Dialógové okno Rozloženie

Na kontrolu alebo zmenu spôsobu rozloženia polí sieťového diagramu na obrazovke použitie dialógové okno Rozloženie. Môžete:

  • Definovať, ako sú polia usporiadané na obrazovke.

  • Zadať zarovnanie, rozostupy, výšku a šírku riadkov a stĺpcov.

  • Nastaviť možnosti štýlu a farby prepojenia.

  • Vybrať farbu pozadia a vzor sieťového diagramu.

Umiestnenie dialógového okna

Zobrazte zobrazenie Sieťový diagram. V ponuke Formát kliknite na položku Rozloženie.

Podrobnosti

Sekcia Režim rozloženia

Automaticky umiestniť všetky polia     Určuje, že sa polia sieťového diagramu umiestnia automaticky a uzamknú na mieste. Toto je predvolená možnosť.

Povoliť manuálne umiestnenie polí     Určuje, že polia sieťového diagramu je možné umiestniť manuálne. Po nastavení tejto možnosti môžete ukázať na okraj poľa a presunúť ho na iné miesto na obrazovke.

Sekcia Rozloženie polí

Usporiadanie     Určuje usporiadanie polí sieťového diagramu v sieťovom diagrame. Kliknite na šípku a vyberte v zozname možností usporiadania, napríklad Zostupne podľa dní alebo Zarovnané na stred zhora.

Možnosti usporiadania polí

Zostupne zľava     Usporiada sieťový diagram tak, že prvý rad prepojených úloh (alebo cesta) začína v ľavom hornom rohu a každá nová cesta začína nový riadok odtiaľ nadol. Každá cesta je zobrazená vodorovne naprieč sieťovým diagramom. Toto je predvolené usporiadanie.

Zostupne podľa dní     Usporiada sieťový diagram tak, že prvá cesta začína v ľavom hornom rohu a všetky úlohy začínajúce v rovnaký deň sú zarovnané zvislo s dňami zobrazenými vodorovne naprieč zobrazením. Je to užitočné, keď chcete, aby sieťový diagram zobrazil všetky úlohy, ktoré sa majú začať v daný deň.

Zostupne podľa týždňov     Usporiada sieťový diagram tak, že prvá cesta začína v ľavom hornom rohu a všetky úlohy začínajúce v rovnaký týždeň sú zarovnané zvislo s týždňami zobrazenými vodorovne naprieč zobrazením. Je to užitočné, keď chcete, aby sieťový diagram zobrazil všetky úlohy, ktoré sa majú začať v danom týždni.

Zostupne podľa mesiacov     Usporiada sieťový diagram tak, že prvá cesta začína v ľavom hornom rohu a všetky úlohy začínajúce v rovnaký mesiac sú zarovnané zvislo s mesiacmi zobrazenými vodorovne naprieč zobrazením. Je to užitočné, keď chcete, aby sieťový diagram zobrazil všetky úlohy, ktoré sa majú začať v danom mesiaci.

Zostupne - najprv kritické     usporiada sieťový diagram tak, že prvý rad prepojených úloh začínajúci v ľavom hornom rohu je kritická cesta. Všetky ostatné cesty začínajú nový riadok nadol od kritickej cesty. Všetky cesty sú zobrazená vodorovne naprieč sieťovým diagramom.

Zarovnané na stred zľava     Usporiada sieťový diagram tak, že prvá cesta začína v ľavom hornom rohu a každá nová cesta začína nový riadok odtiaľ nadol. Každá cesta je zobrazená vodorovne naprieč sieťovým diagramom.

Zarovnané na stred zhora     Usporiada sieťový diagram tak, že prvá cesta začína v ľavom hornom rohu a všetky ostatné cesty začínajú nový stĺpec napravo. Každá cesta je zobrazená vertikálne nadol sieťovým diagramom.

Riadok     Určuje zarovnanie, rozostupy a výšku polí sieťového diagramu v rámci riadkov.

Rozloženie riadkov

Zarovnanie     Určuje zarovnanie polí sieťového diagramu v rámci riadkov.

Rozostupy     Určuje rozostupy v pixloch medzi riadkami polí sieťového diagramu. Toto číslo musí byť od 0 do 200.

