CONFIDENCE.T (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CONFIDENCE.T v Microsoft Exceli.

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru použitím Studentovho t-rozdelenia

Syntax

CONFIDENCE.T(alfa;smerodajná_odch;veľkosť)

Syntax funkcie CONFIDENCE.T obsahuje nasledovné argumenty:

  • Alfa     Povinný argument. Hladina významnosti, pomocou ktorej sa počíta koeficient spoľahlivosti. Koeficient spoľahlivosti sa rovná 100*(1 - alfa)%, čiže ak sa argument alfa rovná 0,05, tak koeficient spoľahlivosti je 95%.

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka základného súboru pre danú oblasť údajov a predpokladá sa že je známa.

  • Veľkosť     Povinný argument. Veľkosť vzorky.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov formát čísla, funkcia CONFIDENCE.T vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument alfa ≤ 0 alebo alfa ≥ 1, funkcia CONFIDENCE.T vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je argument smerodajná_odch ≤ 0, funkcia CONFIDENCE.T vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument veľkosť nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak sa argument veľkosť rovná 1, funkcia CONFIDENCE.T vráti chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=CONFIDENCE.T(0,05;1;50)

Interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru pri veľkosti vzorky 50, 5-percentnej hladine významnosti a smerodajnej odchýlke s hodnotou 1. Výpočet vychádza zo Studentovho t-rozdelenia.

0,284196855

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×