Definovanie vzťahu v diagrame modelu databázy

Definovanie vzťahov vo Visiu pomocou primárnych a cudzích kľúčov umožňujúcich vytvárať kolekciu údajov z viacerých tabuliek.

Poznámka:  Ak používate Visio Pro for Office 365 a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si tému Spätná analýza existujúcej databázy.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vzťahu v diagrame modelu databázy

Odstránenie vzťahu z diagramu modelu databázy

Definovanie vzťahu ako „one-to-one“ alebo „one-to-many“

Zobrazenie vzťahov a ich vlastností v diagrame

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Vaše vydanie Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie programu Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablónu Diagram modelu databázy.

Microsoft Office Visio Professional podporuje funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Vytvorenie vzťahu v diagrame modelu databázy

 1. Uistite sa, že obe tabuľky sú v diagrame viditeľné. Ak ste model spätne analyzovali z existujúcej databázy, môže byť potrebné presunúť jednu alebo obe tabuľky z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kresby.

 2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť pre stranu primárneho kľúča daného vzťahu.

 3. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

 4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jedinečnú identifikáciu jednotlivých riadkov tabuľky, a začiarknutím políčka PK ho nastavte ako primárny kľúč.

 5. Zo vzorkovnice Objektové relačné alebo Vzťah entít presuňte na prázdne miesto stránky tvar Vzťah.

 6. Pripojte horný okraj k nadradenej tabuľke.

 7. Pripojte ďalší okraj k podriadenej tabuľke.

  Ak druhá tabuľka ešte neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom, aký má primárny kľúč, modelovanie ho pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

Poznámka: Ak čiary vzťahov zmiznú, v ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument. Na karte Vzťah začiarknite v časti Zobraziť políčko Vzťahy.

Na začiatok stránky

Odstránenie vzťahu z diagramu modelu databázy

 1. Kliknite na vzťah vo svojom modeli a stlačte kláves Delete.

 2. V dialógovom okne Odstránenie objektu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na položku Áno odstránite vzťah z kresby aj základného modelu.

  • Kliknutím na položku Nie odstránite len čiaru na kresbe.

   Poznámka: Ak kliknete na položku Nie a neskôr sa rozhodnete pridať čiaru naspäť do kresby, vyberte jednu z tabuliek vo vzťahu a v ponuke Databáza kliknite na položku Zobraziť súvisiace tabuľky.

Tip: Môžete sa rozhodnúť vždy odstrániť alebo nikdy neodstrániť odstránené vzťahy zo základného modelu. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti, kliknite na položku Modelovanie a prejdite na kartu Logický diagram.

Na začiatok stránky

Definovanie vzťahu ako „one-to-one“ alebo „one-to-many“

Kardinalita vzťahov popisuje, koľko riadkov v jednej tabuľke môže mať vzťah s koľkými riadkami v inej tabuľke. Jedno oddelenie môže mať napríklad veľa zamestnancov, ale zamestnanec môže patriť len do jedného oddelenia. Kardinalita sa zvyčajne vyjadruje ako „one-to-one“ (jedno k jednému), „one-to-many“ (jedno k mnohým) alebo „many-to-many“ (mnohé k mnohým).

 1. Dvakrát kliknite na vzťah.

 2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Rôzne.

 3. V časti Kardinalita vyberte kardinalitu, ktorá sa pre vzťah najlepšie hodí. V prípade vzťahov typu „one-to-many“ by to bolo Nula alebo viac alebo Jeden alebo viac. V prípade vzťahov typu „one-to-one“ by to bolo Nula alebo viac alebo Presne jeden.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vzťahov a ich vlastností v diagrame

Môžete sa rozhodnúť zobraziť alebo skryť informácie o vzťahoch vo svojom diagrame.

 1. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument.

 2. Na karte vzťahy začiarknite informácie, ktoré chcete zobraziť v diagrame.

  Môžete zobraziť alebo skryť

  • Vzťahy

  • Kardinalitu

  • Zápis crow’s feet

  • Slovesné slovné spojenia

  • Referenčné akcie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×