Delegovanie kalendára v Outlooku na webe

Prostredníctvom aplikácie Outlook na webe pre podniky môžete jednotlivcom vo svojej organizácii udeliť povolenie na spravovanie kalendára. Môžete im udeliť prístup editora na vykonávanie úprav vo vašom kalendári alebo prístup delegáta, na základe ktorého budú môcť váš kalendár nielen upravovať, ale aj plánovať schôdze a odpovedať na ne vo vašom mene.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť niečo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre nový Outlook na webe

Prístup editora alebo delegáta kalendára môžete vo svojej organizácii priradiť komukoľvek. Editora môžete priradiť svojmu primárnemu kalendáru (s názvom Môj kalendár) alebo každému kalendáru, ktorý ste vytvorili. Delegátov môžete priradiť len primárnemu kalendáru. Prístup editora ani delegáta nie je možné prideliť jednotlivcom mimo vašej organizácie.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položky Zdieľať > Môj kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Na stránke Zdieľanie a povolenia zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou kalendár chcete zdieľať. Hoci sa kalendár dá zdieľať s viacerými osobami naraz, v službe Outlook na webe môžete osoby pridávať iba po jednej.

 4. Keď pridáte osobu, ktorá má spravovať váš kalendár, vyberte rozbaľovací zoznam pri jej mena a potom vyberte úroveň prístupu, akú jej chcete priradiť.

  • Ak chcete udeliť povolenie na vykonávanie zmien v kalendári, vyberte možnosť Môže upravovať.

  • Ak chcete jednotlivcom udeliť práva editora a navyše im ešte chcete povoliť možnosť prijímať žiadosti o schôdzu a odpovedať na ne vo vašom mene, vyberte možnosť Delegát.

   Poznámka: Keď delegát odpovie na pozvánku na schôdzu vo vašom mene, v službe Outlook na webe sa odpoveď na pozvánku v doručenej pošte nezobrazí. Prijaté a nezáväzne prijaté schôdze sa zobrazia vo vašom kalendári spolu s informáciou, že ich prijal váš delegát.

  • Možnosti Môže zobrazovať, keď nemám čas, Môže zobrazovať názvy a miesta a Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňujú ostatným váš kalendár zobraziť, ale upravovať ho nemôžu.

 5. Keď pridáte osobu, s ktorou chcete svoj kalendár zdieľať, a vyberiete aj povolenie, ktoré jej chcete udeliť, vyberte možnosť Zdieľať. Ak sa rozhodnete kalendár nezdieľať práve teraz, vyberte položku Odstrániť Odstrániť .

Osoba, s ktorou ste zdieľali kalendár, dostane e-mailovú správu s upozornením. Ak v pozvánke vyberie tlačidlo Prijať, váš kalendár sa pridá do jej zoznamu kalendárov.

Poznámka: Položky, ktoré sú v kalendári označené ako Súkromné, sú vždy chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako Súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez predmetu, miesta či ďalších podrobností. Výnimku môžete udeliť tak, že začiarknete políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Po udelení prístupu delegáta do vášho kalendára sa v časti Zdieľanie a povolenia zobrazia ďalšie možnosti, pomocou ktorých môžete nastaviť spôsob spracúvania žiadostí o schôdzu a odpovedí na ne. Ak máte viacero delegátov, zvolená možnosť bude platiť pre všetkých.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti:

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položky Zdieľať > Môj kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V časti Delegáti vedľa časti Odosielanie pozvánok a odpovedí komu vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Iba delegát Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú len vašim delegátom.

  • Delegát a odoslať mi kópiu Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Možnosť prijať alebo odmietnuť žiadosť o schôdzu sa zobrazí iba vašim delegátom. Oznámenie odoslané vám sa zobrazí ako bežný e-mail. Otvorením položky kalendára môžete na schôdzu stále odpovedať.

  • Delegát a ja Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Na pozvánku na schôdzu môže odpovedať ktokoľvek z vás.

Prostredníctvom nastavení v dialógovom okne Zdieľanie a povolenia môžete delegátom udeliť povolenie zobrazovať podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako súkromné.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položky Zdieľať > Môj kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Vedľa delegáta, ktorému chcete udeliť povolenie zobrazovať súkromné udalosti, začiarknite políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

  Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, použite na odstránenie povolení Outlook na webe.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Môj kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte položku Odstrániť Odstrániť vedľa osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár.

