Dedenie navigácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytvoriť nové podlokality, môžete určiť, či týchto lokalít dedia z nadradenej lokality alebo či sa zobrazia navigácie, ktorý je jedinečný pre aktuálnu lokalitu sa zobrazia navigácie. Možností konfigurácie Dedenie navigácie sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania v Microsoft Office SharePoint Server 2007 svoje kolekcia lokalít. Ďalšie informácie o navigačnej rozdiely medzi Publikačné lokality a nepublikačnej lokality nájdete v téme Úvod k navigácii na lokalite.

Poznámka: Ak chcete spravovať navigácie na lokalite SharePoint, musíte mať úroveň povolení úplný prístup alebo návrh pre danú lokalitu. Máte niektoré z týchto úrovní povolení, ak máte prístup na stránke Nastavenie lokality pre danú lokalitu a zobrazí príkaz navigácie v časti vzhľad a prostredie (na nepublikačnej lokality, zobrazí sa Rýchle spustenie a horný panel s prepojeniami príkazy v časti vzhľad a prostredie namiesto Navigácia ).

Čo vás zaujíma?

Zistite, ako možnosti navigácie publikačnej lokality a líšia nepublikačnej lokality

Dedenie navigácie pre podlokality v rámci publikačnou kolekciou lokalít

Dedenie navigácie pre podlokality v rámci kolekcie lokalít nepublikačnej

Zistite, ako možnosti navigácie publikačnej lokality a líšia nepublikačnej lokality

Skôr než začnete s prispôsobovaním navigáciu na lokalite, musíte určiť, či sú povolené funkcie publikovania, ktoré je k dispozícii Office SharePoint Server 2007 lokalít v kolekcii lokalít. Je dôležité zistiť, či je vaša lokalita publikačnej lokality, pretože možnosti prispôsobenia navigáciu na publikačnej lokalite sú širšie ako tie, ktoré sú k dispozícii na nepublikačnej lokalite.

Zistite, aké máte možnosti prispôsobenia navigácie

V závislosti od typu lokality sa na stránke Nastavenie lokality zobrazujú rôzne možnosti navigácie. Podľa nasledujúcich ukazovateľov môžete rýchlo zistiť, s akým typom lokality pracujete.

 1. V ponuke Akcie lokality, ukážte na Stránke Nastavenie lokality. Ak je to potrebné, kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality sa pozrite na zoznam prepojení v časti Vzhľad a prostredie.

  • Ak sa zobrazí prepojenie Navigácia, potom pracujete s publikačnou lokalitou a môžete prispôsobiť vašu lokalitu prostredníctvom konta na stránke Nastavenie navigácie lokality.

  • Ak sa zobrazuje prepojenia s názvom horný panel s prepojeniami a Rýchle spustenie, potom pracujete s lokalitou nepublikačnej a máte viac obmedzené množstvo možností navigácie konfigurácie k dispozícii.

Na začiatok stránky

Dedenie navigácie pre podlokality v rámci publikačnou kolekciou lokalít

Ak sú pre lokalít v kolekcii lokalít povolené funkcie publikovania, môžete použiť na stránke Nastavenie navigácie lokality na Dedenie navigácie pre prepojení v hornej časti pruhový (globálnej navigácie) aj rýchle spustenie (aktuálna navigácia) svojej lokality. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete konfigurovať navigáciu a nemusíte použiť rovnaké nastavenia na hornom paneli s prepojeniami a na paneli Rýchle spustenie.

Napríklad, ak chcete nakonfigurovať Dedenie navigácie pre viaceré podlokality v kolekcii lokalít a chcete tieto lokality majú konzistentné globálnej navigácie, ale chcete návštevníkom lokality poskytnúť spôsob, ako prejsť lokality pracovných priestorov, zoznamy, a knižnice v rámci jednotlivých podlokality, môžete konfigurovať lokality zdedia ich prepojení v hornej časti pruhový (globálnej navigácie) z aktuálnej lokality, kým sa konfigurácia panela Rýchle spustenie (aktuálna navigácia) pre každý podlokalitu na navigačné položky sa zobrazia pod aktuálnou lokalitou .

Dedenie navigácie na hornom paneli s prepojeniami

Drop-down menu in top link bar displaying subsites of the current site

 1. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

  • V ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz navigácie sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie len vtedy, ak sú povolené funkcie publikovania pre lokalitu a máte úplný prístup alebo úroveň povolení návrh.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, kliknite na položku Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita.

