CONFIDENCE.NORM (funkcia)

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie použitím normálneho rozdelenia.

Popis

Interval spoľahlivosti predstavuje rozsah hodnôt. Stredná hodnota vzorky x sa nachádza v strede tohto rozsahu, pričom rozsah je x ± CONFIDENCE.NORM. Ak x je napríklad stredná hodnota vzorky dátumov doručenia produktov objednaných poštou, x ± CONFIDENCE.NORM predstavuje rozsah stredných hodnôt základných súborov. Pre každú strednú hodnotu základného súboru μ0 v tomto rozsahu platí, že pravdepodobnosť dosiahnutia strednej hodnoty vzorky ďalej od μ0 než od x je väčšia ako alfa. Pre každú strednú hodnotu základného súboru μ0 mimo tohto rozsahu platí, že pravdepodobnosť dosiahnutia strednej hodnoty vzorky ďalej od μ0 než od x je menšia ako alfa. Inými slovami, predpokladajme, že používame parametre x, smerodajná_odch a veľkosť na vytvorenie obojstranného testu s hladinou významnosti alfa na dokázanie predpokladu, že stredná hodnota základného súboru je μ0. Daný predpoklad platí, ak sa μ0 nachádza v intervale spoľahlivosti, a neplatí, ak sa μ0 nenachádza v intervale spoľahlivosti. Interval spoľahlivosti nedovoľuje predpokladať, že existuje pravdepodobnosť 1 - alfa, že dátum doručenia nasledujúcej zásielky bude spadať do intervalu spoľahlivosti.

Syntax

CONFIDENCE.NORM(alfa;smerodajná_odch;veľkosť)

Syntax funkcie CONFIDENCE.NORM obsahuje nasledovné argumenty:

 • Alfa     Povinný argument. Hladina významnosti, pomocou ktorej sa počíta koeficient spoľahlivosti. Koeficient spoľahlivosti sa rovná 100*(1 - alfa)%, čiže ak sa argument alfa rovná 0,05, tak koeficient spoľahlivosti je 95%.

 • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka základného súboru pre danú oblasť údajov a predpokladá sa že je známa.

 • Veľkosť     Povinný argument. Veľkosť vzorky.

Poznámky

 • Ak nemá niektorý z argumentov formát čísla, funkcia CONFIDENCE.NORM vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je argument alfa ≤ 0 alebo ≥ 1, funkcia CONFIDENCE.NORM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument smerodajná_odch ≤ 0, funkcia CONFIDENCE.NORM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak nie je argument veľkosť celé číslo, skráti sa.

 • Ak je argument veľkosť < 1, funkcia CONFIDENCE.NORM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak sa hodnota argumentu alfa rovná hodnote 0,05, je potrebné vypočítať plochu ohraničenú krivkou štandardného normálneho rozdelenia, ktorá sa rovná (1 - alfa) alebo 95 %. Táto hodnota je ± 1,96. Interval spoľahlivosti je teda:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,05

Hladina významnosti

2,5

Smerodajná odchýlka základného súboru

50

Veľkosť vzorky

Vzorec

Popis

Výsledok

=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4)

Interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru. Inak povedané, interval spoľahlivosti pre príslušnú strednú hodnotu základného súboru predstavuje cestu do práce s dĺžkou 30 ± 0,692952 minúty alebo 29,3 až 30,7 minúty.

0,692952

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×