Dodatok k prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Office Project 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2006

Táto strana je dodatkom k Prehláseniu o používaní osobných údajov pre systém produktov 2007 Microsoft Office system. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program alebo službu balíka Office, mali by ste si prečítať prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém produktov systém Microsoft Office 2007 aj tento dodatok.

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo iný dokument na svojom pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru sa uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade pripojenia údajov môžete zvoliť uloženie mena používateľa alebo hesla v prepojení na pripojenie údajov.

Podobne pri aplikovaní schémy XML na dokument sa cesta k vami vytvorenej schéme XML uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o vašom mene používateľa.

Tlač

Keď vytlačíte súbor projektu v programe Microsoft Office Project 2007 a tento súbor uložíte, program Office Project 2007 uloží cestu k tlačiarni spolu s týmto súborom. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o mene používateľa alebo o názve počítača.

Lokality pracovných priestorov dokumentov

Pomocou programu Office Project 2007 môžete pristupovať k lokalite pracovných priestorov dokumentov na lokalite služby Microsoft Windows SharePoint Services. Lokalita pracovných priestorov dokumentov je zdieľaný priestor, v ktorom môžete rýchlo a jednoducho spolupracovať pri práci s jedným alebo viacerými dokumentmi s ostatnými členmi tímu.

Keď sa pripojíte na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, program Office Project 2007 prevezme z lokality pracovného priestoru dokumentov určité údaje, aby vám o tejto lokalite mohol poskytnúť informácie. Program Office Project 2007 konkrétne získava nasledovné informácie:

 • Názov lokality Windows SharePoint Services

 • Adresa URL alebo adresa lokality

 • Mená, e-mailové adresy a úrovne povolení používateľov lokality

 • Zoznamy dokumentov, úloh a ďalšie informácie dostupné na lokalite

Program Office Project 2007 tiež ukladá do vášho počítača zoznam lokalít Windows SharePoint Services, ktoré ste navštívili, v podobe súborov „cookie“. Tento zoznam sa používa na to, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na lokality, ktoré ste už navštívili. K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, v rámci ktorých môžete spolupracovať na dokumentoch a schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehľadávača alebo ľubovoľného programu balíka Office uloží lokalita do vášho počítača súbor cookies, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory cookies tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office nato, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na už navštívené lokality.

K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zoznam môžete vymazať tak, že pomocou webového prehľadávača vymažete uložené súbory cookies.

Keď vytvárate novú webovú lokalitu alebo zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, alebo keď pridávate alebo pozývate používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, lokalita uloží pre každého používateľa vrátane vás nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • E-mailová adresa

 • Prihlasovacie meno používateľa (prihlásenie do systému Microsoft Windows NT, napríklad DOMÉNA\meno_používateľa)

Ku každému prvku, ktorý na lokalitu pridáte alebo upravíte vy alebo iní používatelia lokality, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v tomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú dve polia: Vytvoril a Upravil. Do poľa Vytvoril sa zadá meno používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok a dátum vytvorenia. Do poľa Upravil sa zadá meno používateľa osoby, ktorá naposledy zmenila dokument programu Office Project 2007 a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, kde hosťujú lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom na týchto lokalitách. Údaje sa používajú na analýzu používania lokality a na zvýšenie časovej dostupnosti lokality. Údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft okrem prípadu, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft. K zaznamenávaným údajom patria mená, e-mailové adresy a povolenia jednotlivých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkcie kontroly, ktoré umožňujú správcom neustále vykonávať spoľahlivú kontrolu toho, ako používatelia pracujú s dôležitým obsahom.

Keď správcovia služby Windows SharePoint Services zapnú funkciu kontroly, server automaticky zaznamená v databáze obsahu lokality SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie obsahujú zobrazenie, úpravu, vrátenie alebo vzatie dokumentov. Pri každej zaznamenanej akcii server zaznamená identifikačné informácie o súbore, akcii, identifikácii používateľa lokality SharePoint a adrese IP. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto transakcie.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je dostupná iba správcom lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Miesto uloženia vášho mena

V určitých prípadoch program Office Project 2007 uchováva údaj o vašom mene, aby vám mohol poskytnúť väčšie možnosti pri práci s niektorými funkciami. Vaše meno sa napríklad ukladá na týchto miestach:

 • Polia Autor

 • Vlastnosť súboru AuthorName

Vaše meno z týchto polí môžete odstrániť použitím možnosti Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru. Informácie o tejto funkcii nájdete v téme Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Riešenia balíka Microsoft Office vytvorené inými spoločnosťami môžu tiež obsahovať vaše meno a ďalšie osobné údaje vo vlastných vlastnostiach priradených k súboru.

Ak používate funkcie Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc alebo iné funkcie, ktoré vám umožňujú priamo sa pripájať k ďalšiemu zdroju údajov, v dokumente sa môžu uložiť vaše overovacie informácie (identifikácia používateľa a heslo). Ak chcete tieto informácie zmeniť alebo odstrániť, budete musieť príslušným spôsobom zmeniť vlastnosti pripojenia.

Odosielanie okamžitých správ a upozornení

Program Office Project 2007 vám poskytuje možnosť odosielať okamžité správy priamo z programu a prijímať upozornenia, keď sú používatelia dostupní online alebo keď sa vyskytnú zmeny v zdieľaných dokumentoch alebo pracovných priestoroch.

Program Office Project 2007 používa klienta pre výmenu okamžitých správ spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožní zobrazenie dostupnosti ďalších používateľov v režime online a odosielanie správ týmto používateľom. Program Office Project 2007 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobraziť na webovej stránke stav dostupnosti pre zasielanie okamžitých správ. Účelom tejto funkcie je umožniť vám používať webové stránky na priamu spoluprácu s ostatnými pri práci s rovnakými dokumentmi alebo v rovnakých pracovných priestoroch.

Skripty webových stránok vytvorené s ohľadom na tento webový ovládací prvok môžu prenášať údaje o prítomnosti z programu na výmenu okamžitých správ na webový server hosťujúci skript. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto funkcie zapnuté len pre intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services a stránky programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server.

Keď navštívite lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services alebo lokalitu servera Office SharePoint Server a vytvoríte upozornenie, program Office Project 2007 pridá súbory „cookie“ do vášho počítača s nasledovnými údajmi:

 • Názov lokality

 • Adresa URL lokality

 • Či je zdrojom upozornenia lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalita SharePoint Server

 • Adresa URL použitá lokalitou na realizáciu služby upozornení

Údaje v tomto súbore cookie umožňujú správne odoslanie upozornení. Spoločnosť Microsoft nepristupuje k tomuto súboru cookie, ak súbor cookie nebol pôvodne odoslaný zo servera spoločnosti Microsoft – v takom prípade súbor cookie používa výlučne lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalitu SharePoint Server.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×