Cieľ: Príprava na správu nákladov

Po stanovení nákladov môžete vykonať potrebnú prípravu na ich sledovanie a spravovanie. Zabezpečíte tak, že projekt nepresiahne rozpočet. Môžete zadať dátum začatia fiškálneho roku, kontrolovať možnosti výpočtov a určiť čas splatnosti nákladov.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu a popisuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Potiahnutie ukazovateľa na vytvorenie výrezu obrazovky

číslo 1  Nastavenie mesiaca na začatie fiškálneho roka    Skôr než začnete náklady sledovať a spravovať, môžete nastaviť mesiac, ktorým sa začne fiškálny rok pre váš aktuálny projekt.

Číslo 2  Revízia plánovaných nákladov     Po zadaní nákladov na zdroje, úlohy alebo oboje skontrolujte náklady, ako aj to, či je potrebné ich upraviť, aby sa dodržali plánované náklady.

Kliknite na všetky požadované položky:

  • Skontrolujte celkové náklady, aby ste mohli overiť súčty vypočítané v programe Microsoft Office Project 2007, a to na základe vami zadaných informácií o nákladoch.

  • Ak ste už zadali rozpočet pre náklady projektu a chcete ho skontrolovať, prípadne ho upraviť, skontrolujte rozpočet pre zdroje v rámci vášho projektu

  • Analyzujte výkon nákladov pomocou programu Microsoft Office Project Server 2007, a to prostredníctvom zobrazenia kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Môžete tak lepšie porozumieť stavu vo svojej organizácii.

  • Ak chcete zobraziť a optimalizovať zdroje a náklady na ďalšie projekty s cieľom ich lepšieho priblíženia k cieľom a prioritám väčších organizácií, použite na to nástroj na správu portfólia, ako je napríklad Microsoft Office Project Portfolio Server 2007.

Číslo 3  Kontrola výpočtu nákladov     Skôr než začnete sledovať a spravovať plán nákladov, mali by ste určiť spôsob, akým budete náklady vypočítavať, zadávať predvolené sadzby, ktoré má Project 2007 použiť v novopriradených zdrojoch, a stanoviť sadzbu pre nadčasy každého jedného priradeného zdroja.

Kliknite na všetky požadované položky:

  • Naučte sa, ako Project vypočítava informácie o nákladoch. Použiť môžete množstvo typov nákladov. Project 2007 vypočíta tieto náklady za vás počas priebehu projektu.

  • Ak chcete, aby Project 2007 v novozadaných zdrojoch automaticky používal štandardy projektu a predvolené sadzby pre nadčasy (ako je minimálna mzda), zmeňte štandardy projektu a predvolené sadzby pre nadčasy.

  • Vypočítajte náklady za nadčasy, ak chcete, aby Project 2007 vypočítal náklady za nadčasy na základe nadčasových sadzieb určených pre každý jeden zdroj. Na výpočet celkovej práce, ktorú je potrebné vykonať na dokončenie úlohy, sa v programe Project 2007 predvolene používa štandardná sadzba každého priradeného zdroja. Project 2007 nevypočítava náklady na dodatočný pracovný čas pomocou vami zadaných nadčasových sadzieb, kým tieto hodiny nedefinujete ako prácu nadčas.

Číslo 4  Definujte spôsob rastu nákladov     Zadaním termínu, kedy majú byť aktuálne náklady splatné (na začiatku, na konci alebo v počas projektu) môžete stanoviť plán peňažného toku.

  • Definujte spôsob rastu nákladov

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×