Výška     Určuje, či je výška riadkov polí sieťového diagramu pevná alebo sa prispôsobuje.

Stĺpec     Určuje zarovnanie, rozostupy a šírku stĺpcov polí sieťového diagramu.

Rozloženie stĺpcov

Zarovnanie     Určuje zarovnanie polí sieťového diagramu v rámci stĺpcov.

Rozostupy     Určuje rozostupy medzi stĺpcami polí sieťového diagramu. Toto číslo musí byť od 0 do 200.

Šírka     Určuje, či je šírka stĺpcov polí sieťového diagramu pevná alebo sa prispôsobuje.

Zobraziť súhrnné úlohy     Zobrazuje súhrnné úlohy v projekte pre všetky zobrazenia. Je to rovnaké nastavenie ako začiarkavacie políčko Zobraziť súhrnné úlohy na karte Zobrazenie v dialógovom okne Možnosti (Nástroje ponuka). Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Ponechávať úlohy spolu s ich súhrnmi     Dáva prioritu uchovávaniu úloh s ich súhrnnými úlohami pred predchádzajúcimi a nasledujúcimi úlohami v rozložení sieťového diagramu. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Upraviť podľa zlomov strán     Premiestni polia sieťového diagramu tak, aby neprechádzali zlomami strán. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Sekcia Štýl prepojenia

V tejto sekcii zadajte štýl čiar závislostí v zobrazení sieťového diagramu.

Lomené     Zobrazuje čiary závislosti ako pravouhlý čiary medzi poľami sieťového diagramu. Prepojenia závislostí vždy zadajte na ľavej strane poľa sieťového diagramu a ukončite na pravej strane. Toto je predvolená možnosť.

Priame     Zobrazuje čiary závislosti ako priame čiary medzi poľami sieťového diagramu.

Zobraziť šípky     Zobrazuje šípky na konci každej čiary závislosti, ktoré ukazujú z predchádzajúcej úlohy na nasledujúcu. Šípky skryte zrušením začiarknutia tohto políčka. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Zobraziť popisy prepojení     Zobrazuje menovky označujúce typ prepojenia (napríklad SF alebo FF) na prepojovacích čiarach medzi poľami sieťového diagramu. Toto políčko je predvolene nezačiarknuté.

Sekcia Farba prepojenia

V tejto sekcii zadajte farbu čiar prepojení v zobrazení sieťového diagramu. Predvolene majú kritické a nekritické úlohy čiary prepojenia s rôznymi farbami.

Nekritické prepojenia     Určuje farbu nekritických čiar prepojenia v sieťovom diagrame.

Kritické prepojenia     Určuje farbu čiar prepojenia medzi kritickými úlohami v sieťovom diagrame.

Orámovanie poľa podľa predchádzajúceho poľa     Určuje, že čiary prepojenia majú rovnakú farbu ako orámovanie poľa sieťového diagramu pre úlohu predchádzajúca úloha, a nie rôzne farby pre kritické a nekritické prepojenia.

Sekcia Možnosti diagramu

Farba pozadia     Určuje farbu pozadia sieťového diagramu. Predvolene je farba pozadia biela.

Vzorka pozadia     Určuje vzorku výplne pozadia sieťového diagramu.

Zobraziť zlomy strán     Ukazuje, kde by boli zlomy strán, keby ste vytlačili zobrazenie sieťového diagramu. Ak chcete skryť zlomy strán, zrušte začiarknutie tohto políčka. Toto políčko je predvolene nezačiarknuté.

Označiť prebiehajúce a dokončené     Určuje, že prebiehajúce a dokončené úlohy sú označené v sieťovom diagrame. Prebiehajúca úloha je označená jednou diagonálnou čiarou cez pole. Dokončená úloha je označené dvomi diagonálnymi čiarami cez pole (X). Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Skryť všetky polia okrem identifikácie     V poliach sieťového diagramu zobrazuje iba identifikačné čísla úloh. Môže to byť užitočné, ak chcete zobraziť väčšiu časť sieťového diagramu v menšej oblasti. Toto políčko je predvolene nezačiarknuté.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×