Dodatok k prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2006

Na tejto stránke je doplnok súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program balíka Office alebo služby, prečítajte si o ochrane osobných údajov pre systém Microsoft Office 2007 a tento doplnok.

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo iný dokument na svojom pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru sa uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať vaše meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade pripojenia údajov môžete zvoliť uloženie mena používateľa alebo hesla v prepojení na pripojenie údajov.

Podobne pri aplikovaní schémy XML na dokument sa cesta k vami vytvorenej schéme XML uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o vašom mene používateľa.

Tlač

Keď vytlačíte dokument programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 a tento dokument uložíte, program Office SharePoint Designer 2007 uloží cestu k tlačiarni spolu s týmto dokumentom. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o mene používateľa alebo o názve počítača.

Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, v rámci ktorých môžete spolupracovať na dokumentoch a schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehľadávača alebo ľubovoľného programu balíka Office uloží lokalita do vášho počítača súbor cookies, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory cookies tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office nato, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na už navštívené lokality.

K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zoznam môžete vymazať tak, že pomocou webového prehľadávača vymažete uložené súbory cookies.

Keď vytvárate novú webovú lokalitu alebo zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, alebo keď pridávate alebo pozývate používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, lokalita uloží pre každého používateľa vrátane vás nasledovné údaje:

  • Celé meno

  • E-mailová adresa

  • Prihlasovacie meno používateľa (prihlásenie do systému Microsoft Windows NT, napríklad DOMÉNA\meno_používateľa)

Ku každému prvku, ktorý na lokalitu pridáte alebo upravíte vy alebo iní používatelia lokality, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v tomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú dve polia: Vytvoril a Upravil. Do poľa Vytvoril sa zadá meno používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok a dátum vytvorenia. Do poľa Upravil sa zadá meno používateľa osoby, ktorá naposledy zmenila dokument balíka Microsoft Office a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, kde hosťujú lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom na týchto lokalitách. Údaje sa používajú na analýzu používania lokality a na zvýšenie časovej dostupnosti lokality. Údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft okrem prípadu, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft. K zaznamenávaným údajom patria mená, e-mailové adresy a povolenia jednotlivých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkcie kontroly, ktoré umožňujú správcom neustále vykonávať spoľahlivú kontrolu toho, ako používatelia pracujú s dôležitým obsahom.

Keď správcovia služby Windows SharePoint Services zapnú funkciu kontroly, server automaticky zaznamená v databáze obsahu lokality SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie obsahujú zobrazenie, úpravu, vrátenie alebo vzatie dokumentov. Pri každej zaznamenanej akcii server zaznamená identifikačné informácie o súbore, akcii, identifikácii používateľa lokality SharePoint a adrese IP. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto transakcie.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je dostupná iba správcom lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Odosielanie okamžitých správ a upozornení

Program Office SharePoint Designer 2007 vám poskytuje možnosť odosielať okamžité správy priamo z programu a prijímať upozornenia, keď sú používatelia dostupní online alebo keď sa vyskytnú zmeny v zdieľaných dokumentoch alebo pracovných priestoroch.

Program Office SharePoint Designer 2007 používa klienta pre výmenu okamžitých správ spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožní zobrazenie dostupnosti ďalších používateľov v režime online a odosielanie správ týmto používateľom. Program Office SharePoint Designer 2007 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobraziť na webovej stránke stav dostupnosti pre zasielanie okamžitých správ. Účelom tejto funkcie je umožniť vám používať webové stránky na priamu spoluprácu s ostatnými pri práci s rovnakými dokumentmi alebo v rovnakých pracovných priestoroch.

Skripty webových stránok vytvorené s ohľadom na tento webový ovládací prvok môžu prenášať údaje o prítomnosti z programu pre okamžitú výmenu správ na webový server hosťujúci skript. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto funkcie zapnuté len pre intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services a stránky programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server.

Keď navštívite lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services alebo lokalitu servera Office SharePoint Server a vytvoríte upozornenie, program Office SharePoint Designer 2007 pridá súbory „cookie“ do vášho počítača s nasledovnými údajmi:

  • Názov lokality

  • Adresa URL lokality

  • Či je zdrojom upozornenia lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalita SharePoint Server

  • Adresa URL použitá lokalitou na realizáciu služby upozornení

Údaje v tomto súbore cookie umožňujú správne odoslanie upozornení. Spoločnosť Microsoft nepristupuje k tomuto súboru cookie, ak súbor cookie nebol pôvodne odoslaný zo servera spoločnosti Microsoft – v takom prípade súbor cookie používa výlučne lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalitu SharePoint Server.

Funkcia Remote Source Control v programe SharePoint Designer

Program Office SharePoint Designer 2007 poskytuje funkciu s názvom Remote Source Control, ktorá vám umožňuje uzamknúť súbor na serveri a vyhradiť ho tak pre vlastné úpravy. Zabránite tým iným používateľom neúmyselne prepísať vaše zmeny v čase, keď súbor upravujete.

Keď uložíte súbor na server FTP alebo do zdieľaného umiestnenia DAV, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na zadanie mena alebo iného textu, ktorý vás odlíši od ostatných autorov, ktorí spolupracujú na súbore. Text, ktorý zadáte, sa uloží spolu so súborom, ktorý ste otvorili, pričom vás identifikuje ako vlastníka tohto uzamknutého súboru. Tieto údaje sú prístupné každému, kto má prístup na daný server FTP alebo zdieľané umiestnenie DAV.

Zadanie vášho mena nie je povinné. Môžete zadať akýkoľvek text, ktorý si zvolíte. Po dokončení úprav súboru sa automaticky odstráni uzamknutie i text, ktorý ste zadali.

Diskové webové lokality

Program Office SharePoint Designer 2007 umožňuje vytváranie a úpravu webových lokalít v priečinku na vašom lokálnom počítači. Keď upravujete webové stránky z priečinka webovej lokality, pre každý súbor, ktorý upravíte, sa uložia metaúdaje, ako je napríklad prihlasovacie meno. Tieto metaúdaje sa uložia ako skrytý priečinok v priečinku webovej lokality alebo ako samostatný priečinok v adresári vášho profilu. Prihlasovacie meno sa používa na zobrazenie informácií o autorovi, ako sú napríklad Vytvoril alebo Upravil pre súbory zobrazení webových lokalít programu Office SharePoint Designer 2007 a v dialógovom okne Vlastnosti súboru. Môžete si zvoliť, či odstránite metaúdaje z priečinka webovej lokality na vašom lokálnom počítači zrušením začiarknutia políčka Spravovať webovú lokalitu s použitím súborov metaúdajov programu SharePoint Designer v dialógovom okne Nastavenie lokality. (V ponuke Lokalita kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na kartu Všeobecné.)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×