Cieľ: Optimalizácia projektového plánu na základe zdrojov

Po vytvorení plánu projektu skontrolujte priradenie zdrojov. Ak sú niektoré zdroje príliš preťažené alebo nevyťažené, môžete optimalizovať plán tak, aby bolo vyťaženie zdrojov rozložené rovnomernejšie. Ak zmeníte parametre plánu, ktoré súvisia s priradením zdrojov, nezabudnite, že sa tým môžu zmeniť koncový dátum alebo náklady na projekt.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktorá popisuje širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a spravujte projekt a potom ho uzavrite.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Optimalizácia plánu pre cieľ zdroja

číslo 1 Identifikácia všetkých preťažených alebo nevyťažených zdrojov     Skontrolujte vyťaženie zdrojov v pláne projektu, ktorý ste práve vytvorili. Hoci určité preťaženie alebo nevyťaženie môže byť za istých okolností normálne, táto kontrola vám pomôže zistiť, či je priradenie zdrojov akceptovateľné alebo či je potrebné vykonať ďalšie úpravy vyťaženia zdrojov.

Číslo 2 Riešenie preťaženia zdrojov pridaním nadčasov     K úlohám, ktoré sú priradené preťaženým zdrojom, môžete pridať nadčasy. Aj keď nadčasy neriešia problém preťaženia, zabezpečia, aby zdroje mali možnosť odpracovať čas, ktorý predstavuje ich preťaženie. Toto je často najlepšia stratégia v prípade, keď treba riešiť problém preťaženia zdrojov, hoci to môže byť nákladné.

Číslo 3 Vyriešenie všetkých preťažení zdrojov     Funkcia Vyvažovanie v programe Microsoft Office Project 2007 vám umožní vyvážiť zaťaženie zdrojov. Prípadne môžete manuálne upraviť dostupnosť zdroja, podrobnosti priradenia a podrobnosti o úlohe a zmierniť tým všetky preťaženia – vyvážiť ich zaťaženie.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Rozdeľte práce na projekte rovnomerne pomocou funkcie Vyvažovanie v programe Project 2007. Funkcia vyvažovania s použitím dostupnej časovej rezervy zmení plán rozdelenia úloh a časový sklz bude dopĺňať dovtedy, kým sa preťaženia nevyriešia. Vyvažovanie preto často vedie k oddialeniu dátumu dokončenia.

 • Určte dostupnosť zdrojov úpravou dostupnosti zdrojov v celom projekte. Môžete meniť dátumy, kedy zdroje začnú a kedy skončia svoju prácu. Môžete tiež zmeniť dostupnosť jednotky v rôznych časových úsekoch v rámci projektu. Môžete napríklad naplánovať, že zdroj bude v mesiacoch január až marec pracovať na polovičný úväzok a v mesiacoch apríl až jún na plný úväzok.

 • Zmeňte trvanie úlohy skrátením času, ktorý je naplánovaný na preťaženú úlohu. Dbajte na to, aby skrátené trvanie stále aspoň minimálne odrážalo skutočnosť. Ak zmeníte trvanie, je potrebné upraviť aj zodpovedajúce množstvo priradenej práce.

 • Odložte úlohu dovtedy, kým zdroj bude mať čas na nej pracovať, t. j. na obdobie, keď už nebude preťažený. Majte na pamäti, že ak je úloha prepojená, omeškanie tejto úlohy môže zmeniť harmonogram všetkých nadväzujúcich úloh.

 • Prerušte práce na úlohe rozdelením úlohy, aby bola dokončená vtedy, keď preťažený zdroj (prípadne iný zdroj) bude mať čas na dokončenie zostávajúcej práce. Majte na pamäti, že ak je úloha prepojená, rozdelenie tejto úlohy môže zmeniť harmonogram nadväzujúcich úloh.

 •  Vyriešte preťaženia úpravou priradení

  Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

  • Priraďte k úlohe ďalší zdroj, aby sa čiastočne zmiernilo vyťaženie preťaženého zdroja, ktorý je priradený k úlohe.

  • Nahraďte priradenie zdroja, ktorý je preťažený, zdrojom, ktorý má voľnú časovú kapacitu. Vyvážite tým vyťaženie určitých priradení.

  • Odstráňte priradenie zdroja, ak máte k dispozícii iné porovnateľné zdroje, ktoré sú k úlohe už priradené.

