CSV súbory dávok migrácie IMAP

Súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV), ktorý slúži na migráciu obsahu poštových schránok používateľov v rámci migrácie IMAP, obsahuje jeden riadok pre každého používateľa. Každý riadok obsahuje informácie o poštovej schránke služieb Office 365 a poštovej schránke IMAP používateľa. Office 365 tieto informácie používa na spracovanie migrácie.

Obsah   

Povinné atribúty

Formát CSV súboru

Rozdelenie veľkej migrácie na niekoľko dávok

Poskytnutie poverení koncového používateľa alebo správcu

Formát poverení správcu pre rôzne servery IMAP

Použitie voliteľného atribútu UserRoot

Povinné atribúty

Tu sú povinné atribúty každého používateľa:

  • Atribút EmailAddress určuje identifikáciu používateľa v poštovej schránke služieb Office 365 používateľa.

  • Atribút UserName určuje prihlasovacie meno používateľa v jeho poštovej schránke na serveri IMAP. Môžete zadať meno používateľa alebo použiť formát doména\meno používateľa. Príklad: hollyh alebo contoso\hollyh.

  • Atribút Password predstavuje heslo konta používateľa v systéme výmeny správ IMAP.

Ak riadok hlavičky CSV súboru ktorýkoľvek z týchto atribútov neobsahuje, migrácia zlyhá. Skontrolujte tiež, či sú atribúty zadané presne tak, ako sú zobrazené. Atribúty nesmú obsahovať medzery. Musia predstavovať jedno slovo. Atribút Email Address je napríklad neplatný. Je nutné použiť atribút EmailAddress.

Formát CSV súboru

Uvádzame príklad formátu CSV súboru. V tomto príklade sa pomocou poverení používateľov uskutoční migrácia troch poštových schránok:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

Prvý riadok CSV súboru, nazývaný aj riadok hlavičky, obsahuje názvy atribútov alebo polí zadávaných do nasledujúcich riadkov. Názvy jednotlivých atribútov sú oddelené čiarkami.

Každý riadok pod riadkom hlavičky predstavuje jedného používateľa a poskytuje informácie, ktoré sa použijú na migráciu poštovej schránky používateľa. Hodnoty atribútov v jednotlivých riadkoch musia byť uvedené v rovnakom poradí ako názvy atribútov v riadku hlavičky. Hodnoty atribútov sú oddelené čiarkou.

Na vytvorenie CSV súboru môžete použiť ľubovoľný textový editor alebo aplikáciu, napríklad Microsoft Excel. Uložte súbor vo formáte .csv alebo .txt.

Tip: Ak CSV súbor obsahuje iné znaky ako ASCII alebo obsahuje špeciálne znaky, uložte ho s kódovaním UTF-8 alebo iným kódovaním Unicode. V závislosti od aplikácie môže byť uloženie CSV súboru s kódovaním UTF-8 alebo iným kódovaním Unicode jednoduchšie, ak sa miestne nastavenie systému v počítači zhoduje s jazykom použitým v CSV súbore.

Rozdelenie veľkej migrácie na niekoľko dávok

CSV súbor môže obsahovať až 50 000 riadkov (50 000 používateľov) a jeho veľkosť môže byť až 10 MB. Migráciu používateľov je však vhodné uskutočniť v niekoľkých menších dávkach.

Ak plánujete migrovať veľa používateľov, vyberte používateľov, ktorí budú súčasťou jednotlivých dávok. Ak napríklad potrebujete vykonať migráciu 10 000 kont, môžete vytvoriť štyri dávky po 2 500 používateľov. Rozdelenie na dávky tiež môžete uskutočniť podľa abecedy, podľa typu používateľa (napríklad fakulta, študenti a absolventi), podľa triedy (napríklad prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci) alebo iným spôsobom, ktorý vyhovuje vašej organizácii.

Tip: Jednou z možností je vytvorenie poštových schránok služieb Office 365 a migrácia e-mailov tej istej skupiny používateľov. Ak napríklad do svojej organizácie využívajúcej Office 365 importujete 100 nových používateľov, vytvorte dávku migrácie s týmito 100 používateľmi. Ide o efektívny spôsob usporiadania a spravovania migrácie z lokálneho systému výmeny správ do služieb Office 365.

Poskytnutie poverení používateľa alebo správcu

V CSV súbore je nutné uviesť meno používateľa a heslo lokálneho konta používateľa. Proces migrácie vďaka tomu získa prístup ku kontu. Môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

  • Použitie poverení používateľa.      Tento spôsob vyžaduje, aby ste získali heslá používateľov alebo ich heslá zmenili na hodnotu, ktorú budete poznať a budete ju môcť uviesť v CSV súbore.

