Cieľ: Rozbaľovacích spĺňať koncového dátumu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení plánu projektu, budete musieť skontrolovať naplánovaného dátumu dokončenia. Ak plán nespĺňa vaše cieľové koncového dátumu a ak spĺňa vaše koncového dátumu je dôležité úspech projektu, môžete optimalizovať plán na splnenie tohto dňa. Pri zmene aspekty zahrnuté v pláne, ktoré súvisia s dátumom dokončenia však nezabudnite, že sa pravdepodobne zmení náklady a rozsahu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci Projektov , ktoré popisujú širokú škálu projektové riadenie aktivity. Sme zavolať tieto činnosti "ciele", pretože sú usporiadané okolo životného cyklu riadenia projektov: vytvoriť plán, sledovať a spravovať projekt a zatvorte projekt.

Predchádzajúci cieľ |  Ďalší cieľ

Pozrite si všetky ciele o projektov

Vzorec na extrahovanie priezviska

number 1 Zadanie a revízie dátumy projektov     Posúdenie dátumy projektov môžete zistiť, či ste schôdzi cielenej dátumom dokončenia a či je potrebné vykonať ďalšie úpravy spĺňajú dátum.

Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

Číslo 2 Upraviť plán na splnenie koncového dátumu     Môžete použiť rôzne postupy, vrátane nastavenia kalendárov, rozsah, úlohy, a dátum dokončenia úlohy na splnenie cieľových.

Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

 • Projektu zadajte počiatočný dátum alebo koncový dátum , ktorý sa začína alebo končí na dátum, ktorý je skorší dátum aktuálneho plánu. Ak to je k dispozícii pre projekt, skúste zmeniť dátum začatia najskôr.

 • Úprava kalendára

  Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

  • Vytvoriť Kalendár úloh Ak kalendáre úloh, ktoré sa použijú na kritickej cesty úlohy sa zbytočne oneskoril dátum dokončenia. Úprava alebo odstránenie úlohy kalendár môže mať najmenší vplyv zmeny tri typy kalendárov (úloh, zdrojov a project) v Microsoft Office Project 2007.

  • Upraviť kalendár zdroja Ak zdroje skutočne pracujú viac než ich kalendár znázorňuje. Napríklad, ak kalendár zdroja pre zdroj, ktorý je priradené k úlohám kritickej cesty označuje štvordňového pracovnýtýždeň, ale zdroj skutočne funguje päť dní, budete pravdepodobne spĺňať koncový dátum.

  • Upraviť kalendár projektu , ak projekt sa pracuje na viac hodín alebo dní, než váš kalendár znázorňuje. Napríklad, ak kalendár projektu označuje, že víkendy sú mimopracovný čas, ale skutočne používate víkendové zmeny, zmeny kalendára projektu pravdepodobne stretnú svoje koncový dátum.

 • Obmedzenie rozsahu projektu

  Možno budete musieť znížiť rozsah spĺňať koncový dátum alebo rozpočet. Alebo za budovy plán projektu, môžete mať viac času a peňazí, než sa predpokladalo. V každom prípade môžete zmeniť rozsah projektu. Môžete si vybrať medzi zmeny výstupov produktu alebo zmene rozsahu projektu.

  Napríklad sa rozhodnete odstrániť úlohy prieskumu trhu z projektu a zmenšiť trvanie na splnenie koncového dátumu alebo rozpočet na testovanie výrobkov. V tomto prípade nemenia účel produktov a výstupy. Však ste zmenili spôsobu, akým sa poskytuje tento produkt ukončenia znížením rozsahu projektu.

  Vykonajte všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

  • Zmena trvania , aby vyhovoval koncového dátumu znížením časový úsek naplánované úlohy na kritickej ceste. Uistite sa, či obmedzená trvanie stále zodpovedá minimálne skutočnosti. Tiež nezabudnite upraviť zodpovedajúce množstvo práce, ktorá je priradená k zdrojom.

  • Odstránenie úlohy splniť koncový dátum. Odstránenie úloh môžete zmenšiť kvalita vykonávania celkový projekt. Úlohy, ktoré je potrebné urobiť by stále prejaví v pláne a len úlohy, ktoré sa považujú za voliteľné by mali byť odstránené.

  • Nahradenie priradenia prostriedku spĺňať koncový dátum. Spomaliť zdroja môžete nahradiť rýchlejší jedna osoba s viac skúseností, zariadenia s vyššou kapacitou alebo materiál s rýchlejšie nastavenie času.

 • Úprava úlohy na kritickej ceste

  Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

  • Zobrazenie kritickej cesty dávať pozor na kritickej ceste a komunikácia koncový dátum.

  • Zmena, keď sa zmení na kritické úlohy , ak chcete zmeniť definíciu Kritická úloha znamenať, napríklad úloha s jeden alebo dva dni časová rezerva. Na základe predvoleného nastavenia Project 2007 vzal do úvahy úlohy sa kritické, ak má nulové dní časovú rezervu.

  • Zmeňte dátum začatia alebo dokončenia úlohy Ak neflexibilné dátum obmedzenia (napríklad začiatok alebo musí skončiť) boli nastavené na úlohách. Po uskutočnení obmedzení úlohy na kritickej ceste flexibilnejšie, Project 2007 môžete vypočítať plán s menej obmedzeniami a ste mohli stretnúť koncový dátum.

  • Zmena trvania úlohy na kritickej ceste , aby vyhovoval projektu koncový dátum.

  • Rozdelenie úlohy Ak jednej úlohy sa skladá z viacerých prvkov, ktoré môžu byť pracoval na súčasne z rôznych zdrojov. Ak prerušíte kritickej cesty úlohy do týchto rôznych prvkov s rôznymi úlohami, by mohli spĺňať koncový dátum.