  • Naplánujte zostávajúcu prácu na úlohe. Pomôže to zmierniť vyťaženie preťaženého zdroja. V prípade niektorých úloh môžete znížiť množstvo práce, ktorá je k danému zdroju priradená. Môžete tiež zmeniť priradenie zostávajúcej práce ďalším zdrojom.

Číslo 4 Vyriešenie všetkých nevyťažení zdrojov     Môžete upraviť dostupnosť zdrojov, podrobnosti priradenia a podrobnosti o úlohe, aby ste vyvážili vyťaženosť zdrojov a maximalizovali vyťaženie nedostatočne vyťažených zdrojov. Uvedomte si, že nevyťaženie je často opodstatnené a dočasné, pretože závisí od dostupnosti zdrojov a ich zručností, obmedzení úloh a od mnohých ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú harmonogram projektu.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Vypočítajte náklady na nadčasy, ak boli nadčasy priradené v období nevyťaženia zdroja. To vám môže pomôcť vyriešiť nevyťaženie zdrojov, pretože práce sa teraz dajú rozložiť v rámci normálneho pracovného času. Môže vám to pomôcť aj znížiť náklady.

 • Zmeňte trvanie úlohy, aby ste vyriešili všetky nevyťaženia predĺžením času, ktorý je naplánovaný pre nevyťažené úlohy. Predĺženie trvania úlohy môže tiež zvýšiť kvalitu výsledkov úlohy.

 •  Vyriešte nevyťaženia úpravou priradení

  Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

  • V období nevyťaženia zdroja priraďte nevyťažený zdroj k viacerým úlohám. Tento postup môže byť obzvlášť užitočný v prípade, keď nevyťažený zdroj môže odľahčiť preťažený zdroj.

  • Nahraďte priradenia zdroja porovnateľným nevyťaženým zdrojom a vyvážte tým vyťaženie určitých priradení.

  • Odstráňte priradenie zdroja, ak je zdroj natoľko nevyťažený, že v súčastnosti môžete tohto pracovníka uvoľniť na prácu na iných projektoch. Alebo možno budete môcť odstrániť z priradenia viaceré porovnateľné zdroje, ak je nevyťažený zdroj schopný dokončiť danú úlohu sám.

  • Znova naplánujte zostávajúcu prácu na úlohe. Pomôže to zmierniť vyťaženie preťaženého zdroja. V prípade niektorých úloh môžete znížiť množstvo práce, ktorá je k danému zdroju priradená. Môžete tiež zmeniť priradenie zostávajúcej práce ďalším zdrojom.

Číslo 5 Vyhodnotenie výsledkov optimalizácie zdrojov     Overte, či ste skutočne vyriešili všetky problémy s priradením zdrojov a či dátum dokončenia, plánované náklady a iné projekty nie sú týmito zmenami nepriaznivo ovplyvnené.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Skontrolujte vyťaženie zdrojov, aby ste zistili, či ste vyriešili preťaženia a nevyťaženia, ktoré ste chceli napraviť, a aby ste zistili, či teraz nie sú preťažené alebo nedostatočne využité iné zdroje.

 • Určenie, či sa zmenil dátum ukončenia projektu, ak ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete zobraziť časový rozdiel medzi pôvodným plánom a aktuálne naplánovaným dátumom skončenia.

 • Zobrazte kritickú cestu, aby ste skontrolovali, či sa kritická cesta zmenila v dôsledku riešenia preťažení alebo nevyťažení. Teraz môžete vidieť odlišné dátumy, odlišné úlohy a odlišné zdroje priradené ku kritickej ceste.

Číslo 6 Informovanie zdrojov o zmenách priradenia    Ak ste v rámci optimalizácie vyťaženia zdrojov priradili zdrojom nové úlohy alebo ste zmenili či odstránili existujúce priradenia, oznámte tieto zmeny príslušným zdrojom elektronicky, alebo vytlačenými zostavami o priradeniach.

 • Zverejnite najnovší plán a priradenie tímu, ak používate Microsoft Office Project Professional 2007 na oznamovanie informácií o projekte.

 • Pridanie poznámky o zmenách v pláne na zaznamenanie informácií o zmenách, ktoré ste spravili s cieľom optimalizácie vyťaženia zdroja. Takéto poznámky môžu byť užitočné pri sledovaní skutočného priebehu, uzatváraní projektu alebo zhromažďovaní údajov na ďalší projekt.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×