COMBIN (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie COMBIN v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti počet kombinácií pre daný počet položiek. Pomocou funkcie COMBIN môžete určiť celkový počet možných skupín z daného počtu položiek.

Syntax

COMBIN(počet; vybratý_počet)

Syntax funkcie COMBIN obsahuje nasledovné argumenty:

 • Počet    Povinný argument. Počet položiek.

 • Vybratý_počet    Povinný argument. Počet položiek v jednotlivých kombináciách.

Poznámky

 • Číselné argumenty sa skrátia na celé čísla.

 • Ak hodnotu niektorého z argumentov nezadáte ako číselnú hodnotu, funkcia COMBIN vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je počet, vybratý_počet < 0 alebo počet < počet_vybratých, funkcia COMBIN vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Kombinácia je akákoľvek množina alebo podmnožina položiek bez ohľadu na ich vnútorné usporiadanie. Kombinácie sa líšia od permutácií, pre ktoré je vnútorné poradie významné.

 • Počet kombinácií sa vypočíta takto (ak počet = n a vybratý_počet = k):

  Rovnica

  kde:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=COMBIN(8;2)

Počet možných dvojčlenných tímov, ktoré sa dajú vytvoriť z ôsmich kandidátov.

28

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×