Digitálneho certifikátu na vytvorenie digitálneho podpisu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zobraziť, či si myslíte, že je databáza dôveryhodných a či jeho obsah môžete dôveryhodné pridaním digitálny podpis k databáze. V tomto pomáha ľudí, ktorí používajú databázu rozhodnutie o dôveryhodnosti, ale aj jeho obsah.

Proces, ktorý použijete na digitálne podpísanie databázy závisí od toho, či databáza používa novší formát súboru, ako je napríklad súboru .accdb alebo v staršom formáte, ako je napríklad súbor .mdb. Však oba procesy vyžadujú, že používate certifikát zabezpečenia.

Môžete použiť certifikát komerčnej zabezpečenia, alebo môžete vytvoriť vlastné. Táto téma vysvetľuje, ako vytvoriť digitálny certifikát zabezpečenia.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy programu Access

Digitálne podpísanie staršej verzie databázy

Skôr než začnete

Ak chcete pridať digitálny podpis, musíte najprv získať alebo vytvoriť certifikát zabezpečenia. Predstavte si certifikát zabezpečenia ako pera, že použijete na digitálne podpisovanie vecí, alebo vosková pečať, aby ste len sa môžete použiť.

Ak nemáte certifikát zabezpečenia, môžete vytvoriť pomocou nástroja SelfCert (zahrnutý do balíka Microsoft Office).

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

 1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, Microsoft Office, Nástroje balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku Digitálny certifikát pre projekty VBA.

  - alebo -

  Prejdite do priečinka, ktorý obsahuje súbory programu Microsoft Office.

  Je potrebné vyhľadajte spustiteľný súbor SelfCert.exe a umiestnenie môže líšiť v závislosti od rôznych podmienok takéto ako, ak používate 32-bitovú alebo 64-bitový operačný systém Windows, alebo ak používate verziu predplatného služieb Office 365.

  Ak používate Office 2019 alebo Office 2016, vyskúšajte niektorý z týchto umiestnení:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program súbory (x86) \Microsoft Office\Office16

  Ak používate Office 365, vyskúšajte niektorý z týchto umiestnení:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program súbory (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Ak používate Office 2013, vyhľadajte priečinok Office15 z vyššie uvedených možností. Ak používate Office 2010, vyhľadajte priečinok Office14. Ak používate Office 2007, vyhľadajte priečinok Office12.

  Vyhľadajte správny priečinok a dvakrát kliknite na položku SelfCert.exe.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie digitálneho certifikátu.

 2. Do poľa Názov certifikátu zadajte názov testovacieho certifikátu.

 3. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak sa nezobrazuje príkaz Digitálny certifikát pre projekty VBA alebo nemožno nájsť súbor SelfCert.exe, pravdepodobne treba nainštalovať nástroj SelfCert.

Inštalácia nástroja SelfCert.exe

 1. Spustite Microsoft inštalačný disk CD balíka Office alebo iné inštalačné médium.

 2. Pri inštalácii kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom na tlačidlo Pokračovať.

  Poznámka: Ak pracujete v prostredí, v ktorom balík Microsoft Office nainštalovali na jednotlivé počítače správcovia IT a nejde o inštaláciu z disku CD, použite tento postup:

  1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

  3. Vyberte svoju verziu Microsoft Office a potom kliknite na položku zmeniť.

   Spustí sa inštalácia.

  4. Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom na tlačidlo Pokračovať.

  5. Pokračujte vykonaním týchto krokov.

 3. Rozbaľte uzly Microsoft Office a Zdieľané funkcie balíka Office kliknutím na znamienka plus (+) vedľa týchto uzlov.

 4. Kliknite na položku Digitálny certifikát pre projekty VBA.

 5. Kliknite na položku Spúšťať z tohto počítača.

 6. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať nainštalujte súčasť.

Používajte iba SelfCert vytvoriť podpisy pre použitie v rámci svojej organizácie. Ak chcete digitálne podpísanie databázy a potom distribuovať danú databázu komerčne, komerčnej zabezpečenia certifikát mali získať od komerčnej certifikačnej autority (CA).

Zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy programu Access

Access uľahčuje a urýchľuje podpísanie a distribúcia databázy. Pri vytváraní súboru .accdb alebo ACCDE, súbor zbaliť, použiť digitálny podpis balíka a potom distribuovať podpísaný balík iným používateľom. Nástroj zbaliť a podpísať umiestni databázu do súboru programu Access nasadenia (.accdc), prihlási súbor a potom umiestni podpísaného balíka na mieste, ktoré určíte. Používateľov môžete extrahovať databázu z balíka a pracovať priamo v databáze (nie v súbore balíka).

Pri ďalšom postupe pamätajte na tieto skutočnosti:

 • Zbalenie databázy a podpísanie balíka sú spôsoby vyjadrenia dôveryhodnosti. Keď databázu zbalíte a podpíšete, váš digitálny podpis potvrdzuje, že nedošlo k zmene databázy po vytvorení balíka.

 • Po extrahovaní databázy z balíka prestane prepojenie medzi podpísaným balíkom a extrahovanou databázou existovať.

 • Môžete použiť nástroj zbaliť a podpísať iba s databáz uložených v novší formát súboru (.accdb, .accde,...). Access tiež poskytuje nástroje na podpísanie a distribúcia databázy, ktoré majú v staršom formáte súboru. Musíte použiť nástroj digitálny podpis, ktorý je vhodný pre formát databázového súboru, ktorý používate.

 • Do balíka možno pridať len jednu databázu.

 • V rámci procesu sa digitálne podpíše balík, ktorý obsahuje celú databázu, nielen makrá alebo moduly.