   Vyberte túto možnosť, ak chcete návštevníkom lokality poskytnúť jednoduchý spôsob, ako prejsť na iné lokality v rámci kolekcie lokalít a chcete túto lokalitu majú jednotný vzhľad a prostredie s ostatnými lokalít v kolekcii lokalít.

  • Ak chcete zobraziť horný panel s prepojeniami jedinečný pre aktuálnu lokalitu, kliknite na položku Zobraziť navigačné položky pod aktuálnou lokalitou

   Vyberte túto možnosť, ak chcete túto lokalitu zobrazíte možnosti navigácie, ktoré sa týkajú iba pre aktuálnu lokalitu.

Na začiatok stránky

Dedenie navigácie na paneli Rýchle spustenie

Dialógové okno Manuálne nastavenie konta

 1. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

  • V ponuke Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz navigácie sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie len vtedy, ak sú povolené funkcie publikovania pre lokalitu a máte úplný prístup alebo úroveň povolení návrh.

 3. V časti Aktuálna navigácia postupujte nasledovne:

  • Ak chcete zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita, kliknite na položku Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita.

   Vyberte túto možnosť, ak chcete návštevníkom lokality poskytnúť jednoduchý spôsob, ako prejsť na iné lokality v rámci kolekcie lokalít a chcete túto lokalitu majú jednotný vzhľad a prostredie s ostatnými lokalít v kolekcii lokalít.

  • Ak chcete zobraziť navigačné prepojenia pre aktuálnu lokalitu, položky pod aktuálnou lokalitou a lokalít, ktoré sú súrodenci na aktuálnu lokalitu kliknite Zobraziť aktuálnu lokalitu, navigačné položky pod aktuálnu lokalitu a príbuzné lokality súčasnej lokality.

   Vyberte túto možnosť, ak chcete návštevníci lokality budú môcť použiť panel Rýchle spustenie oboch prejdite na položky sa zobrazia pod aktuálnou lokalitou a prejdite na príbuzné podlokality v rámci kolekcie lokalít.

  • Ak chcete zobraziť navigačné položky pod aktuálnu lokalitu, kliknite na položku Zobraziť len navigačné položky pod aktuálnou lokalitou.

   Vyberte túto možnosť, ak chcete panel Rýchle spustenie, ak chcete zobraziť iba položky sa zobrazia pod aktuálnou lokalitou.

Na začiatok stránky

Dedenie navigácie pre podlokality v rámci kolekcie lokalít nepublikačnej

Ak nie sú povolené funkcie publikovania pre kolekciu lokality, môžete nakonfigurovať Dedenie navigácie len na hornom paneli s prepojeniami. Rýchle spustenie pre podlokality v rámci kolekcie lokalít bude mať vždy jedinečné pre jednotlivé podlokality.

Konfigurácia dedičnosti pre horný panel s prepojeniami

Pri vytváraní novej lokality v kolekcii lokalít, pre ktoré nie sú povolené funkcie publikovania, môžete vybrať, či sa majú zahrnúť na lokalitu na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a či sa má použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality na stránke nová lokalita SharePoint. To vám poskytuje tri možnosti rôzne konfigurácie lokality:

 • Zdedené a uvedenie na nadradenej     Lokalita je zahrnuté ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami nie je možné prispôsobiť na tejto úrovni bez prvého prerušenie dedenia z nadradenej lokality.

 • Zdedené nie uvedenia na nadradenej lokalite     Lokalita používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, ale nie je súčasťou ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami nie je možné prispôsobiť na tejto úrovni bez prvého prerušenie dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečný     Lokalita nie je zahrnutý ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a nepoužíva rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami je prispôsobiteľné na tejto úrovni a je úplne samostatný z nadradenej lokality.

Poznámka: Ak lokalitu premenujete v prostredí stránky Nadpis, popis a ikona, na hornom paneli s prepojeniami sa názov lokality neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov zobrazený na hornom paneli s prepojeniami, musíte upraviť horný panel s prepojeniami.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia dedičnosti horného panela s prepojeniami

Na základe predvoleného nastavenia pri vytváraní novej lokality v rámci kolekcie lokalít nepublikačnej, stránky sa zobrazí na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a nová lokalita dedí horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality. Ak chcete ukončiť používanie horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality, môžete nastavenie kedykoľvek zmeniť a používanie prispôsobený horný panel s prepojeniami na vašu podlokalitu.

 1. Na domovskej stránke lokality kliknite na ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia pre danú lokalitu, kliknite na položku Zastaviť dedenie prepojení.

  • Ak chcete použiť rovnaké prepojenia ako pre nadradenú lokalitu, kliknite na položku Použiť prepojenia z nadradeného objektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×