Dôveryhodné dokumenty

Posledná aktualizácia: 24. júla 2015

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie dôveryhodných dokumentov

Dôverovanie dokumentom v sieti

Zobrazenie alebo úprava nastavení dôveryhodných dokumentov v Centre dôveryhodnosti

Vysvetlenie nastavení dôveryhodných dokumentov

Čo sú dôveryhodné dokumenty?

Vytvorenie dôveryhodných dokumentov

Keď otvoríte nový súbor s aktívnym obsahom (pripojenia údajov, makrá ap.), zobrazí sa panel hlásení, pretože aktívny obsah môže obsahovať vírusy a iné ohrozenia zabezpečenia, ktoré môžu poškodiť počítač alebo podnikovú sieť. Ak však dôverujete zdroju súboru alebo viete, že aktívny obsah je zabezpečený (napríklad makro je podpísané dôveryhodným vydavateľom), môžete povoliť aktívny obsah súboru. Takto sa zo súboru stane dôveryhodný dokument. Keď znova otvoríte súbor, panel hlásení sa nezobrazí. Ak chcete zo súboru vytvoriť dôveryhodný dokument, postupujte takto.

Nasledujúci obrázok je príkladom panela hlásení, keď sa v súbore nachádzajú makrá.

Panel hlásení s upozornením zabezpečenia pre makrá

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. V časti Upozornenie zabezpečenia kliknite na položku Povoliť obsah.

  Oblasť Upozornenia zabezpečenia, Vždy povoliť

 4. Zobrazia sa dve možnosti: Povoliť všetok obsah a Rozšírené možnosti.

  • Povoliť všetok obsah     Vytvorenie dôveryhodného dokumentu zo súboru a povolenie spustenia aktívneho obsahu.

  • Rozšírené možnosti     Vyberte aktívny obsah, ktorý sa spustí v rámci tejto relácie. Obsah povolíte iba jeden raz. Po opätovnom otvorení súboru sa zobrazí panel hlásení.

Poznámka: Ak viete, že súbor pochádza z dôveryhodného zdroja, na paneli hlásení môžete kliknúť na položku Povoliť obsah. Súbor sa stane dôveryhodným dokumentom a po ďalšom otvorení súboru sa panel hlásení neotvorí. Ďalšie informácie o dôveryhodných dokumentoch nájdete v záverečnej časti.

Niektoré súbory nie je možné zmeniť na dôveryhodné dokumenty

Existujú situácie, v ktorých nie je možné zmeniť súbor na dôveryhodný dokument. Napríklad jeden alebo viacero typov aktívneho obsahu bolo zakázaných, keď sa pokúsite otvoriť súbor. Aktívny obsah možno zakázať v nasledujúcich prípadoch:

 • Správca systému nastavil politiku zabezpečenia tak, aby sa zakázali niektoré typy aktívneho obsahu pre organizáciu (napríklad Zakázať všetky makrá bez oznámenia). Ak v takomto prípade otvoríte súbor s makrami a pripojeniami údajov, súboru nebude možné dôverovať, pretože makrá sa zakážu po otvorení súboru.

 • Zmenili ste nastavenia Centra dôveryhodnosti vzhľadom na jeden alebo viacero typov aktívneho obsahu.

Ak chcete zobraziť nastavenia zabezpečenia, kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položky Možnosti, Centrum dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie Centra dôveryhodnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Ďalšie dôvody, pre ktoré nie je možné zmeniť súbory na dôveryhodné dokumenty

 • Súbor bol otvorený z nebezpečného umiestnenia, napríklad z dočasného priečinka siete internet (TIF) alebo z priečinka Temp

 • Funkciu vypol správca systému pre sieťové umiestnenia alebo pre všetky umiestnenia

 • Pokúšate sa dôverovať súboru, ktorý je šablónou, t. j. ide o súbory s príponou .dot, .dotx alebo .dotm

V prípade takýchto súborov kliknutím na položku Povoliť všetok obsah povolíte aktívny obsah iba v rámci jednej relácie. Obsah povolíte iba jeden raz. Po opätovnom otvorení súboru sa zobrazí panel hlásení.

