo všetkých strán obrázka

Ak nastavíte štýl obtekania obrázka na Štvorec, môžete presnejšie nastaviť tesnosť obtekania textu nad a pod obrázkom a okolo strán obrázka. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Formátovať obrázok.

 2. V dialógovom okne Formátovať obrázok kliknite na kartu Rozloženie.

 3. V časti Vzdialenosť od textu zrušte začiarknutie políčka Automaticky.

 4. Zadajte požadované vzdialenosti pre okraje Hore, Dole, Vľavo a Vpravo. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×