COMPLEX (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie COMPLEX v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje reálne a imaginárne koeficienty na komplexné číslo v tvare x + yi alebo x + yj.

Syntax

COMPLEX(reálne_číslo; i_číslo; [prípona])

Syntax funkcie COMPLEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Reálne_číslo    Povinný argument. Reálny koeficient komplexného čísla.

  • I_číslo    Povinný argument. Imaginárny koeficient komplexného čísla.

  • Prípona    Voliteľný argument. Označenie imaginárnej časti komplexného čísla. Ak toto označenie nie je zadané, považuje sa za i.

Poznámka: Všetky funkcie komplexných čísel akceptujú príponu i a j, ale nie I a J. Pri použití veľkých písmen funkcia vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! Všetky funkcie pracujúce s dvoma a viacerými komplexnými číslami vyžadujú spolu s číslom aj túto príponu.

Poznámky

  • Ak reálne_číslo nemá číselný formát, funkcia COMPLEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak imaginárne_číslo nemá číselný formát, funkcia COMPLEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je prípona iná ako i alebo j, funkcia COMPLEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=COMPLEX(3;4)

Komplexné číslo s reálnym koeficientom 3 a imaginárnym koeficientom 4.

3 + 4i

=COMPLEX(3;4;"j")

Komplexné číslo s reálnym koeficientom 3 a imaginárnym koeficientom 4 a znakom „j" ako príponou imaginárnej časti čísla.

3 + 4j

=COMPLEX(0;1)

Komplexné číslo s reálnym koeficientom 0 a imaginárnym koeficientom 1.

i

=COMPLEX(1;0)

Komplexné číslo s reálnym koeficientom 1 a imaginárnym koeficientom 0.

1

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×