Cieľ: Zaradenie úloh, fáz alebo projektu späť do časového plánu

Keď zistíte, že máte v projektovom pláne problémy s dátumami, na ich lepšie zvládnutie môžete použiť rôzne stratégie. Môžete napríklad jednoducho zmeniť dĺžku trvania úlohy alebo nastaviť ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú plán, ako sú napríklad závislosti, obmedzenia a zdroje. Po vykonaní potrebných úprav by ste mali posúdiť všetky vplyvy, ktoré by vaše zmeny mohli mať na iné projekty, a tieto zmeny oznámiť členom tímu a účastníkom projektu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci Projektovej mapy, ktorá opisuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a spravujte projekt a potom ho uzavrite.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

.

číslo 1  Upravte plán úloh    Jedným zo spôsobov ako sa vrátiť k plánu je zmena tých nastavení úloh, ktoré majú vplyv na ich dĺžku a vzťah k iným úlohám. Tak napríklad zmenou úlohy, ktorá začína po skončení inej úlohy tak, aby začínali súčasne, môžeme napomôcť stihnutiu koncového dátumu.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Zmeňte dĺžku trvania úlohy, aby váš projekt išiel opäť podľa plánu. Najjednoduchší spôsob opravy plánu je, podľa možnosti, skrátenie dĺžky trvania úlohy, najmä v prípade úloh, ktoré sú ohrozené, tzv. kritická cesta.

 • Skontrolujte a zmeňte prepojenie úlohy Tak zabezpečíte, aby dve úlohy spolu navzájom logicky súviseli. Napríklad, ak vo vašom projekte dve úlohy môžu začať v rovnakom čase, ale sú prepojené jedna za druhou, zmena prepojenia môže pomôcť skrátiť dĺžku trvania projektu.

 • Posuňte alebo prekryte úlohy tým, že nastavíte čas prípravy alebo meškania s cieľom dodržať časový plán projektu. Môžete napríklad prekryť úlohy, ktoré sú časovo ohrozené, alebo presunúť menej dôležitú úlohu na neskôr tak, aby zdroj mohol pracovať na inej, dôležitejšej úlohe.

 • Skontrolujte a nastavte počiatočný dátum alebo koncový dátum (obmedzenie) úlohy, ak chcete odstrániť nechcené časové obmedzenie úlohy. fixné obmedzenie priradené úlohe, najmä ak táto úloha patrí medzi časovo ohrozené, môže obmedziť schopnosť programu Microsoft Office Project 2007 zmeniť čas vykonania úlohy. Ak úloha nemusí začať alebo skončiť k určitému dátumu, zmeňte obmedzenie na Čo najskôr.

 • Upravte kalendár projektu, keď chcete upraviť čas, počas ktorého zdroje budú pracovať na úlohách, a prípadne skrátiť celkovú dĺžku trvania projektu.

 • Upravte kalendár zdroja, keď chcete zmeniť načasovanie a dĺžku zapojenia zdrojov, a prípadne skrátiť celkovú dĺžku trvania úloh, na ktorých sa zúčastňujú dané zdroje.

 • Vytvorte kalendár pre úlohu na riadenie dĺžky trvania danej úlohy. Kalendár úloh vzťahujúci sa na určitú úlohu môže predĺžiť dĺžku trvania, ak je časový plán v rozpore s kalendárom vytvoreným k priradenému zdroju.

 • Aktualizujte pomocný plán, aby ste ho mohli porovnať so svojím časovým plánom v priebehu projektu. Môžete uložiť až 10 pomocných plánov, aby ste si mohli pozrieť počiatočné a koncové dátumy, ktoré sa uložili v rôznych fázach vášho projektu.

.  Upravte plán zdrojov    Po vykonaní zmien vo vašom pláne môže plán tiež výrazne zlepšiť zmena spôsobu priraďovania zdrojov ku kritickým úlohám.

Vyberte z nasledovných krokov tie, ktoré vám vyhovujú, a vykonajte ich:

 • Priraďte zdroj k tímu. Priradenie viacerých zdrojov k úlohám, ktoré sú časovo ohrozené, môže pomôcť znížiť dobu trvania úloh a skrátiť dĺžku trvania projektu. Zdrojom môže byť jedna osoba, napríklad Jozef Kováč, alebo to môže byť skupina, napríklad Architekti. Môže to byť určité vybavenie, ako napríklad žeriav alebo počítač. Alebo to môže byť materiál spotrebovaný pri plnení úlohy.

 • Nahraďte priradenie zdroja, ak to napomôže skoršiemu ukončeniu úloh. Nahradením zdroja môžete vyriešiť preťaženie, znížiť náklady, zvýšiť efektivitu alebo zvýšiť kvalitu.