  Odteraz je osoba odstránená zo zoznamu ľudí s prístupom do vášho kalendára. Ak sa osoba nachádza vo vašej organizácii, váš kalendár sa odstráni z jej zoznamu kalendárov. Ak sa osoba nachádza mimo vašej organizácie, jej kópia vášho kalendára sa neodstráni, ale už sa viac nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Prístup editora alebo delegáta kalendára môžete vo svojej organizácii priradiť komukoľvek. Editora môžete priradiť svojmu primárnemu kalendáru (s názvom Kalendár) alebo každému kalendáru, ktorý ste vytvorili. Delegátov môžete priradiť len primárnemu kalendáru. Prístup editora ani delegáta nie je možné prideliť jednotlivcom mimo vašej organizácie.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V dialógovom okne Zdieľanie kalendára zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár. Toto pole funguje rovnako ako pole Komu v e-mailovej správe. Svoj kalendár síce môžete zdieľať s viacerými ľuďmi, ale cez Outlook na webe môžete pridať iba jednu osobu.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

 4. Keď pridáte osobu, ktorá má spravovať váš kalendár, vyberte rozbaľovacie pole pri jej mene a potom vyberte úroveň prístupu, akú jej chcete priradiť.

  • Ak chcete udeliť povolenie na vykonávanie zmien v kalendári, vyberte možnosť Môže upravovať.

  • Ak chcete jednotlivcom udeliť práva editora a navyše im ešte chcete povoliť možnosť prijímať žiadosti a odpovedať na ne vo vašom mene, vyberte možnosť Delegát.

  • Možnosti Môže zobrazovať, kedy nemám čas, Môže zobrazovať názvy a miesta a Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňujú ostatným váš kalendár iba zobraziť. Upravovať ho stále nemôžu.

 5. Keď pridáte osobu, s ktorou chcete zdieľať svoj kalendár, a vyberiete typ povolenia, ako ho s danou osobou chcete zdieľať, vyberte možnosť Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať kalendár práve teraz, vyberte položku Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

Osoba, s ktorou ste zdieľali kalendár, dostane e-mailovú správu s upozornením. Ak v pozvánke vyberie tlačidlo Prijať, váš kalendár sa pridá do jej zoznamu kalendárov.

Snímka obrazovky s pozvánkou na zdieľanie kalendára.

Poznámky: 

 • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako Súkromné, sú vždy chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako Súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez predmetu, miesta či ďalších podrobností. Výnimku tvorí prípad, keď udelíte používateľom povolenie delegáta a povolíte im možnosť vidieť podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako Súkromné.

 • Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Po udelení prístupu delegáta do vášho kalendára sa v časti Zdieľať kalendár zobrazia ďalšie možnosti, pomocou ktorých môžete nastaviť spôsob spracúvania žiadostí o schôdzu a odpovedí na ne. Ak máte viacero delegátov, zvolená možnosť bude platiť pre všetkých.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti:

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V časti Delegáti vedľa časti Odosielanie pozvánok a odpovedí komu vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  • Iba delegát. Odoslať oznámenia aj mne. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Možnosť prijať alebo odmietnuť žiadosť o schôdzu sa zobrazia iba vašim delegátom. Oznámenie odoslané vám sa zobrazí ako bežný e-mail. Otvorením položky kalendára môžete na schôdzu stále odpovedať.

  • Iba delegát. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú len vašim delegátom.

  • Delegát a ja. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Na pozvánku na schôdzu môže odpovedať ktokoľvek z vás.

 4. Zmeny uložíte výberom tlačidla Hotovo.

Prostredníctvom nastavení v dialógovom okne Zdieľanie kalendára môžete delegátom udeliť povolenie zobrazovať podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako súkromné.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Vedľa delegáta, ktorému chcete udeliť povolenie zobrazovať súkromné udalosti, začiarknite políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

  Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

 4. Zmeny uložíte výberom tlačidla Hotovo.

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, použite na odstránenie povolení Outlook na webe.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  Odteraz je osoba odstránená zo zoznamu ľudí s prístupom do vášho kalendára. Ak sa osoba nachádza vo vašej organizácii, váš kalendár sa odstráni z jej zoznamu kalendárov. Ak sa osoba nachádza mimo vašej organizácie, jej kópia vášho kalendára sa neodstráni, ale už sa viac nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

Pozrite tiež

Zdieľanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky

Spravovanie kalendára inej osoby v Outlooku na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×