Nasledujúci príklad je obrázkom oblasti Upozornenie zabezpečenia v prípade, ak súboru nie je možné dôverovať.

Oblasť upozornenia zabezpečenia v prípade, keď súboru nemožno dôverovať

Na začiatok stránky

Dôverovanie dokumentom v sieti

Je dôležité postupovať obozretne pred tým, než zmeníte súbor na dôveryhodný dokument v sieti, pretože ďalší používatelia môžu upravovať sieťové súbory a zmeniť ich aktívny obsah. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť rizík zabezpečenia, je potrebné, aby ste dôverovali súborom v sieťovom umiestnení s riadeným prístupom (alebo vytvorenom správcom systému).

Keď sa pokúsite dôverovať súboru zo sieťového umiestnenia, zobrazí sa dialógové okno Upozornenie zabezpečenia. Ak nechcete, aby sa toto dialógové okno znova zobrazovalo, v dialógovom okne kliknite na položku Toto hlásenie už nezobrazovať. Okrem toho môžete túto funkciu vypnúť kliknutím na položku Nie v dialógovom okne Upozornenie zabezpečenia.

Vypnutie funkcie dôveryhodných dokumentov pre sieťové umiestnenia

Funkciu dôveryhodných dokumentov môžete vypnúť pre sieťové umiestnenia výberom príslušnej možnosti v Centre dôveryhodnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. Kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť nastavenie dôveryhodnosti pre dokumenty v sieti.

Oblasť Dôveryhodné dokumenty Centra dôveryhodnosti

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo úprava nastavení dôveryhodných dokumentov v Centre dôveryhodnosti

Nastavenia dôveryhodných dokumentov môžete zobraziť alebo zmeniť v Centre dôveryhodnosti. Vykonávanie zmien spustí alebo zakáže možnosť vytvárať dôveryhodné dokumenty, ktoré chránia počítač a organizačnú sieť pred možným škodlivým kódom v aktívnom obsahu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. Kliknite na položku Dôveryhodné dokumenty.

 5. Vykonajte požadované výbery pre dôveryhodné dokumenty.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie nastavení dôveryhodných dokumentov

 • Povoliť nastavenie dôveryhodnosti pre dokumenty v sieti     Dialógové okno Upozornenie zabezpečenia sa v prípade súborov v sieťových umiestneniach viac nezobrazí.

 • Zakázať dôveryhodné dokumenty     Dialógové okno Upozornenie zabezpečenia sa zobrazí po každom otvorení súborov.

 • Zrušiť dôveryhodnosť všetkých dôveryhodných dokumentov     Kliknutím na položku Vymazať odstránite zoznam dôveryhodných dokumentov, ktoré boli pred tým dôveryhodné. Ak otvoríte dokumenty, ktoré boli pred tým dôveryhodné (a už nie sú), znova sa zobrazí panel hlásení.

Na začiatok stránky

Čo sú dôveryhodné dokumenty?

Dôveryhodné dokumentu sú súbory s aktívnym obsahom (makrá, ovládacie prvky ActiveX, pripojenia údajov ap.), ktoré sa otvárajú bez panela hlásení, ak v nich povolíte aktívny obsah. V prípade dôveryhodného dokumentu sa po otvorení nezobrazí žiadna výzva ani vtedy, ak ste pridali nový aktívny obsah alebo ste vykonali zmeny existujúceho aktívneho obsahu. Výzva sa však zobrazí vtedy, ak ste od posledného nastavenia dôveryhodnosti súboru súbor premiestnili. Po nastavení dôveryhodnosti súboru sa súbor neotvorí v zabezpečenom zobrazení. Znamená to, že by ste mali dôverovať iba tým dokumentom, ktorých zdrojom môžete dôverovať.

Poznámka: Ak sa súbor bez aktívneho obsahu otvorí v zabezpečenom zobrazení a vy povolíte úpravy, súbor bude považovaný za dôveryhodný a viac sa neotvorí v zabezpečenom zobrazení. Ak však súbor obsahuje aktívny obsah, pre zakázaný aktívny obsah sa zobrazí panel hlásení a bude sa zobrazovať dovtedy, kým nepovolíte obsah. Aktívny obsah sa automaticky nepovolí po ukončení zabezpečeného zobrazenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×