 • Nastavte pre projekt pracovné časy, voľno a sviatky na skrátenie dĺžky trvania úlohy. Funguje to preto, lebo v predvolenom nastavení Project 2007 používa plánovanie riadené úsilím, čo znamená, že keď sa k úlohe priradí pracovný čas, dĺžka trvania úlohy sa skráti.

 • Aktualizujte pomocný plán, aby ste ho mohli porovnať so svojím časovým plánom v priebehu realizácie projektu. Môžete uložiť až 10 pomocných plánov, aby ste si mohli pozrieť počiatočné a koncové dátumy, ktoré sa uložili v rôznych fázach vášho projektu.

 • Zlepšite výkon zdroja poskytnutím vyškolených zdrojov a lepších nástrojov na výkon ich práce, alebo využitím manažérskych zručností vo veciach zdrojov a tak ďalej. Zlepšenie výkonu je niekedy jediným riešením, ak nie sú k dispozícii ľudia, ktorí by mohli pomôcť.

   Viac...

  Často prehliadaným prostriedkom, ako udržať plán na správnej ceste, je zlepšiť výkon zdroja. Práca so zdrojmi s cieľom zlepšenia výkonu je komplexná téma, ale je možné zlepšiť výkon zdroja v rámci riadenia projektov na základe využitia nasledovných odporúčaní:

  • Zlepšite technické zručnosti.    Zlepšenie technických zručností zahŕňa ďalšie vzdelávanie súvisiace s aktuálnymi úlohami aj inými úlohami, ktoré zdroj môže v blízkej budúcnosti plniť (napríklad vzdelávanie o nových technológiách absolvované hneď, ako sú k dispozícii).

  • Zabezpečte pre zdroje lepšie nástroje na výkon práce.    Zdroje niekedy podávajú výkony pod úrovňou svojich schopností, pretože pre svoju prácu nemajú práve najlepšie nástroje. Týmito nástrojmi môže byť čokoľvek od lepších, výkonnejších sústruhov na obrábanie kovov až po rýchlejšie pripojenie na internet na vyhľadávanie na internete.

  • Zlepšite vzťahové zručnosti zamestnancov.    Táto stratégia zahŕňa zlepšenie schopnosti zamestnanca pracovať ako súčasť tímu alebo mu pomáha pochopiť, ako jeho práca zapadá do širších súvislostí. Komunikačné schopnosti zamestnancov môžete zlepšiť tým, že sa postaráte o to, aby sa naučili efektívne využívať komunikačné technológie spoločnosti.

  • Zlepšite riadiace zručnosti manažérov.    Manažéri, ktorí boli zaškolení alebo vytrénovaní v oblasti riadiacich zručností, môžu maximalizovať úsilie projektového tímu. Dobre vyškolení manažéri sa starajú o to, aby mal každý člen tímu správnu motiváciu a primerane náročnú prácu, aby zdroje mali všetky potrebné nástroje na svoju prácu a aby mali prístup k odborným a referenčným materiálom, ktoré im môžu pomôcť.

Číslo 3  Posúďte dôsledky zmeny časového plánu.    Po vykonaní zmien vo svojom pláne sa uistite, že nimi neovplyvníte plánovanie ďalších projektov, ktoré súvisia s vašim projektom.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Zistite, od čoho závisí koncový dátum projektu, aby ste vedeli, aký vplyv mali zmeny, ktoré ste vykonali s cieľom optimalizovať koncový dátum, na jeho časové ohrozenie. Pomôže vám to zistiť, či ste skutočne dosiahli svoj cieľ, teda či ste splnili plánovaný koncový dátum.

 • Pozrite si informácie o dátume projektu, ak chcete zistiť dátum svojho projektu alebo projektov, ktoré boli uverejnené na serveri Microsoft Office Project Server 2007.

 • Skontrolujte pracovné vyťaženie zdrojov, aby ste zistili, či nie sú niektoré priradené zdroje preťažené alebo nevyužité následkom optimalizácie projektového plánu s cieľom splniť koncový dátum.

Číslo 4  Oznámte zdrojom zmeny v priradeniach.    Po vykonaní zmien vo svojom projekte pravdepodobne budete chcieť tieto zmeny oznámiť ostatným, napríklad účastníkom projektu a členom tímu.

 • Zverejnite najnovšie plány a priradenia v tíme, ak na poskytovanie informácií o projekte používate program Microsoft Office Project Professional 2007.

 • Pridajte poznámku o zmenách v pláne na zaznamenanie informácií o zmenách, ktoré ste vykonali s cieľom splniť koncový dátum. Takéto poznámky môžu byť užitočné pri sledovaní skutočného pokroku projektu, uzatváraní projektu alebo pri zbieraní údajov pre ďalší projekt.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×