Cieľ: Vyriešenie problémov týkajúcich sa vyhradenia prostriedkov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete získať najlepší výkon a výsledky z zdroje, musíte riadiť vyťaženie zdrojov, aby sa zabránilo preťaženiu a nedostatočnému zaťaženiu. Pri zmene priradenia zdrojov skontrolujte vplyv vašich zmien na celkový plán, aby ste sa uistili, či výsledky spĺňajú ciele projektu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu a popisuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

geodet používajúci vybavenie

číslo 1 Riešenie preťažení zdrojov     Keď je zdroju v určitom období priradené príliš veľa práce, najefektívnejším spôsobom na opätovné pridelenie alebo naplánovanie práce je skontrolovať všetky relevantné informácie a rozhodnúť, aký kompromis spraviť.

Kliknite na všetky nasledujúce príslušné položky:

 • Odloženie úlohy zmenou jej predstihu alebo oneskorenia, ak má zdroj pridelených viac úloh, ako je možné vykonať v danom časovom období. Najjednoduchším spôsobom nápravy preťaženia je časový sklz jednej z daných úloh, v ideálnom prípade úlohy s nižšou prioritou ako ostatné. Ak pridáte oneskorenie, ktoré je kratšie alebo rovné dĺžke časovej rezervy úlohy, neovplyvníte koncový dátum projektu.

 • Nahradenie zdrojov v projekte automaticky pomocou Sprievodcu nahradením zdrojov na vyhľadanie konkrétnych zdrojov na základe potrebných schopností pre úlohy v projekte, schopností alebo zdrojov v podnikovom fonde zdrojov a dostupnosti týchto zdrojov.

 • Riadenie dostupnosti zdrojov v rámci projektu na predĺženie času, počas ktorého zdroj môžete pracovať. Často jediným spôsobom, ako zdroj môže dokončiť všetky priradené práce v priebehu projektu, je zväčšiť rozsah dátumov, počas ktorého je zdroj k dispozícii, alebo zadať ďalšiu jednotkovú dostupnosť. Riadenie dostupnosti zdrojov je účinné na riešenie chronického preťaženia v priebehu časového obdobia.

 • Vyhľadanie zdroja s dostupným časom filtrovaním v zozname podnikových zdrojov podľa zručnosti a dostupnosti.

 • Prerušenie práce na úlohe tak, aby sa jej časť začala v pláne neskôr. Ak je však prácu možné rovnomerne rozdeliť medzi zdroje, jednoducho priraďte k úlohe ďalší zdroj a Microsoft Office Project 2007 automaticky priradí rovnakú časť práce každému zdroju.

 • Skrátenie trvania úlohy na zníženie rozsahu úlohy. Trvanie úlohy je možné skrátiť (ak nebola zadaná žiadna skutočná práca), aby sa znížilo množstvo požadovanej práce od zdroja priradeného na dokončenie úlohy. Ak je zaznamenaná skutočná práca, musíte manuálne znížiť zostávajúcu prácu úlohy.

 • Priradenie ďalšieho zdroja na rozdelenie práce na úlohu medzi zdroj už priradený k úlohe a ďalší zdroj alebo zdroje.

 • Nahradenie priradenia zdroja iným zdrojom, ktorý lepšie dokáže úlohu dokončiť načas (napríklad rýchlejším alebo väčším zariadením alebo osobou, ktorá má k dispozícii viac času).

 • Odstránenie priradenia zdrojov z preťaženého zdroja.

Číslo 2 Riešenie preťaženia zdrojov vyvážením   Project 2007 môže automaticky vyvážiť vyťaženie preťaženého zdroja odložením alebo rozdelením úloh do času, kým zdroj nebude preťažený.

Číslo 3 Riešenie nedostatočného zaťaženia zdrojov    Ak chcete postupovať v riešení úloh, musíte zabezpečiť, aby práca bola priradená zdrojom konzistentne počas celého projektu a aby zdroje neboli nevyužité, keď je potrebné pracovať.

Kliknite na všetky nasledujúce príslušné položky:

 • Riadenie dostupnosti zdrojov v rámci projektu na zníženie množstva práce pre zdroj. Ak zdroj nie je potrebný tak, ako ste plánovali, môžete obmedziť dostupnosť zdroja a znížiť náklady na projekt zmenšením počtu pracovných dní a skrátením pracovného času zdroja, skrátením rozsahu dátumov, počas ktorých je zdroj k dispozícii, a zadaním menšej jednotkovej dostupnosti v rámci projektu.

 • Zmena trvania úlohy, ak sa zvýšil rozsah úlohy. Trvanie úlohy je možné predĺžiť (ak nebola zadaná žiadna skutočná práca), aby sa zmenilo množstvo požadovanej práce od zdroja priradeného na dokončenie úlohy. Ak je zaznamenaná skutočná práca, musíte manuálne zadať zvyšnú prácu úlohy.

 • Priradenie zdroja k inej úlohe, aby sa zvýšilo jeho vyťaženie.

 • Nahradenie priradenia prostriedku s underallocated zdroj k rovnomerne rozdeliť prácu medzi členmi tímu.

 • Odstránenie priradenia zdroja z nedostatočne zaťaženého zdroja, aby mal zdroj k dispozícii viac času na priradenie k väčším úlohám.

Číslo 4 Vyhodnotenie výsledkov úprav zdrojov     Po vyvážení plánu a náprave preťažení alebo nedostatočných zaťažení by ste mali skontrolovať plán, aby ste sa uistili, či dodržíte rozpočet a plánovaný koncový dátum projektu a všetkých súvisiacich projektov.

Kliknite na všetky nasledujúce príslušné položky:

 • Kontrola vyťaženia zdroja, aby ste zistili, či ste vyriešili preťaženia a nedostatočné zaťaženia, ktoré ste chceli napraviť, a aby ste zistili či teraz nie sú preťažené alebo nedostatočne využité iné zdroje.

 • Určenie, či sa zmenil dátum ukončenia projektu, ak ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete zobraziť časový rozdiel medzi pôvodným plánom a aktuálne naplánovaným dátumom skončenia.

 • Zobrazenie kritickej cesty s cieľom skontrolovať, či sa kritická cesta zmenila v dôsledku riešenia preťažení alebo nedostatočných zaťažení. Teraz môžete vidieť odlišné dátumy, odlišné úlohy a odlišné zdroje priradené k kritickej ceste.

Číslo 5 Porovnanie dvoch verzií projektu a vytvorenie zostavy rozdielov    Ak ste uložili záložnú kópiu plánu, môžete porovnať konkrétne polia, aby ste sa uistili, či ste spravili zmeny, ktoré ste chceli.

Číslo 6 Oznámenie zmien priradenia     Možno budete chcieť zaznamenať zmeny spravené v priradení zdrojov a dôvody týchto zmien, aby ste si spomenuli na podrobnosti, keď budete v budúcnosti pracovať na podobnom projekte alebo viesť cvičenie o získaných skúsenostiach na konci projektu.

 • Publikovanie najnovších plánov a priradení tímu, ak Microsoft Office Project Professional 2007 používate na oznamovanie informácií o projekte.

 • Pridanie poznámky o zmenách v pláne na zaznamenanie informácií o zmenách, ktoré ste spravili s cieľom optimalizácie vyťaženia zdroja. Takéto poznámky môžu byť užitočné pri sledovaní skutočného priebehu, uzatváraní projektu alebo zhromažďovaní údajov na ďalší projekt.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×