Cieľ: Vytvorenie projektového tímu

Všetky vaše zdroje boli identifikované, schválené a obstarané. Teraz môžete zostaviť svoj tím zadaním informácií o zdrojoch do projektového plánu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktoré popisujú širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

.

číslo 1  Pridanie zdrojov do projektového tímu     Ak používate server Microsoft Office Project Server 2007, môžete pridať podnikové zdroje a podrobnosti, ako sú napríklad skupiny, typ zdroja, zručnosti a maximálny počet jednotiek:

 • Pridanie zdrojov do projektu znamená pridať podnikové a iné než podnikové zdroje do vášho tímu.

 • Nahradenie prostriedkov využijete, ak chcete nahradiť podnikový zdroj v projekte iným podnikovým zdrojom (mimo aktuálneho tímu) alebo všeobecným zdrojom.

.  Nastavenie pracovných časov pre projekt a zdroje     Ak chcete nastaviť dostupnosť pre všetky zdroje v projekte, ako aj pre jednotlivé zdroje, je potrebné nastaviť pracovné časy. Môžete určiť voľno, štandardné a netypické rozvrhy práce a rôzne jednotky zdroja.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Nastavenie pracovných časov, voľna a sviatkov pre jednotlivé zdroje. Ak chcete označiť netypické rozvrhy, sviatky a voľno z iného dôvodu, môžete upraviť individuálne kalendáre zdrojov.

 • Nastavenie pracovných časov, voľna a sviatkov pre celý projekt. Môžete meniť dátumy, kedy sa práce na projekte začnú a kedy skončia. Môžete tiež meniť položku dostupnosť jednotky v rôznych časoch počas projektu. Môžete napríklad priradiť do projektu štyroch tesárov na jar, ôsmych v lete a dvoch na jeseň.

 • Určenie dostupnosti zdrojov, aby ste mohli kontrolovať, koľko času je pracovný zdroj k dispozícii.

Číslo 3  Zmena informácií o zdrojoch podniku     Ak používate program Microsoft Office Project Web Access, možno budete chcieť meniť informácie o zdrojoch. Môžete napríklad uplatniť pre daný zdroj nový kalendár, náklady alebo zručnosti. Pred uložením zmien určitých druhov informácií o podnikových zdrojoch, ako sú náklady, zručnosti alebo dostupnosti, treba daný zdroj vyňať z projektu.

Číslo 4  Pridanie zručností zdroja     Po pridaní vlastného poľa pre zručnosti zdroja do hárka zdroja môžete filtrovať, zoraďovať alebo zoskupovať podľa tohto poľa, a tak identifikovať zdroje podľa ich zručností. V závislosti od požiadavky vašej organizácie možno budete musieť použiť kódy odbornosti.

 • Zadanie informácií o zdrojoch podniku ak používate program Office Project Web Access a chcete definovať zručnosti zdroja.

 • Vyhľadanie zdrojov pomocou Sprievodcu nahradením zdrojov, pokiaľ používate program Microsoft Office Project Professional 2007 a server Project Server 2007 a chcete, aby program Project 2007 automaticky priraďoval zdroje k úlohám v jednom alebo vo viacerých projektoch na základe požiadavky na zručnosti a na základe dostupnosti zdrojov.

 • Vytvorenie rozpočtu na zdroje v projekte, ak už viete, koľko peňazí chcete investovať do zdrojov.

.  Nastavenie nákladov na zdroje     Po zadaní sadzby a poplatkov za pracovníkov, vybavenie a materiály, môžete použiť program Microsoft Office Project 2007 a vytvoriť rozpočet alebo sledovať náklady projektu.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Zadanie mzdových sadzieb a poplatkov za zdroje umožňuje nastaviť hodinovú sadzbu, náklady na použitie a iné poplatky za ľudské zdroje a vybavenie. Program Project 2007 dokáže vypočítať celkové náklady na zdroje, na priradené úlohy a na celý projekt. Môžete zadávať tieto informácie počas celého procesu obsadzovania pracovníkmi alebo počas vyjednávania s inými manažérmi za účelom zdieľania zdrojov.

 • Zadanie nákladov na materiálové zdroje, ako sú napríklad zásoby. Program Project 2007 dokáže vypočítať celkové náklady pre tieto materiálové zdroje zo základných sadzieb a množstiev, ktoré zadáte.

 • Vytvorenie rozpočtu na zdroje v projekte, ak už viete, koľko peňazí chcete investovať do zdrojov.

Číslo 6  Nastavenie spôsobov komunikácie     Ak používate server Project Server 2007, členovia tímu a účastníci projektu môžu online spolupracovať pomocou Microsoft Office Project Web Access. Možno budete pre nich potrebovať e-mailové adresy alebo používateľské kontá Microsoft Windows.

Číslo 7  Pridanie podporných informácií o zdrojoch     Pridajte ďalšie informácie o zdrojoch vo forme poznámok alebo dokumentov alebo prezeraním zostáv zdrojov.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Pridajte poznámku k úlohe, zdroju alebo projektu a zahrňte malé množstvo informácií priamo do projektu. Do poznámky v projekte môžete pridať aj súbor z iného programu.

 • Zobrazte a nahrajte dokumenty, ak sa chcete prepojiť na dokumenty podpory prostredníctvom servera Project Server 2007.

 • Vytvorte vizuálnu zostavu, ak chcete na vytvorenie zostáv, pomocou ktorých môžete analyzovať a vytvárať zostavy o používaní zdrojov v ktorejkoľvek fáze plánovania projektu, použiť program Microsoft Office Visio 2007 alebo Microsoft Office Excel 2007.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×