Cieľ používateľa: Riadenie nákladov

Projektové náklady

Ak plánujete sledovať informácie o nákladoch, ste na správnom mieste. Naučte sa, kam zadať podrobnosti o jednotlivých nákladových položkách tak, aby ste si v priebehu projektu mohli z času na čas zobraziť celkové náklady a analyzovať ich.

Ak viete, na čo idú vaše peniaze, môžete prijímať lepšie rozhodnutia, aby ste dodržali rozpočet na dokončenie projektu.

Úvodné tipy na riadenie nákladov

Tento článok predstavuje jeden z mnohých cieľov riadenia projektov uvádzaných v Návode na riadenie projektov.

 • Odhad projektových nákladov    Na začiatku vám môže pomôcť, ak poznáte históriu nákladov na projekty podobné tomu, ktorý plánujete, čo vám umožní predísť nákladným chybám. Ak má vaša spoločnosť odborníkov na riadenie projektov, môžete plánované náklady a rozpočet prebrať s nimi, alebo môžete požiadať skúseného a zodpovedného člena tímu, aby sa pozrel na váš odhad nákladov na úlohy a zdroje. Cenové odhady sú zložité – väčšie organizácie preto dodržiavajú smernice pre riadenie projektov alebo najímajú na cenové odhady odborníkov.

 • Oboznámenie sa s typmi nákladov v Projecte    Väčšinu projektových nákladov tvoria pracovné zdroje, teda ľudia pracujúci na priradených úlohách alebo materiály a vybavenie potrebné na dokončenie projektu. Náklady na zdroje väčšinou vychádzajú z hodinovej sadzby alebo jednotkovej ceny, ale môže ísť aj o jednorazové náklady, ako napríklad poplatky za konzultácie, náklady na dodávateľov alebo cestovné náklady. Náklady, ktoré nesúvisia so zdrojmi, sa zvyčajne uvádzajú ako pevné náklady na konkrétne úlohy alebo celý projekt.

 • Zadanie nákladov    V zobrazení hárka zdroja sa zadávajú náklady na zdroje za pracovníkov platených od hodiny, mzdových zamestnancov, dodávateľov, materiálové náklady alebo iné náklady na jednorazové zdroje, akými sú napríklad poistenie alebo dlhopisy. Náklady na úlohy sa zadávajú do tabuľky nákladov, ktorú môžete pridať do ľubovoľného hárka úloh.

 • Výpočet celkových nákladov    Project vypočíta celkové náklady zo všetkých nákladov, ktoré zadáte, takže môžete rýchlo zistiť, koľko bude projekt celkovo stáť. Tieto informácie potom môžete zdieľať s ostatnými účastníkmi projektu, ktorých tieto informácie zaujímajú.

 • Stanovenie rozpočtu    Pokiaľ sa celkové náklady približujú rozpočtu, ktorý ste s ostanými účastníkmi chceli pre projekt schváliť, uložením pôvodného plánu stanovíte celkové náklady ako rozpočet projektu. Zvyčajne sa to robí po zadaní všetkých informácií potrebných pre projekt ešte pred začatím práce. Rozpočet pôvodného plánu sa požaduje vtedy, ak plánujete sledovať a riadiť náklady, a ak budete v priebehu projektu vykonávať analýzu získanej hodnoty za účelom analýzy odchýlok nákladov projektu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie a uloženie pôvodného plánu.

 • Analýza nákladov   Exportujte údaje nákladov do Excelu a vykonajte hĺbkovú analýzu údajov prostredníctvom excelových kontingenčných tabuliek, grafov a ďalších funkcií, napríklad podmieneného formátovania a kriviek (znázornené na nasledujúcom obrázku).

  Využitie metódy EVM v Exceli pomocou kriviek
  Prípadne použite vizuálne zostavy v Projecte a zobrazte kontingenčné grafy získanej hodnoty (známe ako S krivka).
  Tabuľka získanej hodnoty v Exceli
  Údaje v Projecte môžete ďalej využiť na vytvorenie rozšírených analýz získaných pomocou analytických funkcií ANOVA doplnku Analysis ToolPak v Exceli. Project vám poskytuje nekonečné možnosti na analyzovanie nákladov.

Zadávanie nákladov do projektu

Zadanie nákladov na ľudí a materiály na základe sadzieb

To najdôležitejšie na začiatok – začnite zadaním mzdových sadzieb pracovníkov a jednotkových sadzieb za materiál potrebný na dokončenie projektu.

Zadanie nákladov na vybavenie a iných nákladových zdrojov

Potom zadajte pevné náklady na zdroje pre vybavenie spolu so všetkými jednorazovými nákladmi, ktoré chcete v projekte sledovať.

Zadanie pevných nákladov pre úlohy

Ďalej môžete zadať všetky jednorazové rozličné náklady na konkrétne úlohy alebo na súhrnnú projektovú úlohu, ktorá predstavuje celý projekt.

Zobrazenie celkových nákladov na projekt

Po zadaní nákladov na zdroje, úlohy alebo oboje skontrolujte celkové náklady a zistite, či je ich potrebné upraviť, aby sa dodržali plánované náklady.

Výber správnej zostavy

V určitom bode možno budete chcieť oboznámiť ostatných ľudí vo vašej organizácii s informáciami o nákladoch projektu. Použite na to preddefinované zostavy nákladov, napríklad Peňažný tok a Hlásenie o získanej hodnote, alebo údaje nákladov zobrazte ihneď pomocou vizuálnej zostavy, napríklad kontingenčného grafu Excelu alebo kontingenčného diagramu Visia.

Riadenie projektových nákladov

Nastavenie a uloženie pôvodného plánu

Po zadaní odhadovaných nákladov ich uložte spolu s pôvodným plánom a vytvorte tak rozpočet. Toto vám umožní porovnávať plánované náklady s aktuálnymi nákladmi, ktoré sa vyskytnú v priebehu projektu, a odhadnúť, či vaše projektové náklady dodržia alebo prekročia rozpočet.

Sledovanie plánovaného priebehu, jednoduché až pokročilé

Sledujte napredovanie práce na jednotlivých úlohách a kumulovanie skutočných nákladov, aby ste vedeli určiť, či projekt dodrží rozpočet alebo hrozí jeho prekročenie.

Manuálne zadanie skutočných nákladov

Project automaticky vypočítava skutočné náklady založené na skutočnej práci a materiáloch spotrebovaných pri plnení úloh, avšak v prípade potreby môžete zadať aktuálne náklady vynaložené na priradenú úlohu, ktorá sa dokončila.

Analýza získanej hodnoty pre laikov

V ľubovoľnom momente projektu môžete vykonať analýzu získanej hodnoty a zistiť, či boli peniaze minuté v súlade s vykonanou prácou a či sú náklady v súlade s nákladmi pôvodného plánu, ktorý ste stanovili pre úlohy, zdroje a priradenia.

Princípy pokročilých analýz získanej hodnoty (blog)

Naučte sa exportovať plán vo formáte, ktorý je v súlade s Centrom OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie (UN/CEFACT).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×