Diagramy procesov v programe Visio

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Diagramy procesov predstavujú vizualizácie krokov ľubovoľného typu procesu. Zvyčajne sa vytvárajú ako vývojové diagramy s tvarmi, ktoré predstavujú kroky v procese, ktoré sú prepojené šípkami naznačujúcimi ďalší krok.

Program Visio má mnoho šablón diagramov procesov, ale všetky možno zaradiť do dvoch kategórií:

Viacúčelové diagramy procesov

Ak chcete urobiť diagram procesu a nemáte konkrétnu metodiku, ktorej sa chcete držať, mala by fungovať jedna z týchto troch šablón:

 • Základný vývojový diagram

 • Vývojový diagram krížového procesu

 • Diagram pracovného postupu

Ak chcete nájsť tieto šablóny:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nový.

 3. Kliknite na položku Vývojový diagram.

Základný vývojový diagram

Šablóna základného vývojového diagramu

Šablóna základného vývojového diagramu je užitočná pre celý rad obchodných procesov, kde môžu každý krok predstavovať rôzne geometrické tvary.

Vývojový diagram krížového procesu

Šablóna vývojového diagramu krížneho procesu

Vývojový diagram krížového procesu je rovnaký ako základný vývojový diagram, ale s pridaným štrukturálnym prvkom - kontajnermi, čiže "dráhami", ktoré predstavujú ľudí alebo oddelenia zodpovedné za každý krok. V skutočnosti používa šablóna vývojového diagramu krížového procesu rovnakú vzorkovnicu tvarov ako šablóna základného vývojového diagramu; hlavný rozdiel je v tom, že tu je na stranu, ktorou začínate, pridaných niekoľko dráh.

Diagram pracovného postupu

Šablóna diagramu toku činností

Diagram pracovného postupu je viacúčelový obrázkový diagram. Má tvary pre mnoho bežných obchodných oddelení, predmetov a krokov. Možno ho používať namiesto základného vývojového diagramu na reprezentačnejšie zobrazenie postupu procesu cez rôzne štádiá.

Na začiatok stránky

Diagramy procesov pre konkrétne metodiky

Diagramy procesov založených na metodikách sú viac štruktúrované ako viacúčelové diagramy a môžu poskytovať podrobnejšie informácie. Často používajú symboly, ktoré majú konkrétne významy, alebo vyžadujú, aby na úplnú implementáciu procesu určité druhy údajov sprevádzali určité tvary. Tieto pravidlá alebo usmernenia sa zvyčajne formálne popisujú v špecifikáciách, z ktorých väčšina je dostupná na webe.

Ak chcete nájsť tieto šablóny:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nový.

 3. Kliknite na položku Vývojový diagram alebo na položku Obchod.

Niektoré šablóny zahrnuté v programe Visio na podporu diagramov metodiky konkrétneho procesu zahŕňajú:

 • diagram zápisu modelovania obchodného procesu

 • diagram analýzy stromu chýb

 • diagram IDEF0

 • diagram ITIL

 • pracovný postup aplikácie Microsoft SharePoint

 • diagram SDL

 • diagram Six Sigma

 • diagram TQM

 • mapu toku hodnôt

Diagram BPMN

Šablóna diagramu BPMN

Môžete vytvárať vývojové diagramy zápisu modelovania obchodného procesu (BPMN) podľa normy BPMN 1.2.

Diagram analýzy stromu chýb

Šablóna diagramu stromovej analýzy chýb

Diagramy stromov chýb sa používajú na zdokumentovanie obchodných procesov vrátane procesov Six Sigma a ISO 9000.

Diagram IDEF0

Šablóna diagramu IDEF0

Pomocou modelov pre vytváranie grafov procesov IDEF0 sa vytvárajú hierarchické diagramy pre správu modelových konfigurácií, analýzy potrieb a prospechu, definície požiadaviek a modely neustáleho zlepšovania.

Diagram ITIL

Šablóna diagramu ITIL

Zdokumentujte osvedčené postupy spravovania procesov služieb informačnej technológie na základe normy pre knižnicu infraštruktúry informačných technológií.

Pracovný postup aplikácie Microsoft SharePoint

Šablóna pracovného postupu SharePointu

V programe Visio môžete vytvoriť anotované diagramy pracovných postupov pre program SharePoint 2010 a potom ich exportovať na konfiguráciu v programe SharePoint Designer.

Diagram SDL

Šablóna diagramu SDL

Diagramy orientované na kreslenie objektov pre komunikačné a telekomunikačné systémy a siete, ktoré používajú jazyk špecifikácií a popisov.

Diagram Six Sigma

Six Sigma Šablóna diagramu

Táto šablóna sa používa na vytvorenie vývojového diagramu Six Sigma alebo kolekcie diagramov kvality.

Diagram TQM

Šablóna diagramu TQM

Vytvára diagramy správy celkovej kvality vrátane diagramov príčiny a účinku, pôsobenia zhora nadol a vývojových diagramov krížových procesov pre technickú prestavbu a neustály rozvoj obchodných procesov.

Mapa toku hodnôt

Šablóna diagramu mapa prúdu hodnôt

Ilustruje tok materiálu a informácií vo výrobných procesoch pomocou máp toku hodnôt.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×