Dialógové okno Navigácia – možnosti

Ak chcete v Accesse zobraziť alebo skryť skupiny databázových objektov, ktoré sa zobrazujú na navigačnej table, použite dialógové okno Navigácia – možnosti. Toto dialógové okno môžete použiť aj vtedy, keď chcete vytvoriť alebo spravovať vlastné kategórie a skupiny, nastaviť možnosti zobrazenia navigačnej tably alebo to, či sa majú databázové objekty na table otvárať jednoduchým alebo dvojitým kliknutím myši.

Ak chcete v Accesse otvoriť dialógové okno Navigácia – možnosti, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položky Súbor > Možnosti otvorte dialógové okno Access – možnosti. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Access. Kliknite na kartu Aktuálna databáza v dialógovom okne Access – možnosti a potom na položku Možnosti navigácie v časti Navigácia.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

Možnosti zoskupenia

Položky v tejto časti môžete použiť na zobrazenie alebo skrytie skupín v preddefinovaných kategóriách, ktoré sú k dispozícii v Accesse, a na vytváranie a správu vlastných kategórií a skupín.

Kategórie

V tejto časti sa zobrazujú preddefinované a vlastné kategórie v aktuálne otvorenej databáze. Keď vyberiete kategóriu, v časti Skupiny pre sa zobrazia skupiny, ktoré sú k nej priradené – napríklad skupiny pre kategóriu Tabuľky a súvisiace zobrazenia. Skupinu môžete zobraziť alebo skryť začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka vedľa jej názvu.

Okrem toho môžete zmeniť poradie vlastných kategórií v zozname Skupiny pre, t. j. presunúť ich v zozname nahor alebo nadol. Ak to chcete urobiť, vyberte zo zoznamu vlastnú kategóriu a kliknite vedľa nej na šípku nahor alebo na šípku nadol.

Ovládacie prvky na zmenu poradia skupín v kategórii

Ak vyberiete kategóriu Tabuľky a súvisiace zobrazenia, môžete navyše zmeniť poradie niektorých jej skupín. Ak to chcete urobiť, kliknite na túto kategóriu. Potom na table Skupiny pre kliknite na skupinu, ktorú chcete presunúť, a zmeňte jej poradie použitím šípky nahor alebo šípky nadol.

Preddefinovanú kategóriu ani žiadnu z jej skupín nie je možné odstrániť, no môžete zabrániť zobrazovaniu preddefinovaných skupín na navigačnej table. Preddefinované kategórie môžete od vlastných kategórií odlíšiť tak, že si všimnete tlačidlá pod časťou Kategórie. Ak sú po vybratí kategórie aktívne tlačidlá Odstrániť položkuPremenovať položku, znamená to, že ste vybrali vlastnú kategóriu.

Pridať položku    Kliknutím na toto tlačidlo vytvoríte novú vlastnú kategóriu.

Odstrániť položku    Kliknutím na toto tlačidlo odstránite vlastnú kategóriu. Tieto tlačidlá sú aktívne až po vybratí vlastnej kategórie.

Premenovať položku    Kliknutím na toto tlačidlo premenujete položku. Tieto tlačidlá sú aktívne až po vybratí vlastnej kategórie.

Skupiny pre

V tejto časti sa zobrazujú skupiny priradené ku kategórii, ktorú ste vybrali v časti Kategórie. Ak chcete niektorú skupinu zobraziť alebo skryť na navigačnej table, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa jej názvu. Preddefinované skupiny môžete od vlastných odlíšiť tak, že si všimnete tlačidlá pod touto časťou. Ak sú aktívne tlačidlá Odstrániť skupinuPremenovať skupinu, znamená to, že ste vybrali skupinu vo vlastnej kategórii.

Vo vlastných kategóriách a v preddefinovanej kategórii Tabuľky a súvisiace zobrazenia môžete navyše zmeniť poradie skupín. Ak to chcete urobiť, vyberte vlastnú kategóriu a skupinu, ktorú chcete presunúť. Potom kliknite na šípku nahor alebo na šípku nadol vedľa názvu skupiny.

Ovládacie prvky na zmenu poradia skupín v kategórii

Pridať skupinu    Kliknutím na toto tlačidlo pridáte do vlastnej kategórie vlastné skupiny. Tieto tlačidlá sú aktívne až po vybratí vlastnej kategórie.

Odstrániť skupinu    Kliknutím na toto tlačidlo odstránite vybratú vlastnú skupinu. Tieto tlačidlá sú aktívne až po vybratí vlastnej skupiny.

Premenovať skupinu    Kliknutím na toto tlačidlo premenujete vlastnú skupinu. Tieto tlačidlá sú aktívne až po vybratí vlastnej skupiny.

Možnosti zobrazenia

Zobraziť skryté objekty

Umožňuje zobraziť skryté databázové objekty na navigačnej table. Toto políčko nie je predvolene začiarknuté.

Zobraziť systémové objekty

Umožňuje zobraziť systémové tabuľky a ďalšie systémové objekty na navigačnej table. Toto políčko nie je predvolene začiarknuté.

Poznámka: Niektoré systémové objekty sú v Accesse predvolene skryté. Ak chcete zobraziť všetky systémové objekty, musíte začiarknuť aj políčko Zobraziť skryté objekty.

Otvoriť objekt pomocou

Jednoduché kliknutie

Umožňuje otvoriť tabuľky, formuláre, dotazy a ďalšie objekty v databáze jednoduchým kliknutím myši. Predvolene je nastavené dvojité kliknutie.

Dvojité kliknutie

Umožňuje otvoriť tabuľky, formuláre, dotazy a ďalšie objekty v databáze dvojitým kliknutím myši. Predvolene je nastavené dvojité kliknutie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×