Cieľ: Sledovanie postupu prostriedkov

Najefektívnejším spôsobom, ako odhadnúť priebeh práce zdrojov na projekte, je vyvažovať ich vyťaženie a sledovať priebeh jednotlivých úloh. Proces sledovania úloh môžete spravovať prostredníctvom e-mailových správ, na intranete alebo internete alebo osobným zhromažďovaním informácií od zdrojov a manuálnym zadávaním aktuálnych údajov. V závislosti od úrovne podrobností, ktorú potrebujete na efektívne riadenie projektu, môžete aktualizovať celý plán ku konkrétnym dátumom, napríklad k dátumu dokončenia úloh alebo podľa toho, ako práce na úlohách postupujú.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktoré popisujú širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Dotaz MDX pre vzorovú tabuľkovú databázu

číslo 1 Používajte Project Server na zaznamenávanie nákladov.    Ak používate Microsoft Office Project Server 2007, členovia tímu používajú na poskytovanie informácií o úlohách Microsoft Office Project Web Access. Informácie o stave úloh môžete jednoducho začleniť priamo do projektového plánu.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

Číslo 2 Zaznamenávajte priebeh manuálne.    Ak vy alebo členovia vášho tímu nie sú pripojení k serveru Project Server 2007 alebo k e-mailovému systému, alebo ak chcete len aktualizovať súbor projektu pre seba, aby ste videli, aký vplyv má aktualizácia úlohy na plán, máte niekoľko možností.

Sledovanie trvania úloh a nákladov

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

  • Aktualizujte prácu na projekte, aby ste zistili nasledujúce údaje: aktuálny skutočný počiatočný a koncový dátum, skutočná práca, skutočné trvanie, zostávajúce trvanie, percento dokončenia a percento dokončenia práce. Nezabudnite však, že percento dokončenia, skutočné trvanie a zostávajúce trvanie sú vzájomne závislé údaje. Aktualizácia niektorých z týchto údajov môže spôsobiť, že sa zmenia aj hodnoty ďalších údajov.

  • Dokončené úlohy rýchlo aktualizujte, aby ste ukázali, že úloha je dokončená na 100 %.

  • Aktualizujte náklady, aby ste sledovali skutočné náklady na úlohy alebo na priradenie zdrojov.

Sledovanie prác na úrovni úloh

  • Aktualizujte práce na projekte, aby ste zistili aktuálny skutočný počiatočný a koncový dátum, skutočnú prácu, skutočné trvanie, zostávajúce trvanie, percento dokončenia a percento dokončenia práce. Nezabudnite však, že percento dokončenia, skutočné trvanie a zostávajúce trvanie sú vzájomne závislé údaje. Aktualizácia niektorých z týchto údajov môže spôsobiť, že sa zmenia aj hodnoty ďalších údajov.

Sledovanie prác na úrovni priradenia

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

  • Zadajte náklady na zdroje, aby ste vypočítali náklady na zdroje na základe množstva faktorov a typov zdrojov.

  • Aktualizujte práce na projekte, aby ste zistili aktuálny skutočný počiatočný a koncový dátum, skutočnú prácu, skutočné trvanie, zostávajúce trvanie, percento dokončenia a percento dokončenia práce. Nezabudnite však, že percento dokončenia, skutočné trvanie a zostávajúce trvanie sú vzájomne závislé údaje. Aktualizácia niektorých z týchto údajov môže spôsobiť, že sa zmenia aj hodnoty ďalších údajov.

  • Zmeňte časovo usporiadané informácie zobrazované v zobrazeniach využitia, aby sa zobrazili údaje za určité časové obdobie. Môže to byť užitočné, ak máte mimoriadne krátky termín alebo mimoriadne napätý rozpočet. Ak chcete sledovať práce na veľmi podrobnej úrovni, aktualizujte množstvo skutočnej práce, ktorú každý zdroj vykonáva v určitom časovom intervale, napríklad za jeden deň.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×