DEC2HEX (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEC2HEX v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové.

Syntax

DEC2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie DEC2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Desiatkové celé číslo, ktoré chcete skonvertovať. Ak je číslo záporné, argument miesta sa nevezme do úvahy a funkcia DEC2HEX vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov (40 bitov), v ktorom najvýznamnejší bit je bit znamienka. Zvyšných 39 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia DEC2HEX použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak argument Číslo je <-549 755 813 888 alebo ak argument Číslo je > 549 755 813 887, funkcia DEC2HEX vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak hodnota argumentu Číslo nie je číslo, funkcia DEC2HEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak výsledok funkcie DEC2HEX požaduje viac znakov, ako je počet zadaných znakov argumentu Miesta, funkcia vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!
    Funkcia DEC2HEX(64;1) napríklad vráti chybovú hodnotu, lebo výsledok (40) požaduje dva znaky.

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia DEC2HEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument Miesta záporný, funkcia DEC2HEX vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=DEC2HEX(100; 4)

Skonvertuje hodnotu 100 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 4 znaky (na začiatok čísla sa pridajú dve nuly).

0064

=DEC2HEX(-54)

Skonvertuje hodnotu -54 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy.

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Skonvertuje hodnotu 28 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy.

1C

=DEC2HEX(64,1)

Vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!, pretože výsledok (40) je dvojmiestne číslo (obsahuje 2 znaky).

#ČÍSLO!

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×