Cieľ: Odhadnutie potrieb zdrojov

Doteraz ste identifikovali rozsah projektu vrátane nastavenia zoznamu úloh a odhadu trvania úloh. Tieto informácie môžete použiť na uskutočňovanie predbežných odhadov, identifikovanie požiadaviek a začatie výberu personálu či odberových procesov, aby ste získali zdroje, ktoré potrebujete.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktorá popisuje širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

klávesy kalkulačky a čísla ľudských zdrojov

číslo 1  Identifikácia a odhad požiadaviek na zdroje    Keď stanovíte rozsah a ciele a nastavíte zoznam úloh v pláne projektu, ste pripravení na plánovanie zdrojov.

 Viac...

Nasledujúci postup vám môže pomôcť identifikovať typy a množstvá prostriedkov, ktoré potrebujete na realizáciu projektu:

 • Kontrola rozsahu projektu a zoznamu úloh     Identifikujte požiadavky projektu na pracovníkov, zariadenia, materiálové zdroje a nákladové zdroje prejdením rozsahu projektu a zoznamu úloh.

 • Získanie historických informácií o zdrojoch a trvaní     Zhromaždite informácie zo starších súborov projektu, z databáz a od ľudí, ktorí pracovali na podobných projektoch. Vyhľadajte najmä informácie o typoch a číslach zdrojov, ktoré sa použili, ako aj o tom, aké je skutočné trvanie úloh.

 • Zváženie vplyvu čísel zdrojov na trvanie     Počet zdrojov priradených k úlohe často ovplyvňuje trvanie úlohy. Vo väčšine prípadov, najmä pri úlohách z výroby, dokážu dva zdroje dokončiť úlohu v polovičnom čase oproti jednému zdroju. Pridanie ďalších zdrojov k úlohám môže znamenať znefunkčnenie projektu a vzaté do extrému, znamená riziko pre dokončenie projektu, nakoľko môže spôsobiť dodatočné náklady a nehospodárnosť.

  V iných prípadoch, napríklad pri projektových úlohách, pridanie zdrojov nezaručuje kratšie trvanie úlohy.

 • Zváženie, ako možnosti zdrojov a ich kvalita ovplyvnia trvanie     Možnosti a skúseností zdrojov priradených k úlohe môžu výrazne ovplyvniť trvanie úlohy. Od člena tímu s päťročnou praxou sa napríklad zvyčajne očakáva, že dokončí úlohu rýchlejšie než člen tímu s dvojročnou praxou.

 • Kontrola a spresnenie odhadov trvania     Na spresnenie odhadu trvania projektových úloh použite zozbierané informácie o tomto projekte a podobných projektoch. Presnosť odhadu požiadaviek na zdroje závisí od presnosti odhadu trvania úlohy.

 • Určenie potrebných typov a množstiev zdrojov     Po zhromaždení všetkých informácií, ktoré potrebujete, určite typy zdrojov (ľudia, vybavenie a materiály) a množstvá, ktoré sú potrebné pre každý zdroj. Identifikujte tiež všetky špecifiká a predpoklady, ktoré používate pri pracovnom zaradení každého zdroja: odbornosti, skúsenosti, schopnosti, kvalita alebo druh materiálu.

 • Použitie odborníka na kontrolu požiadaviek na zdroje     Využite skúseného člena tímu na kontrolu odhadov trvania úlohy a požiadaviek na zdroje.

 • Použitie nástroja na správu portfólia     Ak používate Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, môžete sledovať projekty a dorovnať potreby zdrojov počas spustenia a schvaľovania procesu ešte pred ich realizáciou. Skôr než začnete nové projekty a priradíte zdroje, môžete ich vyhodnotiť z hľadiska cieľov organizácie.

Číslo 2  Zmena trvania     Použite informácie, ktoré ste zozbierali o tomto projekte a podobných projektoch a upresnite odhady trvania úlohy. Presnosť odhadov trvania priamo ovplyvňuje presnosť odhadu požiadaviek na zdroje.

Číslo 3  Vývoj navrhovaných zdrojov      V tejto chvíli ste pripravení vytvoriť zoznam typov a množstiev zdrojov. Čo sa týka ľudských zdrojov, poznáte názvy pracovných pozícií, zručnosti a úroveň skúseností. Poznáte typ, značku, náklady a kapacitu vybavenia zdrojov, ktoré sú potrebné. Poznáte množstvo materiálov na spotrebu, ktoré požadujete. Môžete zadať a zhromaždiť tieto informácie v programe Microsoft Office Project 2007 a odoslať ich ako súčasť svojho návrhu na zdroje.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Navrhnite koncept zoznamu zdrojov, ak chcete zaznamenávať predbežné informácie o zdrojoch. Hneď po schválení a získaní zdrojov môžete nahradiť zástupný zdroj názvov v zozname navrhovaných zdrojov názvami skutočných zdrojov. Môžete dokonca robiť predbežné priradenia úloh a predbežné plánovanie zdrojov.

 • Pridajte do projektu všeobecné zdroje, ak používate Microsoft Office Project Server 2007 a chcete pridať k tímu vlastné zdroje. Namiesto špecifikácie osoby môžete určiť zručnosti, ktoré sú potrebné na priradenie úlohy.

