DAYS360 (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DAYS360 v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia DAYS360 vráti počet dní medzi dvoma dátumami v roku, ktorý má 360 dní (12 mesiacov po 30 dní). Tento formát sa používa pri niektorých výpočtoch v účtovníctve. Pomocou tejto funkcie môžete počítať platby v prípade, ak účtovný systém pracuje s rokom, ktorý má 12 mesiacov po 30 dní.

Syntax

DAYS360(počiatočný_dátum;koncový_dátum;[metóda])

Syntax funkcie DAYS360 obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum, koncový_dátum    Povinné argumenty. Sú to dva dátumy, medzi ktorými chcete spočítať počet dní. Ak argument počiatočný_dátum obsahuje neskoršiu hodnotu ako argument koncový_dátum, funkcia DAYS360 vráti záporné číslo. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE, prípadne ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Napríklad vzorec DATE(2008;5;23) môžete použiť na vrátenie dátumu 23. máj 2008. Ak sa dátumy zadajú ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Metóda    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či sa použije americký alebo európsky spôsob výpočtu.

Metóda

Definovaný

FALSE alebo vynechaný

Použije sa americká metóda (NASD). Ak je počiatočný dátum posledným dňom v mesiaci, ide o 30. deň toho istého mesiaca. Ak je koncový dátum posledným dňom v mesiaci a počiatočný dátum je skorší ako 30. deň v mesiaci, potom sa koncový dátum rovná prvému dňu nasledujúceho mesiaca. V opačnom prípade sa koncový dátum rovná 30. dňu toho istého mesiaca.

TRUE

Použije sa európska metóda. Ak je počiatočným alebo koncovým dátumom 31. deň v mesiaci, zmení sa na 30. deň toho istého mesiaca.

Poznámka: Program Excel uchováva dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 447 dní po 1. januári 1900.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Dátumy

1-Jan-11

30-Jan-11

1-Feb-11

31-Dec-11

Vzorec

Popis

Výsledok

=DAYS360(A3;A4)

Počet dní medzi dátumami 30.1.2011 a 1.2.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

1

=DAYS360(A2;A5)

Počet dní medzi dátumami 1.1.2011 a 31.12.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

360

=DAYS360(A2;A4)

Počet dní medzi dátumami 1.1.2011 a 01.2.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

30

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×