Cieľ: Zaznamenanie priebehu a odpovedanie na aktualizácie

Keď ste vybrali položky, ktoré chcete sledovať, a metódu sledovania, môžete začať tieto položky sledovať. Väčšinou budete sledovať priebeh prostredníctvom výmeny informácií o stave s členmi tímu a potom začlenením najaktuálnejších informácií o stave do plánu projektu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu a popisuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

osoba v telefóne

číslo 1  Zaznamenajte priebeh    V tomto bode plánu je potrebné zadať priebeh alebo inú zmenu stavu úlohy v pláne projektu a oznámiť túto zmenu členom tímu.

Poznámka: Ak priradíte zdroje k úlohám, môžete sledovať trvania úloh, počiatočné a koncové dátumy, náklady a pracovať na úrovni úloh aj priradenia. Ak nepriradíte k úlohám zdroje, nemôžete sledovať prácu na úrovni priradenia a priebeh musíte zaznamenávať manuálne.

 Zaznamenávanie priebehu, ak zdroje nie sú priradené k úlohám

Kliknite na všetky požadované položky:

 • Aktualizujte práce na projekte, čím sa aktualizuje skutočný počiatočný a koncový dátum, skutočná práca, skutočné trvanie, zostávajúce trvanie, percento dokončenia alebo percento dokončenia práce. Nezabudnite však, že percento dokončenia, skutočné trvanie a zostávajúce trvanie sú vzájomne závislé údaje. Aktualizácia niektorých z týchto údajov môže spôsobiť, že sa zmenia aj hodnoty ďalších údajov.

 • Dokončené úlohy rýchlo aktualizujte, aby ste ukázali, že úloha je dokončená na 100 %.

 • Aktualizujte náklady, aby ste sledovali skutočné náklady na úlohy alebo na priradenie zdrojov.

 Zaznamenávanie priebehu, ak sú zdroje priradené k úlohám

Kliknite na všetky požadované položky:

 • Publikujte najnovší plán a priradenia tímu, ak používate Microsoft Office Project Professional 2007 a chcete, aby boli členovia tímu informovaní o zmenách plánu, ktoré ich môžu ovplyvniť, napríklad o novom dátume začatia úlohy alebo o predĺžení času priradeného k úlohe.

 • Aktualizujte práce na projekte, aby ste aktualizovali počiatočný a koncový dátum, skutočnú prácu, skutočné trvanie, zostávajúce trvanie, percento dokončenia alebo percento dokončenia práce. Nezabudnite však, že percento dokončenia, skutočné trvanie a zostávajúce trvanie sú vzájomne závislé údaje. Aktualizácia niektorých z týchto údajov môže spôsobiť, že sa zmenia aj hodnoty ďalších údajov.

 • Dokončené úlohy rýchlo aktualizujte, aby ste ukázali, že úloha je dokončená na 100 %.

 • Aktualizujte náklady, aby ste sledovali skutočné náklady na úlohy alebo na priradenie zdrojov.

Číslo 2  Reagujte na neúplnú, novú alebo zmenenú prácu     Musíte sa uistiť, že váš tím dokončí všetku naplánovanú prácu a že môžete flexibilne reagovať na všetky neplánované zmeny.

Kliknite na všetky požadované položky:

 • Analyzujte výkon projektu pomocou analýzy získanej hodnoty, ak chcete zistiť, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na úlohy na základe množstva doteraz vykonanej práce a nákladov podľa pôvodného plánu na úlohu, priradenie alebo zdroj.

 • Zmeňte časovo usporiadané informácie zobrazované v zobrazeniach využitia, aby sa zobrazila práca rozdelená podľa časového obdobia – napríklad podľa dní.

 • Naplánujte zostávajúcu prácu na úlohe, ak zostáva menej alebo viac práce, ako bolo naplánované. Ak napríklad zistíte, že zostáva menej práce, ako bolo naplánované, môžete znížiť počet hodín, počas ktorých zdroj pracuje na úlohe.

 • Prerušte prácu na úlohe (rozdeľte úlohu), aby ste mohli zobraziť, kedy bude pokračovať práca na zostávajúcej časti úlohy.

 • Zadajte alebo zmeňte trvanie úlohy, ak viete, že úloha zaberie viac alebo menej času, ako predstavuje vypočítaný zostávajúci čas.

 • Vytvorte novú úlohu, ak sa rozsah práce na projekte zvýšil a potrebujete sledovať novú prácu.

Číslo 3  Aktualizujte pôvodné odhady    Ak zistíte, že skutočný priebeh projektu je natoľko odlišný od odhadov podľa pôvodného plánu, že ich porovnávanie nemá zmysel, musíte pôvodné odhady aktualizovať.

Kliknite na všetky požadované položky:

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×