DISC (funkcia)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DISC v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti diskontnú sadzbu cenného papiera.

Syntax

DISC(vyrovnanie; splatnosť ;ss ;vyplatenie; [základ])

Dôležité: Dátumy zadávajte pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov a funkcií. Napríklad, použite DATE(2018,5,23) 23 dni mája, 2018. Problémy sa môžu vyskytnúť, ak sú dátumy zadané ako text.

Syntax funkcie DISC obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, možno použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia 1 Január 1900 je poradové číslo 1 a 1 januára 2018 je poradové číslo 43101, pretože je 43,101 dní po Január 1, 1900.

 • Dátum vysporiadania je dátum klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Splatnosť je dátum uplynutia platnosti kupón. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis vydaný 1 januára 2018 a je zakúpeného kupujúcim šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bolo 1 januára 2018, dátum vyrovnania by bolo 1 júl 2018 a dátumom splatnosti bude Január 1, 2 048, 30 rokov od dátumu 1 januára 2018 problém.

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak dátum vyrovnania alebo splatnosti nie sú platné poradové čísla dátumov, funkcia DISC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je cena alebo zaručená_cena ≤ 0, funkcia DISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia DISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia DISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia DISC sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

07/01/2018

Dátum vyrovnania

01/01/2 048

Dátum splatnosti

97,975

Cena

100

Hodnota vyplatenia

1

Typ úročenia: 1 (Aktuálny/aktuálny) (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=DISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Diskontná sadzba dlhopisu pri vyššie uvedených podmienkach.

0.001038

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×