Dialógové okno Definícia kódu WBS

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Použite dialógové okno Definícia kódu WBS vytvárať, skontrolujte, alebo upraviť kód formátu jednotné WBS alebo masky. Kódy WBS sú vo všeobecnosti jedinečné; to znamená, že každá úloha má iný kód WBS. Použitie poľa WBS je veľmi užitočné, ak vaša spoločnosť používa konkrétny systém kód WBS pre riadenie projektov. Môžete:

  • definovať formát kódu WBS, vrátane postupnosti, dĺžky a oddeľovača kódu WBS,

  • znázorniť pozíciu úlohy v hierarchickej štruktúre projektu,

  • použiť konkrétny formát vhodný na spôsob zobrazovania projektu.

Umiestnenie dialógového okna

Otvorte toto dialógové okno v ľubovoľnom zobrazení úloh, v ponuke Projekt ukážte na položku WBS a potom kliknite na položku Definovať kód.

Podrobnosti

Ukážka kódu WBS a predpona

Ukážka kódu     Zobrazí ukážku kódu WBS s možnosťami, ktoré ste zadali.

Predpona kódu projektu     Definuje predponu, ktorá sa pridá pred kód WBS pre každú úlohu v aktívnom projekte.

Tabuľka Maska kódu

Použitie tabuľke maska kódu na definovanie vašej kódov WBS. Zadajte iný riadok pre každú úroveň WBS definujete. Každá úroveň v sekvencii nadväzuje ostatné vytvoriť kompletný maska kódu WBS.

Úroveň    Označuje úroveň prehľadu, ktorá zodpovedá definovanej maske kódu WBS. Hodnota tohto poľa sa automaticky zvyšuje po zadaní každej ďalšej masky kódu.

Postupnosť    Zadajte typ znaku pre masku kódu. Možnosti sú Čísla (usporiadané), Veľké písmená (usporiadané), Malé písmená (usporiadané) a Znaky (neusporiadané).

Dĺžka     Zadajte číslo predstavujúce požadovanú dĺžku tejto úrovne kódu WBS. Kliknite na položku Akákoľvek, ak kód WBS môže mať ľubovoľnú dĺžku. Maximálna dĺžka celého kódu WBS je 255 znakov.

Oddeľovač     Zadajte znak na oddelenie úrovní kódu WBS. Predvolený oddeľovač je bodka.

Začiarkavacie políčka

Generovanie kódu WBS pre novú úlohu     Určuje, či program Microsoft Office Project vygeneruje kód WBS pri vytvorení novej úlohy.

Overenie jedinečnosti nových kódov WBS     Vynúti jedinečnosť pri úprave kódu WBS pre úlohu. Ak zadáte kód WBS, ktorý sa už používa v projekte, program Projekt zobrazí správu s upozornením, že kód je duplikát.

Poznámky: 

  • Ak chcete priradiť kód WBS k úlohe, v hárku úloh kliknite na pole napravo od miesta, kde chcete vložiť pole kódu WBS. V ponuke Vložiť kliknite na položku Stĺpec. V poli Názov kliknite na položku WBS. Kód WBS sa zobrazí pre každú úlohu a zodpovedá úrovni prehľadu úlohy.

  • Ak chcete zoraďovať podľa kódu WBS, v ponuke Projekt ukážte na položku Zoradiť a potom kliknite na položku Zoradiť podľa. V poli Zoradiť podľa kliknite na položku WBS.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×