Cieľ: Identifikácia problémov plánovania

Keď sa váš projekt začne a budete sledovať reálny priebeh plnenia úloh, môžete kontrolovať svoj plán s cieľom identifikovať problémy alebo potenciálne problémy s plánmi úloh. Identifikácia alebo anticipácia problémov vám umožňuje riešiť problémy, ktoré by mohli ovplyvniť dátum dokončenia projektu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci Projektovej mapy a charakterizuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

Nastavenie hlasovej služby EAC na telefonovanie cez Lync

číslo 1  Analyzujte svoj plán.    Po vytvorení základného plánu by ste ho mali skontrolovať, aby ste odhalili problémy alebo opomenutia, ktoré si vyžadujú nápravu.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

  • Analyzujte projekt a výkonnosť zdrojovpomocou servera Microsoft Office Project Server 2007. Môžete vytvoriť kontingenčný graf alebo zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá vám pomôže pri analýze plánu z hľadiska problémov so zdrojmi alebo samotným projektom.

  • Preštudujte si priebeh plánu, aby ste sa presvedčili, ako jednotlivé úlohy ovplyvňujú dátum dokončenia.

  • Zobrazte si informácie o plánovaní úloh, aby ste sa dozvedeli, ako sa váš projekt plánuje a získali ste prehľad o tom, ako je váš projekt spolu s úlohami naplánovaný. Plánovanie úloh môže zahŕňať mnoho komplexných nastavení, ktoré by ste mali pravidelne prehodnocovať.

Číslo 2  Porovnajte dve verzie projektu.    Môžete porovnať dva projektové súbory z rovnakého projektu a vytvoriť vlastnú detailnú zostavu, ktorá vám pomôže identifikovať problémy s plánom.

Číslo 3  Zistite, či sa zmenil dátum dokončenia projektu.    Môžete si zobraziť všeobecné zhrnutie dátumov projektu a kritických úloh, ktoré priamo vplývajú na koncový dátum.

Číslo 4  Zhodnoťte, prečo sa koncový dátum projektu omeškal.    Posúďte faktory v pláne, ktoré by mohli oddialiť koncový dátum projektu.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

  • Zobrazte kritickú cestu, aby ste dokázali rýchlo nájsť problematické úlohy. Úlohy, ktoré pripadajú na kritickú cestu, majú významný vplyv na váš plán, pretože omeškanie kritickej úlohy odďaľuje koncový dátum. Keďže kritická cesta sa môže zmeniť pri zmene plánu, zobrazenie kritickej cesty pre váš plán vám pomôže rozhodnúť sa, aké zmeny je potrebné urobiť a ako tieto zmeny ovplyvňujú kritickú cestu.

  • Skontrolujte závislosti úloh (prepojenia) vo svojom projekte, aby ste posúdili závislosti pre úlohy na kritickej ceste a mali ste istotu, že sú presné a nevyhnutné. Nepotrebné alebo nepresné závislosti úloh môžu spôsobiť omeškanie dokončenia projektu.

  • Spravujte závislosti a výstupy naprieč projektmi, aby ste ustanovili, či niektoré výstupy od iných tímov alebo ich projektov nemôžu ovplyvniť koncový dátum vášho projektu.

  • Preskúmajte obmedzenia úloh, aby ste sa presvedčili, či sú nevyhnutné. Nepotrebné obmedzenia úloh môžu obmedziť flexibilitu vášho plánu tým, že si vynucujú, aby úlohy začínali v určitých termínoch alebo aby využili celú dostupnú časovú rezervu. Ak odstránite nepotrebné obmedzenia, Microsoft Office Project 2007 naplánuje úlohy na základe ich trvania a vzájomných vzťahov.

  • Preskúmaním vizuálnej zostavy zobrazte údaje projektu v zostavách kontingenčnej tabuľky v programe Microsoft Office Excel 2007 a v zobrazeniach kontingenčného diagramu v programe Microsoft Office Visio 2007.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×