Cieľ: Identifikácia nových rizík

Riziko je udalosť alebo situácia, ktorej výskyt môže nepriaznivo ovplyvniť projekt. Riadenie rizík je proces identifikácie, zmiernenia a riadenia známych rizík s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť splnenia cieľov projektu. Napríklad výrobca bicyklov navrhne nový bicykel z nových kompozitných materiálov. Ak si výrobca nie je istý, že nový materiál vydrží aj dlhé jazdy po cestách, môže sa zvýšiť riziko neúspešnosti a finančných strát projektu. Vývoj a implementácia rizikovej stratégie na zníženie škôd a neustále monitorovanie možných rizík projektu vám môže pomôcť dodržať časový plán projektu.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci Projektovej mapy, ktorá opisuje širokú škálu aktivít riadenia projektu. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a spravujte projekt a potom ho uzavrite.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

osoba chodiaca po lane

číslo 1 Identifikácia vysoko rizikových úloh    Preskúmajte úlohy, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že budú trvať dlhšie ako sa očakáva, skončia až po uplynutí ich koncového dátumu, spôsobia oneskorenie začatia alebo skončenia iných úloh, alebo zapríčinia, že sa oneskorí ukončenie celého projektu.

Kliknite na všetky zodpovedajúce položky:

  • Skontrolujte priebeh plánu, aby ste zbadali prípadné odchýlky od pôvodného plánu, ktoré môžu ohroziť koncový dátum projektu.

  • Zobrazte kritickú cestu, aby ste videli, či niektoré dôležité úlohy nie sú v sklze, čo by mohlo oneskoriť dátum ukončenia projektu.

  • Zobrazte úlohy, ktoré závisia od externých faktorov, ak chcete zistiť, ktoré úlohy mimo projektu môžu mať vplyv na oneskorenie vašich úloh, a tým môžu zvýšiť riziko nedodržania dátumu ukončenia projektu.

  • Skontrolujte obmedzenia úloh, ak chcete zobraziť úlohy, ktoré sú obmedzené a musia začať alebo skončiť k určitému dátumu, a ak chcete zobraziť úlohy, ktorých počiatočný a koncový dátum Microsoft Office Project 2007 nemôže prepočítať, keď sa časový plán zmení.

  • Vytvorte vizuálnu zostavu, ktorá vám pomôže odhaliť rizikové úlohy zobrazením projektových údajov v zostavách kontingenčných tabuliek v programe Microsoft Office Excel 2007 a zobrazeniach kontingenčných diagramov v programe Visio 2007.

  • Vytvorte základnú zostavu na určenie ohrozených úloh, napríklad tých, ktoré sú v sklze alebo ktoré sa nepodarilo začať načas.

  • Použite analýzu PERT na odhad trvania úloh, aby ste vedeli odhadnúť, pri ktorých úlohách je riziko väčšie ako pri ostatných.

. Identifikujte riziká rozpočtu   , ak chcete zistiť, ktoré úlohy prekračujú rozpočet, pravdepodobne prekročia rozpočet alebo ktoré môžu spôsobiť prekročenie rozpočtu celého projektu.

Kliknite na všetky zodpovedajúce položky:

Číslo 3 Identifikujte riziká zdrojov   . Váš projekt môže byť ohrozený, ak používate zdroje, ktoré sú vysoko špecializované alebo sú k dispozícii len prostredníctvom obmedzeného počtu dodávateľov, ak sa zdroje nevyužívajú efektívne alebo ak pracujú na viacerých projektoch.

Kliknite na všetky zodpovedajúce položky:

Číslo 4 Definujte svoje riziká    Po identifikácii potenciálnych rizík môžete použiť Microsoft Office Project Web Access na zaznamenanie informácií o rizikách tak, aby ste mohli analyzovať prípadné dopady rizík.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na Projektovej mape

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×