 • Pridajte iné než podnikové zdroje do projektu, ak zdroje, ktoré chcete, nie sú podnikové zdroje. V prípade potreby môžete nahradiť tieto zdroje podnikovými zdrojmi neskôr.

 • Pridajte zdroje do fondu podnikových zdrojov, ak používate Microsoft Office Project Web Access a chcete pridať zdroje, ktoré sú súčasťou podnikových zdrojov vašej organizácie. Tieto zdroje je potom možné naplánovať najefektívnejším spôsobom v projektoch vašej organizácie.

Číslo 4  Získanie schválenia pre odhadované zdroje     Odošlite svoj návrh na zdroje, aby účastníci projektu získali schválenie pre odhady zdrojov.

 Viac...

Po identifikácii typov a určení počtu ľudí, veľkosti vybavenia, materiálových a nákladových zdrojov, ktoré potrebujete na realizáciu projektu, je potrebné získať súhlas pre vybavenie personálom a odber. Súhlas poskytujú účastníci projektu v rámci vašej organizácie alebo externí zákazníci. Ak sa uchádzate o tento projekt, nasledujúci postup vám môže pomôcť nastaviť požiadavky, predpoklady a rozpočet pre váš návrh:

 • Vytvorenie výpisu požiadaviek na zdroje      Tento výpis špecifikuje typy, vlastnosti a množstvá zdrojov, rovnako určuje aj predpoklady na zdroje. Výpisom požiadaviek na zdroje môže byť zobrazenie výtlačku Zoznamu zdrojov spolu s poznámkami k zdrojom, ak je to vhodné.

 • Vývoj personálnej stratégie      S ohľadom na politiku organizácie a na postupy na získanie personálu rozvíjajte stratégiu používania existujúcich členov tímu, požičiavania zdrojov z iných oddelení a náboru nových členov tímu. Zahrňte výberové konanie.

 • Vývoj stratégie obstarávania      S ohľadom na politiku organizácie a postupy obstarávania popíšte svoju stratégiu na získanie vonkajších tovarov alebo služieb, vyhodnocujte ponuky a vyberte pre projekt najlepších zmluvných dodávateľov, vybavenie a materiály.

 • Použitie odborníka na kontrolu návrhu zdroja      Využite skúseného a znalého člena tímu alebo kolegu na kontrolu svojho návrhu zdrojov, spolu s ďalšími informáciami, ktoré vyžaduje proces vybavenia personálom, odber alebo proces navrhovania.

 • Odoslanie návrhu zdrojov na schválenie      Buďte k dispozícii na poskytnutie ďalších informácií pre zainteresované osoby alebo zákazníkov, ktorí hodnotia návrh.

 • Použitie nástroja na správu portfólia     Ak používate Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, môžete sledovať projekty a dorovnať potreby zdrojov počas spustenia a schvaľovania procesu ešte pred ich realizáciou. Skôr než začnete nové projekty a priradíte zdroje, môžete ich vyhodnotiť z hľadiska cieľov organizácie.

Číslo 5  Aktualizácia odhadov zdrojov na základe schválenia     Po získaní schválenia na používanie zdrojov a získaní nových informácií o nich môžete aktualizovať svoje odhady zdroja.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Aktualizujte koncept zoznamu zdrojov pri používaní zobrazenia Zoznam zdrojov v programe Project 2007 na zaznamenanie predbežných informácií o zdrojoch. Po schválení a získaní zdrojov môžete nahradiť zástupný zdroj názvami skutočných zdrojov. Môžete dokonca robiť predbežné priradenia úloh a predbežné plánovanie zdrojov.

 • Pridajte všeobecné zdroje do projektu, ak používate Project Server 2007 a chcete pridať vlastné zdroje zadaním zručností, ktoré sú potrebné pre priradenie úlohy, a nie skutočnú osobu, ktorú potrebujete.

 • Pridajte iné než podnikové zdroje do projektu, ak zdroje, ktoré chcete, nie sú podnikové zdroje. V prípade potreby môžete nahradiť tieto zdroje podnikovými zdrojmi neskôr.

 • Pridajte zdroje do fondu podnikových zdrojov, ak používate Microsoft Office Project Web Access a chcete pridať zdroje, ktoré sú súčasťou podnikových zdrojov vašej organizácie.

 • Nahraďte priradenie zdroja, ak chcete nahradiť zdroj v zozname zdrojov tak, aby odrážal zmeny vykonané počas procesu schvaľovania.

 • Odstráňte priradenie zdroja, ak chcete odstrániť zdroj v zozname zdrojov tak, aby odrážal zmeny vykonané počas procesu schvaľovania.

Číslo 6  Pridajte podpornú informáciu o zdroji alebo projekte     Pridajte ďalšie informácie vo forme poznámok, dokumentov a odkazov na webové stránky.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Pridajte poznámku k úlohe, zdroju alebo projektu a zahrňte malé množstvo informácií priamo do projektu. Do poznámky v projekte môžete pridať aj súbor z iného programu.

 • Zobrazte a nahrajte dokumenty, ak chcete prepojiť dokumenty podpory prostredníctvom servera Project Server 2007.

 • Vytvorte vizuálnu zostavu, ak chcete na vytvorenie zostáv, pomocou ktorých môžete analyzovať a vytvárať zostavy o používaní zdrojov v ktorejkoľvek fáze plánovania projektu, použiť Microsoft Office Visio 2007 alebo Microsoft Office Excel 2007.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×