Cieľ: Priradenie zdrojov k úlohám

Teraz, keď sú informácie o zdrojoch zadané v projekte, môžete priradiť zdroje k špecifickým úlohám. Môžete si overiť, či nie sú určité zdroje preťažené alebo s nízkym zaťažením, pridať poznámky a informovať členov týmu o priradených úlohách.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci Projektovej mapy a charakterizuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

Assign resources to tasks

číslo 1  Priraďte zdroj alebo tím.     Priradenia sú prepojenia medzi špecifickými úlohami a zdrojmi nevyhnutnými na ich vykonanie. K jednej úlohe je možné priradiť viac zdrojov. K úlohám je možné priradiť pracovné zdroje aj materiálové zdroje.

Číslo 2 Upravte priradené zdroje.    Môžete zmeniť ustanovené priradenia, skontrolovať, či nedošlo k preťaženiu, a v prípade potreby riešiť preťaženie pomocou vyvažovania.

Klikajte v nasledujúcom poradí:

 1. Zobrazte vyťaženie a dostupnosť zdrojov, ak chcete nájsť zdroje s preťažením alebo s nízkym zaťažením v rámci projektu alebo vo viacerých projektoch a ak chcete zistiť, či priradenia, ktoré ste práve zostavili, nevyvolali nejaké konflikty.

 2. Upravte priradenie zdrojov   

  Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

  • Nahraďte priradenia zdrojov, aby ste vyvážili zaťaženie pre špecifické priradenia. Toto vám zároveň umožní dostať pod kontrolu náklady, keď nahradíte drahý zdroj lacnejším. Taktiež môžete v prípade potreby zvýšiť kvalitu, ak nahradíte zdroj nižšej kvality zdrojom vyššej kvality.

  • Odstráňte priradenie zdroja, ak je zdroj preťažený počas určitého časového obdobia.

  • Zmeňte priradenie zostávajúcej práce v rámci úlohy, aby ste mali pod kontrolou, ktorý z niekoľkých zdrojov je zodpovedný za výkon jednotlivých častí zostávajúcej práce, alebo aby ste mohli špecifikovať, kedy presne sa vykoná zostávajúca časť práce.

 3. Riešte preťaženie zdrojov vyvažovaním, ak chcete rovnomerne rozložiť zaťaženie zdrojov. Proces vyvažovania s použitím dostupnej časovej rezervy zmení plán rozdelenia úloh a oneskorenia bude dopĺňať dovtedy, kým sa preťaženia nevyriešia. Upozorňujeme, že vyvažovanie často vedie k oddialeniu dátumu dokončenia.

Číslo 3  Pridajte poznámku o priradeniach zdrojov.    Môžete priložiť poznámku napríklad s charakteristikou obmedzení projektu alebo s predpokladmi.

Číslo 4  Aktualizujte informácie o zdroji vo fonde zdrojov.    Ak používate zdroje z fondu zdrojov, môžete aktualizovať informácie o priradení zdrojov tak, aby sa všetky informácie zobrazili vo fonde zdrojov. Tento krok môže vedúcemu projektu alebo manažérovi zdrojov pomôcť s vyhľadávaním preťažení vo viacerých projektoch.

Číslo 5  Informujte o nových priradeniach.    O zmenách v priradeniach môžete príslušné zdroje informovať vytlačením zostáv priradenia, prípadne môžete o zmenách v priradeniach informovať elektronicky pomocou programu Microsoft Office Project Web Access.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×