DEC2OCT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEC2OCT v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové.

Syntax

DEC2OCT(číslo; [miesta])

Syntax funkcie DEC2OCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Desiatkové celé číslo, ktoré chcete skonvertovať. Ak je číslo záporné, argument miesta sa nevezme do úvahy a funkcia DEC2OCT vráti osmičkové číslo dlhé 10 znakov (30 bitov), v ktorom najvýznamnejší bit je bit znamienka. Zvyšných 29 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia DEC2OCT použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo <-536 870 912 alebo ak je číslo > 536 870 911, potom funkcia DEC2OCT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak číslo nie je číselná hodnota, funkcia DEC2OCT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak DEC2OCT potrebuje viac miesta, než koľko jej povoľuje argument Miesta, vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, DEC2OCT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument Miesta záporný, funkcia DEC2OCT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=DEC2OCT(58; 3)

Skonvertuje číslo 58 z desiatkovej do osmičkovej sústavy.

072

=DEC2OCT(-100)

Skonvertuje číslo z desiatkovej do osmičkovej sústavy.

7777777634

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×