Cieľ: Definovanie fáz a úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď sa oboznámite s prácou, ktorú vyžaduje váš projekt, budete pripravení vytvoriť zoznam úloh v programe Microsoft Office Project 2007. Zoznam úloh je podstatou projektu – neúplný alebo nesprávne naplánovaný zoznam úloh môže výrazne brzdiť priebeh projektu. Usporiadanie úloh do medzníkov a fáz vytvára štruktúru projektu a uľahčuje hodnotenie jeho priebehu.

Usporiadanie zoznamu úloh je rozhodujúce pre úspech projektu, či už ide o projekt, ktorý obsahuje tisíce krokov, prebieha mnoho rokov a využíva štandardné metodiky projektového riadenia, alebo o projekt, ktorý sa skladá z niekoľkých krokov, trvá mesiac a používa metodiky aktívneho riadenia projektov.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktorá popisuje širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame „ciele“, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a riaďte projekt a uzavrite ho.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na mape projektu

Makro obsahujúce submakro na obsluhu chýb.

číslo 1  Stanovte úlohy projektu.     Projekt je v podstate množina úloh. Každú úlohu predstavuje určitá práca, ktorú je potrebné urobiť na dokončenie projektu.

Viac…

Správne stanovená úloha má jasný začiatok a koniec, takže projektový manažér jednoducho určí, kedy je úloha dokončená.

Pri vytváraní úlohy majte na pamäti nasledovné:

 • Z praktických dôvodov by mali úlohy trvať aspoň jeden deň. Pri dlhodobých projektoch majú úlohy zvyčajne dlhšie trvanie. Pri krátkodobých projektoch trvajú kratšie.

 • Vo všeobecnosti je vhodné zadávať úlohy v poradí, v ktorom sa na nich začne podľa očakávaní pracovať. Niektoré projekty si ale môžu vyžadovať zoskupenie podobných úloh alebo zoskupenie úloh podľa typu zdroja, ktorý bude na nich pracovať. Týmto spôsobom vytvoríte fázy projektu.

  Ak je vo vašej organizácii zavedené zadeľovanie práce do určitých kategórií, môžete prácu zoskupiť do týchto kategórií. Pamätajte, že ak úlohy zoskupíte, nebudete z nich neskôr môcť vytvoriť prehľad, pretože zoskupovanie úloh predstavuje iný typ tvorby prehľadu.

 • Štruktúra zoznamu úloh určuje, aký je plán projektu podrobný. Ak uvediete iba fázy projektu a jednotlivé etapy zahŕňajú veľké časové obdobie, váš plán bude poskytovať základný prehľad o projekte. Ak si spíšete aj tie najmenšie pracovné činnosti, váš plán bude veľmi podrobný. Mali by ste nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma extrémami.

  Pri rozhodovaní o tom, do akej miery bude váš zoznam úloh podrobný, je vhodné zvážiť, ako podrobne chcete svoj projekt sledovať.

  • Ak v zozname uvediete každú pracovnú činnosť, ktorú je potrebné urobiť (aj druhoradé činnosti), každú z týchto úloh budete musieť sledovať a zapísať ich priebeh, pravdepodobne aspoň raz denne. Budete tak vedieť aj o drobnom meškaní najmenšej pracovnej úlohy.

   Ak sa vo vašej organizácii uprednostňuje delenie práce do radu úloh trvajúceho jeden mesiac, potom môžu mať podrobnejšie úlohy opodstatnenie. Niekedy môže kratší rad úloh, napríklad s aktívnym prístupom k riadeniu projektov, umožniť lepšiu schopnosť projektu reagovať na zmeny v rozsahu alebo zdrojoch.

  • Ak do zoznamu zahrniete a sledujete len fázy projektu, nemusíte projekt veľmi často aktualizovať. V takom prípade nebudete vedieť, či došlo k omeškaniu, až kým sa daná fáza neukončí.

 • Zvážte, aký je váš projekt dôležitý, ako často môžete reálne získať a zadať aktualizácie úloh a na akej úrovni potrebujete sledovať úlohy, aby ste predišli neúspechu projektu.

Číslo 3  Zadajte úlohu do projektu.     Pridajte opakované úlohy a úlohy, ktoré sa vyskytujú iba raz.

Číslo 4   Vytvorte v projekte fázy a podfázy.    Usporiadajte projekt zoskupením súvisiacich úloh, na základe ktorých sa vykonajú hlavné kroky v projekte.

.  Vytvorte medzník.     Medzníky umožňujú vytvoriť referenčné body, ktoré označujú hlavné udalosti v projekte. Medzníky slúžia na sledovanie priebehu projektu.

.  Importujte úlohy do projektu.     Importujte úlohy, ak už máte informácie o zozname úloh uložené v inom umiestnení.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

 • Prepájanie alebo vkladanie údajov programu Excel do programu Project ako jednoduchý spôsob pridania úloh do projektu, ktoré sú dynamicky prepojené s programom Microsoft Office Excel.

 • Import údajov z iného formátu súboru do projektu. Môžete importovať údaje úloh z pracovného hárka programu Excel, databázy alebo textový súbor a potom priraďte tieto údaje do zodpovedajúcich polí v Project 2007. Súbory vo formáte textu tabulátor a oddelené čiarkou hodnoty môžete importovať aj do do projektového súboru.

 • Importovanie zoznamu úloh programu Outlook do projektu, ak máte zoznam úloh v programe Microsoft Office Outlook a chcete zoznam skopírovať do plánu projektu.

Číslo 6  Pridajte potrebné informácie o úlohe.     Pridajte ďalšie informácie vo forme poznámok, dokumentov a prepojení na webové stránky.

Kliknite na všetky vyhovujúce položky:

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Pozrite si všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×