Cieľ riadenia projektov: Spustenie projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

.

Pred vytvorením projektu v programe Project 2010 je potrebné projekt presne definovať, určiť jeho rozsah a cieľ.

Moment! Je tu ešte jedna vec: Musíte sa rozhodnúť, či projekt naozaj potrebujete.

Tento prehľad poskytuje širší obraz plánovania projektu. Ďalšie informácie o každom procese získate kliknutím na prepojenie nachádzajúce sa pri každom kroku.

Tento článok približuje jeden z mnohých cieľov riadenia projektov uvádzaných v návodena.

Čo vás zaujíma?

Rozhodnutie, či projekt potrebujete

Definícia cieľov projektu

Určenie predpokladov projektu

Určenie obmedzení projektu

Príprava plánu rozsahu spravovania

Rozhodnutie, či projekt potrebujete

Skôr než začnete zdĺhavú sériu aktivít, položte si otázku, či sú vlastne aktivity definované ako projekt. Ak budete mať šťastie, nebudete pri veľkých úlohách potrebovať prevádzkové náklady na riadenie projektov.

Ďalšie informácie o tom, či projekt potrebujete...

Projekt zvyčajne:

 • Je dočasný a jedinečný.    Navrhovanie auto dom sa projektu, pretože je jednorazové aktivity. Výrobnej auto vychádzajúce z továrne, hoci zahŕňa viacero prepojených krokov, je prebiehajúcej série aktivít.

 • Má začiatok a koniec.    Navrhovanie auto výrobné továrne obsahuje dátum ukončenia, ale prebieha výroba automobilov.

 • Spotrebúva zdroje.    Zdroje, buď ľudí alebo materiálov, sú obmedzené a je potrebné spravovať uvážene, najmä ak sú zdieľané v projektoch.

 • Má rozpočet.    Projektoví manažéri sa zvyčajne týkajú celkovej ziskovosti projektu a či aktivity projektu spadajú do náklady pridelené k projektu.

Medzi niektoré príklady projektov patria:

 • Vývoj nového produktu.

 • Reštrukturalizácia organizácie.

 • Stavba domu.

 • Návrh typu vozidla s nízkymi emisiami.

Definícia cieľov projektu

Definovanie jasných cieľov je dôležité, pretože úspech projektu bude úzko súvisieť so splnením týchto cieľov.

Ďalšie informácie o definovaní cieľov...

Cieľ projektu musí byť jasný a merateľný. Vyhnite sa nejasným cieľom, ako je napríklad cieľ Vytvoriť najmodernejšie výstupy. Ciele projektu môžu zahŕňať:

 • Zoznam výstupy.

 • Konkrétne termíny splnenia projektu a medzníkov.

 • Konkrétne kritériá kvality, ktoré musia tieto výstupy spĺňať.

 • Limity nákladov, ktoré sa nesmú v rámci projektu prekročiť.

Zabezpečiť efektivitu cieľov; všetci účastníci projektu by mali s cieľmi oficiálne súhlasiť. Projektový manažér vytvára dokument obsahujúci ciele, ktorý bude trvalou súčasťou projektu.

Prepojenie bude dostupné onedlho

Priložte súbory balíka Microsoft Office alebo iné súbory do projektového plánu a získajte tak jednoduchý prístup.

Informácie o OneNote 2010

Digitalizujte a zdieľajte ciele projektu vo OneNote 2010.

Nahratie dokumentov

Ak vaša organizácia používa Project Server, podporné dokumenty môžete nahrať na lokalitu projektu pomocou aplikácie Project Web App.

Začíname s Project Serverom

Naučte sa používať Project Server 2010 na nahrávanie dokumentov, na sledovanie projektov od ich spustenia a schválenia a na ich vyhodnotenie z hľadiska cieľov organizácie.

Určenie predpokladov projektu

Ak chcete začať plánovanie, musíte vytvoriť kvalifikované odhady týkajúce sa kľúčových prvkov projektu a potom použiť tieto odhady na vytvorenie plánu.

Ďalšie informácie o identifikácii predpokladov...

Pri identifikácii základných predpokladov zvážte tieto oblasti projektu:

 • Odovzdanie z iných projektov. V prípade, že váš projekt závisí od práce iných: rozumejú títo spolupracovníci tomuto vzájomnému vzťahu a súhlasia s dátumami odovzdania projektu?

 • Dostupnosť zdrojov (vrátane pracovníkov, materiálov a vybavenia). Ak neriadite ľudí pracujúcich na vašom projekte vy osobne, kto bude vykonávať túto činnosť? Má táto osoba vaše oprávnenie na používanie týchto zdrojov?