 • V záujme skrátenia času sťahovania sa balík skomprimuje.

 • Databázy môžete extrahovať zo súborov balíkov, ktoré sú umiestnené na serveroch so systémom Windows SharePoint Services 3.0 alebo novší.

Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako vytvoriť podpísaný súbor balíka a ako extrahovať a používať databázu z popísaného súboru balíka.

Vytvorenie podpísaného balíka

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zbaliť a popísať.

 2. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako > zbaliť a podpísať. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Publikovať > zbaliť a podpísať.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber certifikátu.

 3. Vyberte digitálny certifikát a kliknite na položku OK.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť podpísaný balík aplikácie Microsoft Access.

 4. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre podpísaný balík databázy.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov podpísaného balíka a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Access vytvorí súbor .accdc a umiestni ho do vybratého umiestnenia.

Extrahovanie a používanie podpísaného balíka

 1. Kliknite na položky súbor > Otvoriť > Prehľadávať. Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Otvoriť.

 2. Vyberte možnosť Microsoft podpísané balíky Access (*.accdc) ako typ súboru.

 3. Vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje súbor .accdc, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa rozhodnete dôverovať certifikátu zabezpečenia, ktorý sa použil na podpísanie balíka na nasadenie, zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do. Prejdite na ďalší krok.

  • Ak ste sa ešte nerozhodli dôverovať certifikátu zabezpečenia, zobrazí sa toto hlásenie.

   Informačná správa

   Ak sa rozhodnete dôverovať databáze, kliknite na tlačidlo Otvoriť. Ak dôverujete každému certifikátu od tohto poskytovateľa, kliknite na položku Dôverovať všetkým od vydavateľa. Zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do.

   Poznámka: Ak použijete na podpísanie balíka databázy certifikát s vlastným podpisom a potom pri otvorení tohto balíka kliknete na položku Dôverovať všetkému obsahu od vydavateľa, balíky podpísané vašimi certifikátmi s vlastným podpisom sa budú vždy považovať za dôveryhodné.

 5. Podľa potreby v zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre extrahovanú databázu a potom v poli Názov súboru zadajte iný názov extrahovanej databázy.

  Tip: Ak extrahujete databázu do dôveryhodného umiestnenia, jej obsah sa automaticky povolí pri každom jej otvorení. Ak vyberiete nedôveryhodné umiestnenie, niektorý obsah databázy sa môže predvolene zakázať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak si nie ste istí, či dôverovať niektorému certifikátu, článok Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu obsahuje všeobecné informácie o kontrole platnosti certifikátu na náklade kontroly dátumov a iných položiek v danom certifikáte.

Na začiatok stránky

Digitálne podpísanie staršej verzie databázy

Dôležité: Kroky v tejto časti sa nevzťahujú na databázy, ktoré používajú niektorý z nových formátov súborov.

Pre databázy, ktoré používajú formáty súborov .mdb alebo .mde, môžete použiť digitálny podpis súčasti v databáze. Digitálny podpis potvrdí, že všetky makrá, moduly kódu a iné spustiteľný súčasti v databáze pochádzajú signatára a či neboli zmenené ich od podpísania databázy.

Na podpísanie databázy potrebujete najprv digitálny certifikát. Ak vytvárate databázy na komerčnú distribúciu, je potrebné získať certifikát od komerčnej certifikačnej autority (CA). Certifikačné autority vykonávajú kontroly na pozadí na overenie dôveryhodnosti ľudí, ktorí vytvárajú obsah (napríklad databázy).

Ak chcete použiť databázu na osobné alebo obmedzené pracovná skupina scenáre, Access poskytuje nástroj na vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom. Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako nainštalovať a používať nástroj s názvom SelfCert.exe na vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom.

Podpísanie kódu databázy

Poznámka: Nezabudnite, že tieto kroky sa vzťahujú len pri používaní databázy, ktoré použiť niektorú zo starších formátoch súborov databázy, ako je napríklad súbor .mdb. Ak sa chcete odhlásiť novších databáz, nájdete v časti zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy programu Access.

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete podpísať.

 2. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Makro na položku Visual Basic, čím sa spustí program Visual Basic Editor.

  Klávesová skratka stlačte klávesy ALT + F11.

 3. V okne Prieskumník projektu vyberte databázu alebo projekt VBA (Visual Basic for Applications), ktorý chcete podpísať.

 4. V ponuke Nástroje kliknite na položku Digitálny podpis.

  Zobrazí sa dialógové okno Digitálny podpis.

 5. Ak chcete vybrať testovací certifikát, kliknite na položku Vybrať.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber certifikátu.

 6. Vyberte certifikát, ktorý chcete použiť.

  Ak ste postupovali podľa krokov v predchádzajúcej časti, vyberte certifikát, ktorý ste vytvorili pomocou nástroja SelfCert.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Výber certifikátu a kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Digitálny podpis.

Tipy na podpisovanie starších verzií databáz

 • Ak chcete projekt VBA zabezpečiť pred náhodnou úpravou a zrušením platnosti vášho podpisu používateľmi pri používaní vášho riešenia, pred podpísaním projekt VBA zamknite.

  Poznámka: Uzamknutím projektu VBA však nezabránite inému používateľovi v nahradení digitálneho podpisu iným podpisom. Správcovia systémov spoločností môžu opätovným podpísaním šablón a doplnkov presne kontrolovať, čo môžu používatelia spúšťať v počítačoch.

 • Pri digitálnom podpisovaní projektu VBA, Zvážte získanie časovú pečiatku tak, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí certifikátu použitého pre podpis.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×