    Tip: Ak použijete túto možnosť, znemožnite používateľom zmenu hesla ich lokálneho konta. Ak používatelia po pôvodnej migrácii zmenia svoje heslo, ďalšie synchronizácie medzi poštovými schránkami na serveri IMAP a v Office 365 zlyhajú.

  • Použitie poverení superpoužívateľa alebo správcu.      Tento spôsob vyžaduje použitie konta v systéme výmeny správ IMAP s potrebnými právami na prístup do poštových schránok všetkých používateľov. V CSV súbore použijete v každom riadku poverenia tohto konta. Ak chcete zistiť, či váš server IMAP tento postup podporuje, a získať informácie o jeho zapnutí, prečítajte si dokumentáciu k serveru IMAP.

    Poznámka: Odporúča sa použiť poverenia správcu, pretože tento postup nebude mať vplyv na používateľov a nespôsobí im nepríjemnosti. Používatelia napríklad budú môcť zmeniť svoje heslo po pôvodnej migrácii.

Formát poverení správcu pre rôzne servery IMAP

V poliach UserName a Password v každom riadku CSV súboru môžete použiť meno používateľa a heslo konta správcu. Meno používateľa pri použití poverení správcu predstavuje spojenie mena používateľa, ktorého e-mailová schránka sa migruje, a mena používateľa konta správcu, ktorý má povolenie na prístup do poštových schránok všetkých používateľov. Podporovaný formát poverení správcu sa líši v závislosti od servera IMAP, z ktorého migrujete e-mailovú schránku. Ďalšie informácie o používaní poverení správcu nájdete v dokumentácii k serveru IMAP.

Poznámka: Keď odošlete novú požiadavku na migráciu, CSV súbor sa nahrá do údajového centra spoločnosti Microsoft prostredníctvom pripojenia s protokolom SSL (Secure Sockets Layer). Informácie z CSV súboru sa zašifrujú a uložia na servery Microsoft Exchange v údajovom centre spoločnosti Microsoft.

V ďalších častiach sú uvedené informácie o formáte poverení správcu v CSV súbore, prostredníctvom ktorého migrujete e-mailové schránky z rôznych typov serverov IMAP.

Microsoft Exchange

Ak migrujete e-mailové schránky z implementácie IMAP pre Microsoft Exchange, pre atribút UserName v CSV súbore použite formát Domain/Admin_UserName/User_UserName. Povedzme napríklad, že zo servera Exchange migrujete e-mailové schránky používateľov Jozef Králik, Anna Horváthová a Milan Blaho. K dispozícii máte konto správcu pošty, ktorého meno používateľa je mailadmin a heslo je P@ssw0rd. CSV súbor bude vyzerať takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

V prípade serverov IMAP, ktoré podporujú protokol SASL (Simple Authentication and Security Layer), napríklad server Dovecot IMAP, použite formát User_UserName*Admin_UserName , pričom hviezdička ( * ) predstavuje znak oddeľovača s možnosťou konfigurácie. Povedzme, že migrujete e-mailové schránky tých istých používateľov zo servera Dovecot IMAP pomocou poverení správcu mailadmin a P@ssw0rd. CSV súbor bude vyzerať takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Ak migrujete e-mailové schránky zo servera Mirapoint Message Server, použite formát poverení správcu #user@domain#Admin_UserName#. Pri migrácii e-mailových schránok zo servera Mirapoint s povereniami správcu mailadmin a P@ssw0rd bude CSV súbor vyzerať takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Použitie voliteľného atribútu UserRoot

Niektoré servery IMAP, napríklad Courier IMAP, použitie poverení správcu pri migrácii poštových schránok do služieb Office 365 nepodporujú. Ak chcete pri migrácii poštových schránok použiť poverenia správcu, môžete svoj server IMAP nakonfigurovať na použitie virtuálnych zdieľaných priečinkov. Virtuálne zdieľané priečinky umožňujú správcom používať prihlasovacie poverenia správcu na prístup do poštových schránok používateľov na serveri IMAP. Ďalšie informácie o konfigurácii virtuálnych zdieľaných priečinkov pre Courier IMAP nájdete v téme Zdieľané priečinky.

Ak chcete migrovať poštové schránky po nastavení virtuálnych zdieľaných priečinkov na serveri IMAP, do CSV súboru je nutné pridať voliteľný atribút UserRoot. Tento atribút určuje umiestnenie poštovej schránky každého používateľa v štruktúre virtuálnych zdieľaných priečinkov na serveri IMAP.

Tu je príklad CSV súboru, ktorý obsahuje atribút UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×