 • Trvanie úlohy. Sú odhadované úlohy založené na dôveryhodných informáciách alebo odhadoch?

 • Náklady na projekt. Ako sú dôležité náklady? Kto musí schváliť zmeny v rozpočet?

 • Dostupný čas. Ak prácu chcete odovzdať v riadnom termín, môžete reálne dokončiť všetky úlohy s prijateľnou úrovňou kvality?

 • Výstupy. Má svoj zoznam závislostí projektu a výstupy zápas, čo očakávať zákazníkov a ďalšie zainteresované strany? Ak sa musí kompromisy na výstupu, majú svoje účastníci projektu schválil ktoré aspekty výstupu by zníženou najskôr?

Pomocou programov balíka Microsoft Office môžete lepšie pochopiť zložitosť projektov.

Vytvorenie vývojového diagramu dráhy

Vytvorte vývojový diagram krížového procesu „dráhy“ predpokladov projektu pomocou programu Visio 2010.

Vytvorenie blogu

Článok

Vytvorte blog pre členov tímu s cieľom umožniť diskusiu o nápadoch týkajúcich sa projektu pomocou SharePointu 2010.

Začíname so službou Office Online v Office 365

Zdieľajte informácie o projekte v režime online s online programami Microsoft Word, Excel, PowerPoint a OneNote.

Určenie obmedzení projektu

Obmedzenia v rámci projektu sú faktory, ktoré môžu obmedzovať možnosti projektového manažéra.

Zvyčajne sú to tieto tri hlavné obmedzenia:

 • Plán, napríklad fixný dátum ukončenia alebo dátum termínu pre veľké medzník.

 • Zdroje, ako je napríklad vopred definovaný rozpočet.

 • Rozsah, ako je napríklad požiadavka rozvíjať tri modely produktu.

Zmena jedného obmedzenia zvyčajne ovplyvní ostatné obmedzenia a môže mať vplyv na celkovú kvalitu.

Ďalšie informácie o identifikácii obmedzení...

Skrátenie trvania projektu (plán) môže napríklad znamenať zvýšenie počtu zamestnancov, ktorých budete potrebovať (zdroje), a zníženie množstva funkcií, ktoré môžu byť zahrnuté v produkte (rozsah).

Projektový manažér potom určí, či je táto výmena prijateľná. Tento koncept sa nazýva „trojité obmedzenie riadenia projektov“ alebo „trojuholník riadenia projektov.“

Počas procesu plánovania vytvorte zoznam obmedzení projektu, čím zabezpečíte, že všetci účastníci projektu sú si týchto obmedzení vedomí a majú možnosť komentovať tento zoznam.

Pre účastníkov projektu je užitočné odsúhlasiť aj spôsob odpovedania na neočakávané obmedzenia, ktoré môžu počas projektu vzniknúť.

Príprava plánu rozsahu spravovania

Rozsah projektu je kombináciou všetkých cieľov a úloh projektu spolu s prácou, ktorá je potrebná na ich splnenie.

Plán rozsahu riadenia je dokument, ktorý popisuje spôsob spravovania rozsahu projektu a spôsob integrácie akýchkoľvek zmien rozsahu do projektu.

Ďalšie informácie o plánoch rozsahu spravovania...

Plán rozsahu spravovania môže zahŕňať:

 • Odhad pravdepodobnosti zmeny rozsahu, ako často sa bude meniť a v akej miere.

 • Popis spôsobu, akým budú všetky zmeny rozsahu identifikované a klasifikované.

  V rámci stavebného projektu sa môžete napríklad rozhodnúť, že stavbyvedúci môže schváliť prácu v prípade, ak klient požiada o zmenu návrhu, ktorej náklady budú nižšie ako 1 000 EUR, ale v prípade, ak bude zmena prevyšovať túto sumu, projektový manažér a klient musia opätovne prehodnotiť rozsah projektu, a to konkrétne náklady, zdroje a ďalšie faktory.

 • Plán na riešenie situácie, keď vznikne zmena rozsahu (napr. upozornenie sponzora a vydanie zmenenej objednávky zmluvy).

Dobre pripravený plán rozsahu spravovania slúži ako základ pre kontingenčný plán projektu.

Hoci môžete vytvoriť plán spravovania rozsahu pomocou Projectu, projektoví manažéri zvyčajne vytvárajú takéto plány prostredníctvom iných programov, ako napríklad Microsoft Word alebo OneNote.

Späť na tému Návod k Projectu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×