Delenie čísel

Povedzme, že chcete zistiť, koľko človekohodín je potrebných na dokončenie projektu (celkový počet odpracovaných hodín na projekte ÷ celkový počet ľudí pracujúcich na projekte) alebo aktuálny pomer spotreby pohonných hmôt na kilometer pri vašom poslednom výlete (celkové kilometre ÷ celková spotreba). Existuje niekoľko spôsobov delenia čísel.

Čo chcete urobiť?

Delenie čísel v bunke

Delenie čísel pomocou odkazov na bunky

Delenie stĺpca čísel konštantným číslom

Delenie čísel v bunke

Na vykonanie tejto úlohy použite aritmetický operátor znamienko / (lomka).

Ak do bunky napíšete napríklad vzorec =10/5, v bunke sa zobrazí výsledok 2.

Dôležité : Skontrolujte, či ste do bunky zadali znamienko rovná sa (=) pred zadaním čísel, ako aj operátor /. V opačnom prípade sa to bude v programe Excel interpretovať tak, že ste zadali dátum. Ak do bunky napíšete napríklad hodnotu 7/30, v programe Excel sa v bunke sa zobrazí hodnota 30. júl. Prípadne, ak zadáte hodnotu 12/36, v programe Excel sa táto hodnota najskôr skonvertuje na hodnotu 12/1/1936 a v bunke sa zobrazí hodnota 1. 12.

Poznámka : Excel neobsahuje funkciu DELENIE.

Na začiatok stránky

Delenie čísel pomocou odkazov na bunky

Namiesto zadávania čísel priamo do vzorcov môžete používať odkazy na bunky, ako napríklad A2 a A3, ktoré odkazujú na čísla, ktoré chcete deliť alebo ktorými chcete deliť.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

1

2

3

A

Údaje

15 000

12

Vzorec

Popis (výsledok)

=A2/A3

Číslo 15 000 vydelí číslom 12 (1 250)

Na začiatok stránky

Delenie stĺpca čísel konštantným číslom

Predpokladajme, že chcete vydeliť každú bunku stĺpca so siedmimi číslami číslom, ktoré sa nachádza v inej bunke. V tomto príklade je to číslo 3 v bunke C2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Údaje

Vzorec

Konštanta

15 000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1 534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4 306

=A8/$C$2

 1. Napíšte do bunky B2 vzorec =A2*$C$2. Skontrolujte, či ste vo vzorci pred znaky C a 2 pridali aj symbol $.

 2. Presuňte vzorec z bunky B2 aj do ostatných buniek v stĺpci B.

Poznámka : 

Pomocou symbolov $ získa Excel informácie, že odkaz na bunku C2 je absolútny, čo znamená, že keď kopírujete vzorec do inej bunky, bude sa vždy odkazovať na bunku C2. Ak vo vzorci symboly $ nepoužijete a vzorec potiahnete nadol do bunky B3, v Exceli sa vzorec zmení na =A3*C3 a nebude fungovať, pretože v bunke C3 nebude žiadna hodnota.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×