  • Zmena prepojenia úlohyskontrolujte vzťahy (alebo závislosti) medzi úlohy na kritickej ceste a zistiť, či sú všetky nesprávne alebo nepotrebných prepojenia, ktoré môžete zmeniť.

  • Nastavte prekrývaním alebo oneskorenie úloh nastavenie potenciálneho zákazníka a oneskorenie času medzi prepojené úlohy. Pridanie predstih medzi prepojené úlohy môže pomôcť spĺňať koncový dátum. Pridanie oneskorenie v prípade potreby môžete vykonať ďalšie reálne plán.

 • Úprava priradenia spĺňať koncového dátumu

  Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

  • Priraďte ďalší zdroj do skrátiť trvanie úlohy na kritickej ceste. Ďalšie zdroje informácií, ktoré skrátiť trvanie úlohy priradenie funguje ako úloha, je riadené úsilím a nie pevnou dobou trvania.

   Pridanie viac zdrojov k úlohám sa nazýva "nefunguje" alebo "kompresia" projektu. Prijaté až extrémne nefunguje môže byť riskantné spôsob na dokončenie projektu z dôvodu dodatočných nákladov a nedostatkov, ktoré môžu spôsobiť. Ak pridáte príliš veľkom počte úloh, dĺžka projektu môžete zvýšiť namiesto znížiť z dôvodu navyše zložitosť.

  • Nahradenie priradenia prostriedku na pomoc so splnením koncového dátumu, ak je zdroj (osoba, zariadenie alebo materiál) môžete pracovať rýchlejšie a efektívnejšie alebo možno priraďovať ďalšie jednotky pre úlohy na kritickej ceste.

  • Nastavenie času pracovný zdroj strávi prácou na úlohe zmenou zdroja jednotky priradenia kritické úlohy alebo zdroja, začnite na priradenie k skoršiemu dátumu.

Number 3 Upraviť plán využiť ďalší čas   

Viac...

Keď vytvárate váš plán a Project 2007 vypočíta plán a náklady v rámci projektu, môžete mať viac času alebo zvýšená rozpočet. Môžete vybrať až do konca projektu predstihu alebo pod hranicou rozpočtu. Alebo môžete zvýšiť rozsah a pridanie kvalita výstupov projektu.

 • Kontrola so zákazníkmi     V prípade potreby začiarknite políčko so zákazníkmi alebo účastníci projektu vidieť, ako radšej použiť čas alebo rozpočet. Môžu radšej opustiť plán, ako je a bol projekt tvoriť predstihu alebo pod hranicou rozpočtu.

 • Kontrola vašej zmluvy     Zistiť, či sú zmluvy odmeny (alebo v niektorých prípadoch aj sankciách) prišli predstihu alebo pod hranicou rozpočtu. Typ zmluvy (určovali ceny a náklady určené jednotková cena) môžete pomôcť pri rozhodovaní, ako môžete využiť dostupný čas alebo rozpočtu.

 • Pridať rozsah     Ak máte viac času alebo rozpočet k dispozícii, môžete pridať úlohy alebo fáz, ktoré ste chceli implementovať, ale myšlienka by ste nemali mať dostatok času a peňazí pre. trvanie na existujúce úlohy, môžete zväčšiť tak, že zdroje mať viac času na dokončenie ich. Uvedomte si, že Pridanie rozsahu pravdepodobne pridať čas a náklady na váš plán. Zmena rozsahu a výstupov môže mať zmluvy dôsledky, nezabudnite preto skontrolujte zmluvy a získať súhlas klienta, ak je to potrebné.

 • Zvýšiť úroveň kvality     Pridanie úloh alebo fáz, ktoré pridať alebo skontrolovať kvalitu môžete použiť nadbytočné čas alebo rozpočet. Trvanie na existujúce úlohy, môžete zväčšiť tak, aby zdroje majú viac času na vyššej kvality práce. Ďalším spôsobom, ako zvýšiť kvalitu je pridať ďalšie vysoko kvalifikovaných zamestnancov, efektívnejšie zariadení alebo záväznosti materiálov. Tieto druhy zdrojov, môže byť viac drahý, ale môže byť tiež dobre využiť nadbytočné rozpočtu.

Číslo 4 Zadajte poznámku o zmeny plánu     Informácie o zmenách, ktoré ste vykonali na splnenie koncový dátum denníka. Takéto poznámky môže byť užitočné pri sledovanie skutočný priebeh, zatváranie projektu alebo zhromažďovania údajov pre ďalší projekt.

. Vyhodnotenie výsledkov optimalizácia plánu     Toto vyhodnotenie zabezpečí, aby sa stretnete naozaj dátumom dokončenia a či náklady, pracovnú záťaž a iných projektoch negatívne neovplyvnili tieto zmeny.

Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

Number 6 Komunikácia zmeny priradenia zdrojov     Ak ste nové úlohy priradené k zdroje alebo zmenili alebo odstránili existujúce priradenia v dôsledku schôdze koncového dátumu, môžete tieto zmeny do príslušného zdroje, online alebo prostredníctvom tlače zostavy nasadenia komunikovať.

Number 7 Pridajte podporné informácie o úlohe alebo zdroji po zmeny informácií o projekte     Pridanie ďalších informácií vo formulári poznámky, dokumenty a prepojenia na webové stránky. 

Kliknite na položku Všetky z týchto krokov, ktoré sa vzťahujú:

Predchádzajúci cieľ |  Ďalší cieľ

Pozrite si všetky ciele o projektov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×